Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/472

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


867 ECCLESIA A5 ’dem episcopum morte sublatum fuisse, ex eo. clarum fit quod Dynamius presoy ter Massilien- ’sis, virtute & genere nobilissimus, creatus inau- guratusque Avenionensis antistes comprobatur quarto mensis Novembris. XXXV. DtNAMIUS. StHtiai fafa i. Clitorii II. rtSii it. Dc Dynamiosic habet index Savaronis. An- ho autem si.’xcentesimo quinto, urgente Theodorico rege Dynamius prefbyter Massiliæ, qui educatus suerat in aula Sigiberti regis, & ab eo patricius & præscctus provinciæ creatus, & qui post uxoris siiæ obitum Deo se totum voverat, sacerdotiique gradum conscenderat, 1 dives valde in agris & pecuniis, sed magispie- tate & eleemosynis inclytus ordinatur Aven- nicæ civitatis episcopus, in qua multas ecclesiaS ac monaster<a condidit, quibus dereliquit quæ « cumque habebat. Et cum sedisset annos viginti duos & mensis tres, obiit sancte, & sepultusest in basilica sanctorum Petri & Pauli in qua instituerat clauttrum monachorum… Ac demum eo etiam brevius ita Sanctan- dreanus catalogus : Hinc Dynamius prefbyter ordinatus est episcopiis an. 6oj. fuit autem de civitate Massiliæ, fanguine nonilis, sed multo magis religione, antea patricius & præfectu$< Malliliensu, dives & potens, regitqueecclesiam Avenionensem annis 22. & aliquot mensibus, facultates siuas omnes relinquens pauperibus & « cclesiis quas ædificaverat & sepultus est septimo Calendas Januarias in basilica sanctorutn apostolorum Petri & Pauli, in qua regulam mo- nachalem posuerat, inter singultus & gemitus suorum omnium, a quibus jure merito colebatur uc sanctus. Hæc index. Paulo fusiori & politiori stylo hæc omnia prosequitur vetus codex noster probatisiimæ fidei, ut refert subsequens epitapniuth Dynamii episcopi : ] 7u qui pergis, stste, & perlege quis fuit iste Prasul, hunor sudis Dynamius hujus & adis 1 Regibu, & populis fpectabilis & fpeeialis. De cuncti, gratus pro nomine patriciatus : Sed qui postremo cupiens fervtresupremo, Amplius haud heros, humilised mente sucerdos » Atque bonum verum liberphantafmate rerum Sectari, meritis Christi de munere mitis, Contentus mire, mox omnia jussit abire. Noster hinc dignus pastor pius atque benignus, Justitia cultor, fcelerumsupiens relerator, J Pacis Jervator, jpeculum gregis & surculator, Pra cunctis humilis, cunctis clarus, stbi vilis. .Quapropter plora, quia stendi jam venit hora. Sancta domus cum te dimtstt, qui te beate PervigiU cura curabat & memor ora. DhPOs. EST SUB DIE NONO CAL. JANUAR. INDICT. XV. ANNO REGNI D. N. CLOTAR1I xxxx. EPISCOPATUS XXII. VIXIT PL. M. LXXIIX. Exstant apud Venantium Fortunatum lib. 6. carminum vcrlus hi ad Dynamium MassilienP. Exspecto te noster amor venerande Dynami, &c. Quos leges ibidem. Tomus I. E NI O N E N S I S. M Exstat etiam epistola divi Gregorii Dynamin & Aureliæ per r rauciam & Galliam inseripta quæ sic incipit : Scriptorum vestrorum pagina le— 1 ctione percursu, &c. i XXXVI. O… * Hœrorii ftfo J. Clitorii II. roSii 1 Quid O. unica littera signisicet aut quem dc- signet nescio. Suspectam tamen non habeo, nec tanquam huic loco insertam temere, cum ia antiquis indiobus & pervetustis membranis uno veluti calamo videatur adscripta. E terris ergo cum mors in cœlum sijstulissec Dynamium, votis Iussragiisque electus O. pre-> lbyter ejusdem ecclesiæ creatus antiises. Egregia, inquiunt indices codexque antiquus, eunt morum comitaS, & dignitas corporis, & præ- stans doctrina condecorabant, sed magis illa singularis illustrabat munificentia in eos,…. ut pater pauperum vocaretur. Sub illo pariter rcperio Aviloncm quemdam < virum illustrem & prædivitem civitatiS Aven- nicensis, cum liberos nullos haberet, posse ffio- num suarum ecdcsias & monasteria heredeS fecisse. & villam Marzafcum cum omnibus beneficiis & juribus siiis per eundem O… episcopum obtulisse altari sanctæ Mariæ de DoniS anno Domini 630. calendis Septembris. Donationis hujus breviarium, præclarum siine vetustatis monumentum, apud me est cum multi$ aliis quæ deinceps laudaturi siimuS.. Cum jam undecim annis sedem Avenionen- Pem tenuisset O… obiit annosexcentesimotri- gesimo-nono, fuitque sepultus in cujusiiam monasterii ecclesia quam ipse nuper sub tutelari Deiparæ V irginis Mariæ nomine consecrarat, & rebus omnibus quæ ad divinum cultum religioso ritu peragendum opportunæ videbantur, instruxerat. XXXVII. R… Stvtrbti fdepA i. figit tn Electus R… Avennicensis antistes anno sexcentcsimo t rige fimo-nono, mense Julio, uc referunt veteres indices Sanctandreanus & Savaronis, rebus probe prospereque gestis præde- cessori siio non inferior fuit, quin & ecclesiam Iuam majoribus in dies auctam opibus, purioribus etiam cultibus voluit frequentari & honorari, exardeseentibus ad ejus exemplum canonicis & populo ad pietatem facto. Episcopum R… anno 654. pridie calendas Maii fatis ab— < sumtum ex vetustis tabulis cognoscimus, & corpus ejus non sine luctu suorum in æde Deiparæ Virginis juxta antecestorum tumulos ter- ræ mandatum. XXXVIII. S. MAGNUS. ( MaiYum 6. CUdUvii II, figit 7, Indices natum illum Avenione, ex illustri Albinorum familia, Albino patre patricio & rectore Provinciæ post Jovinum Iub Sigeberto rege Austrasiæ & Burgundiæ, ac demum Uceticensi episcopo, docent. Interfuit anno 656. concilio Cabilonensi sub 4 Clodoveo II. & ei subscripsit his verbis : Iii ij