Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/51

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


5) ECCLESIA ALBIENSIS. 54 de Vcrgcio ; post modum abbas Luxoviensis & A S. Dionysii in Francia, referendarius aposto- licus, episcopus Atrebatensis, deinde Albicn- sis, cum jam creatus fuisset prclbytcr cardinalis a Pio papa II. xv. cal. Januarii, an. 1461. siub tit. SS. Silvestri & Martini in Montibus. Nam ad sedem Albiensem non acccsiit, nisi an. 1462. quippe bulla Pii papæ II. qua a vinculo Atrebateniis ecclesiæ absolvitur, & Albiensi præficitur, data est IV. idusDeccmb. hujus anni, quo etiam anno, die 3. Februarii, urbem solito more est ingressus. Quominus autem afli- due clavo si.iæ ecclesiæ allideret, obstiterunt varia regni, Christianæque reipublicæ negotia, p quibus tractandis operam si.iam, industriamque læpe collocare coactus est. Multas pro Philippo Burgundiæ duce legationes obivit. AdCarokim Franciæ regem missus cst, pro expeditione contra Tureas studenda. Ludovici XI. ejus filii inaugurationi adfuit Remis, an. 1461. cliiper- siiasit * ut pragmaticam sanctionem rescinderet, inquit Spondanus ad an. 1461. Unde non mirum, si post rem tam gratam summo pontifici ejus opera factam purpura donatus sit Johannes, petente potiflimum rege Christianiisimo. Principis ejusdem orator suit ad Henricum Castellæ regem, an. 1469. Extatque e jus ora-. tio ad regem tunc habita, tom. VIII. spici-’ legii cum alia quam declamavit in ecclesia Pa- risiensi, die qua Johannes Baliie Andegavensis episcopus, Pcilicet Dominica 1. Adventus, an. 1468. purpuram Romanam induit. Reliquias S.Cæciliæ, & alias Albiam transtulit multisque aliis donis ecclesiam siuam deme ritus est. An. 1470. die 1. Febr.Jus visitationis in Galliacensi coenobio ipli confirmavit senatus Tolofanus, advcrsi.is Petrum abbatem, vel administratorem peepetuum. Spiritum exhalavit xxiij.Nov.a/. Iv.idus Decemb. an.I47 ;. soporatu Rulliensi ( Bully) diœcesis Bituricensis, j ubi quiescere c dicitur. De eo cum laude scripsere Frisonus in Gallia purpurata, Auberius in historia Cardin. Onuphrius, Spondanus ; & alii, maxime qui de rebus ecclesiasticis egerunt. Sane magna eruditione pollebat, rerumque usu ac industria ; quasob dotes forsan delectus est inter Latinos patres in concilio Ferra riensi seu Florentino, ad unionem ecclesiæ Orientalis & Græcæcum Latina procurandam. LXXII. LUDOVICUSI. Ambasianorum gens in Turonibus cum antiquitate ac nobilitate, tum rerum præclare gestarum lplendore illustriflima, multis insuper Antoniu’Bonal in hift. MSS. cpiscoporum Ruthcncnfium, in vita Francisci d Eftaing, ait Johanncm Geoffroy Ltidovico regi XI. auftorcm fiiifle rcscindcndæ pragmaticx sanftionis, quod papse pergratum fiiit ; scd a scnatu Paris. reprobatum, Univcrsi- tatc etiam intercedente. b Aliae reliquiz ab eotranflatx sunt SS. Urbani, Tiburtii & va- leriani, quas obtinuit a Paulo Papa II. xm. « calendas Januarii anno 1466. t Attamen tcftamento suo failo 14. Novemb. an. 1473. quo bona sua partitus eft aequaliter inter ecclesiasS. Cæciliæ AJbicnfis, & S. Dionyfii in Francia, elegerat scpulturam in Albiensi ecclefia ad pedes capsx, in qua brachium S. Cæciliæ aflervabatur. Pro suis vero exscquiis aflignavit mediam panem redituum suarum p’abbatiarum Boiwt-cumbx, & S. saturninx ; potiebatur insuper abbatia Cauncnfi, ex noftro Claudio Elhcnnot. Tomus I. ecclesiasticis dignitatibus ornata, toto in orbe. Christiano præfulsit. Nam Ludovicus, de quo agendum, fratres habuit Georgium cardina— ( lcm Rotomagensem archipræfulem, regni administrum, Johannem episcopum Lingonensem, Petrum Pictavicnsem, JaCobum Claromonta- num. Hi quinque patre Petro Calvi-montis toparcha, regis cubiculario, ex Anna de Bueil, Johannis Franciæequitum tribuni, & Thalas- siarchæ sorore prognati erant. Quæ autem ad Ludovicum lpectant, nunc ex Albiensibus potiflimum tabulis pro nostro moreproferamus. Ludovicus mortuo Johanne Joffredi bullas pro vacante episcopatu, accepit a Sixto papa IV. datas IX. cal.Febr. an. 1473. Qui pontifex suis litteris eodem tempore scriptis, eum commendavit tum archiepiscopo Bituricensi, tum regi Christianiflimo.Alia bulla data vn. cal.Februarii ejusdem anni, Sixtus papa Ludovico concessit facultatem benedictionis & consecrationis munus, a quocumque vellet episcopo reci- piendi.Eodem fere tempore, scilicet nono Octobris, an.I474.regis/oc « w tenens generalisits Occi- tania & in comitatibus Rufcinonis & Cerftaniæ ciinstituitur^etente, agenteque Johanne Borbo- niensi, & Arvernensi du ? e ipsius cognato. Quo . fungens officio an. 1493. urbem Perpinianum ’nomine regis Franciæ, regi Arragonum ceffit. Anno 1475. Albiense capitulum olim exem- tum ab episcopali jurisdictione, lubens se sub- didisse huic præsiili legimus ; accesserat tamen Sixti papæ IV. auctoritas. Accepta vero potestate ufus non ad destructionem, sed ad ædi- sicationem > multa præstitit utilia. Theologum, qui in ecclesia Albiensi legeret, hoc est doceret ac praedicaret, anno I482. instituit, asiignatis qui siitis essent reditibus. An. 1480. die 25. Aprilis, Albiensem ecclesiam coissecravit, ejuf- que chorum eleganti opere construxit, sacrarium . magna vasorum argenteorum fupellectili, ac pre- tiosiflimis ditavit ornamentis, interdicta suis successoribus & capitulo facultate quidpiam alienandi. An. 1492. corpus S. Martianæ elevavit. Cum obtinuisset a Sixto papa IV. facultatem de bonis suis tam immobilibus quam mobilibus testamento statuendi, nec non de suis ( ut aiunt) beneficiis, bulla data nonis Januarii ann. 1479. pontificatus Sixti nono, pauperes omnium bonorum heredes reliquit, excepta bibliotheca, quam suæ legavit ecclesiæ j ut merito bonus episcopus dictus sit. An. 1486. ab Innocentio VIII. licentiam accepit conventus Fratrum Minorum deObservantia construendi, s in loco urbis, ubi situm erat monasterium mo- nialium S. Catharinæ, ordinis S. Augustini, quod jussu Sixti IV. exstinxerat. Optasset pius episcopus ab omnibus negotiis sie- cularibus feriari jemiseratque votum nunquam ad aulam regiam accedendi, aut in ea immorandi ; a quo ut absijlveretur impetravit Ludovicus rex XI. Sixto IV. bullam ea de re dante pridie d Verisimilc est Ludovicum de Ambafia conteftdiflc de cpisco- patu cum Johanne Joffredi, qui auctoritate pontificia vicit r mulum ; accedcntc præsenim Ludovici regis favore. Forte unus a capitulo electus est, scilicet LudoVicus, alter bulla Pii papæ II. Ut autem ita sontiamus, pene cogunt acta publica urbis ARnensts > ubi mors Bernardi de Cazillaco fignatur. an. 1461. & Ludovicus de Amh basta ipfi subrogatus legitur eodem anno dic 3. Fcb.