Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/510

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


, 43 ECCLESIA CA recensetur in charta Lanfredi, ejusijue conju— i gisMabilis, qua multa conferunt parthenoni S. ’Laurentii A venionensis, probantibus & laudantibus Radone electo Arelatensi. Ragensredo Avenionensi, & Heriberto Cavellicensi episcopis, XI I. cal. Augusti, anno 951. Vide in historia abbatiæ sancti Laurentii. XI. DESIDERIUS I. Legitur tomo IX. conciliorum sententia excommunicationis lata contra Isnardumejufque Iocios, qui res sancti Symphoriani Augustodu- nensis tenebant, additurque : De his terrissancti Symphoriani, qua fetasunt in tomttatibus Ave— j nionense & Cavellito, tandem satissetit Isuardus Girardo Augustodunenfe episcopo ferta III. XVII. talendas Augusti anno Domini DCCCCLXXII.M- xv. regnante quidem rege Gondrado ( Con- rado.) Rerum autem in Cavellicenfe episcopatu fetarum restitutionem factam confirmavit De- federius episcopus Cavellitenfes. XII. WaLCAudus- Walcaudus siinctæ Cavellicensis ecclesiæ epi- sicopus subscripsit chartæ Landrici Avenionen- sis episcopi datæ anno 976. uti diximus de hoc episcopo agentes. Dedit ecclesiam sancti Vera- ni a Valle-clufa, monasterio Massiliensi, cum consilio senioris siui Chunradi, atque inclyti mar- chionis Willelmi. Facta donatio Avenione IV. id. Maii, indict. vn. an. DccccLxxIx. Subscri- pseruntpost Walcaudum Silvester archiepisco- pus Aquensis ecclesiæ, & Warnerius Avenio- nensis episcopus, ex archivis sancti Victoris. XIII. THEODORICUS. Hic episcopus sedisse legitur anno 982. sed quid gesserit, aut quanto tempore sedem hanc obtinuerit nunquam expiscari potuimus. XIV. INGILRAMNUS. 1 Ingilramnus, vel Angilramnus anno $91.11. nonas Augusti coIssentit fundationi & institutioni duodecim canonicorum, in Aptensi eccle- sia ; aua de re videnda est chartaT heuderici Ap- tensis episcopi inter probationes hujus ecclesiæ relata. Montis— Tosonis ecclesias ajohanne papa cum decimis, primitiis, oblationibus, &cimi- terio, siincti Andreæabbatiæ conceflas, eidem, si.ipplicante Martino abbate, una cum duodecim canonicis suis consirmat anno Dominicæ incarnationis mxIv. indict.^tIv. ex chartis S. Andreæ. Postea tranflatus dicitur ad AqUJ-Sex— j tiensem cathedram ; eique ut archiepiscopo tribuitur quædam donatio ecclesiæ S. Perpetuæ, quam potius putamus factam tempore ejus epi- seopatus Cavellicensis ; etenim datæ sunt litte- ræ anno 1011. quo tempore sane nondum sedem mutaverat. Alioquin nullibi hoc in instrumento legitur archiepiscopus aut antistes Aquensis. Adhuc vero uxorem habebat, quam suamfide- lem appellat in hac charta pro ecclesia S. Perpetuæ. Hanc chartam damus in probationibus, descriptam ex tabulario S. Victoris Mafliliensis a viro clariss. Antonio Ruffio. Tomus I. B E L LI C E N SI $. 944 ’ XV. PETUS I. In Guifredo Narbonensi archiepiscopo mentio fit Petri Cabilonenfes episcopi. Sed legendum Cabelionenfes ; primo quidem quia tunc locus est plenus in episeoporutn Canilonensium fe- rie : fecundo, quia verisimilius est Cavellicen- sem episcopum synodo Narbonensi adfuisse, quam Cabilonensem. Certe Iedit in hoc concilio Rajambaldus archiepiscopus Arelatensis Ca- bellicensium episcoporum metropolitanus s aderant vicini episcopi Ermengaudus Regensis, Stephaniis Aptensis. Habitum est autem con- I cilium hoc. anno circiter 1032. cujus autographum asservatur in archivo locupletisiimo S. Victoris Massiliensis. XVI. C L E M E N S. Hic episcopus cum capituli consensii dedit S. 1 farno S. Victoris Mafliliensis abbati, monasterium beatæ Mariæ de Valle— chssa, ubi humatum olim suit corpus S. Verani episcopi. Legit noster D. Edmundus Martenne in laudati monasterii chartario id factum anno 1004 Sed hoc anno 1 farnus nondum præerat ; factus est enim abbas tantummodo anno 1021. Idcirco ad > marginem recentiori manu scriptum legitur an. 1034. alibi 1040. quam chronologiam nostri sequuntur Sammarthani. Eodem anno 1040. adfuit cum plurimis præsiilibus consecrationi basilicæ sancti Victoris Massil. factæ solemniter a Benedicto papa IX. uti legitur in Pontio Mal- siliensi. Unus suit expræsulibus, qui apud S. Ægidiumcelebrarunt concilium, anno, utBa- luzio & Labbeo videtur, 1056. vel 1055. XVII. RADULFUS. Radulsum episcopum suppeditant Montis- maj. tabulæ, ubi legitur eum ecclesiam sancti j Laurentii de Peliciana * a Pontio Rostagno de Bompar restauratam, vice Rostagni Aquensis archiepiscopi consecrasse xvm. cal. Jan. anni ab incarn. Dom. 1069. Eodem prassente circa an. incarnar. 1075. Berengarius Avenionen- sis proconsijl S. Sepulcri & sancti Andreæ ecclesias • dat monasterio sancti Andreæ. Idem præfato monasterio dat ecclesias B. Mariæ & S. Phileæ, ut habetur in judicio Gausredi A venio ne nsis episcopi an. 1154. Spicilegii to. VII. pag. 207. XVIII. D ESI DE RI US I I. Desiderius abbas Gemmeticensis, ex chronico Virdunensi, electus in synodo Avenionensi, anno 1082. corssecratusest Romæ, asiimmo 1 pontifice Gregorio VII. quo etiam anno sub- scripsit chartæ Guntardi episcopi Valentinen- sis pro abbatia Romanenn. Reperitur in tabulis Cabellicensibus anno 1090. Confirmavit donationes ecelesiarum beatæ Mariæ, & S. Phileæ factas Andreano secus Avenionem cœnobio, de quibus supra. Obiit in Claromont. concilio sub Urbano II. an. 1095. 1 m Sitas in diœcest Forojulienst prope Cannarum, quod contigit faltem aono mlxxv. quo Kostagnus alius Bcrensarii donadoœua patris sui racam habu.it. Oo Q