Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/52

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


5j ECCLESIA ALBtENSIS. 36 caLMaii an.I472. suipontisicatus 1. Sicpublicæ 3 rei tractandæ iterum incumbere-compulsos esu An. 1498 ab Alexandro VI. bullam accepit datam idibus Septembris ejus pontisicatus 7-qua ei mandat, ut dissoluto regis Ludovici XII. matrimonio cum Johanna Franciæ, regi & Annæ A ritanniæ, Caroli regis VIII. relictæ det licentiam conjugii contrahendi, etiaiftsi affines aut consanguinei forent in fecundo gradu. Data si* bia fratre Georgio cardinali archiepiscopo Ro- toinagcnsi sanctæ sedis legato in Francja, pCF- testate reformandiecclelus, collegia, monas- teria, conventus, &c. in provinciis Narbonen* si, Tolosana, atque Bituricensi, ab eodem rege Ludovico litteras accepit, quibus sibi liceret id exsequi, scnjptas 22. Martii anno 1502. Hoc anno jam abdicarat episcopatum, quem Aso- xandcr papa contulit ejus nepoti Ludovico, reservata tertia fructuum parte, cum jure conferendi præbendas & dignitates ecclesiæ Albien-

sis, bulla data XI. cal. Junii. Obiit Lugduni die j. Julii an. 1503. al. 150$. sepulcusqueest in ec- clesia majori Albiensi, in sacello beatæ Mariæ, uti suo testamento vondito t8. Januarii an. 148$. caverat ; cui ædichlæ sacræ quin*- gentas libras legavit. • LXXI1I. LvDovIGUS. IL Hic superioris episcopi nepos ex fratre Caro- lo Campaniæ & Burgundiæ gubernatore, matrem habuit Catharmam de Chauvigny. Hoc autem modo cathedram Albiensem est adeptus ; nimirums Alexandci papa VI. a Carolo rege VIII. a capitulo Albiensi, & a pluribus commonitus, quod cum diœcesis Albiensis esset pene in regni consinio, plurimi interesset epilco- pum, qui Albiæ aliarumque sive urbium sive arcium dominus erat, fidelem esse regi Chris- tianisiimo
sibi hac vice reservaVit jus conferendi hanc ecclesiam, quandocumque vacaret vel per obitum Ludovici, vel per ceflionem ; atque per antecesium hanc contulit Ludovico d’Amboise adolescenti 18. annorum archidia- cono Narbonensi, sedisque apostolicæ notario XI. cal. Junii, sui pontisicatus an. 5. hoc est Christi anno 1497. Anno 1501. dicitur electas Albiensis, & Alexandri papæ notarius ; a quo eodem anno promotus est ad sedem Æducn- sem, vacantem per obitum Johannis Rolin, bulla scilicet data v. idus Augusti, ejus pontificatus an. 9. delegatis ad dandum illi pallhim nominepapæ duobus episcopis, bulla scnpta Ix. cal. Octobr. pontisicatus Alexandri an. 10. seu an.Christi 1502.An. 1503.Albiam solemni pompa ingressus est, comitantibus Jacobo fratre abbate Cluniacensi, multisque optimatibus ; cui obviam progrefli consoles urbiS ad portas, claves obtulere. Iis continuo redditiS, a primo con- sule clientelæ ac obsequii sacramentum excepit. An. 1506. v. cal. Martii contulit quatuor millia librarum, ad construendum in prioratu de Fargis parthenonem ordinis Annun* ciatarum a Johanna silia Ludovici XI. Lu- • dovico XII. olim in matrimonium tradita institutarum. Eodem anno mense Januario cardinalium albo adscriptus est Bononiæ a Ju- . lio IL accepto titulo sanctorum Petri &Mar- rellini. In Italia obiit an. 1517. ut probat epitaphium hoc loco subdendum, quod ipsi posuit Cardinalis Armaniactis ejus affinis, in Laureta- •na ecdesia, ubi jacet. LVDOVlCO CARDINALI. Ambostano, Gallo, Albiensi episcopo, prater generis nobilitatem stngularis pietatis viro, ac omnes omnium virtutes complexos Georgius cardinalis Armeniacus affini, & prima at at is alumno, neglecto & collabente in tumulo jacenti, voti reus huc post sextum & trigestmum ab ejus obitu annum cum venisset, pro tempore posuit md Lui. kal. Octobris. Cor ejus Albiam delatum deponitur in majori ecdesia juxta patrui tumulum. LXXIV. CAROLUS. Carolus Robertet Claudii filius, Florimundi baronis d’Alluye& de Brou, regi a secretis & mandatis frater, archidiaconus Aurelianensis, & prior commendatarhiS S.Petri de Regula, ordinis S. Benedicti ad Garumnam, electus est a capitulo Albiensi in episcopum mense Decembri an. 1510. cujus votiS assensum dedit die i 11. Januarii ejusdem anni. Possessionem capes sit an. 1511. An. 1512. die 25. Decembris hominium recepit a consulibus Albiensibus-. Ecclesiam suam picturis ornavit. Obiit anno 1515.9. Aug.cum prius episcopatum transcripsisset Jacobo fratri. Jacet in ecclesia ante portam Lateralem chorijcum hoc epitaphio sub tumba cuprea. Carolus Robertetus inclyta hujus Albiensts ecclesta pontifex benemeritus, hoc monumento suos ipstus cineres, postquam vita concessisset, uti placide quies- cerent, conlocari voluit. Fato autem functus est anno post nativitatem Domini fesu-Christi Salvatoris > nostriijirsaie vadusAugustas ! B&ttQ\ KAIPETE. LXXV. JACOBUS. Binominem fuisse hunc episcopum suspica*. mur. Jacobtis enim constanter dicitur omnibus in chartis Albiensibus quas plurimas vidimus. Aliunde Johannis nomen prodit ejus epitaphium mox referendum. Ita quoque appellatur in tabulis sacræ capellæ Parisiensu, cujus fuit canonicus. Hinc non culpandi nostri Sammartha-* ni, qui eum Johannem nuncuparunt. Is Caroli Roberteti frater, ante adeptum per ejus re. signationem episcopatum, plurima congesserat
sacerdotia, quippe prior erat S.Ramberti diœc. Lugd. archidiaconus Bituricensis, decanus Aurelianensis & Tornacensis, præpositus S. An- dreæ Gratianopolit. canonicusParisiensis, A ni- ciensis, Albiensis, &c. Factus est autem episcopus per resignationem Caroli fratris ; qua dignitate gaudebat mense Julio an. 1515. Solemnis tamen ejus ingressus in urbem dilatus est usque ad it. Novembris an. 1517. quo tempore consoles ipsi fidem clientelarem, & obsequium jurarunt. Causa autem hujus proCrastinationis naud dubie fuit, quod mortuo Caroso, canonici in- super habita quam fecerat resignatione, convenerint die 10. Augusti an. 1515. ad novi pontificis electionem, postulaverintque Franciseum Au*