Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/53

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


37 ECCLESIA AlBIENSIS. at . xitanum archiepiscopum, qui post aliquaS altercationes Jacobo ceffit. Hic itaque a clero & populo, an. 1517. pacifice mense Novembri exceptus est. ln quadripartita Gallia Christiana legimus ejus obitum in Kalendario Parisiensis ec- . desiæ annotatum, VII. cal. Junii an. 1518.ubi etiam exhibetur hoc ejus epitaphium. Jjia Roberteti cineres tegit urnajohannis .Quem vigilem experta efi Albia pontificem. Corporis & animi praclaris dotibus auctum, Antesuum rapuit fors truculenta diem. LXXVI. HADRIANUS. j Hadrianus Gouffier cardinalis, nuncupatus de Bossy, magnus Franciæ eleemosynarius, abbas beatæ Mariæ Burgidolensis, Fit cani, Bur- gulii, Cormeriaci, S. Florentii SalmuriensiS, & B. Nicolai A ndagavensis, Guillelmo Gouffier domino de Bonnivet, de Bossy, & d’Oiron, cubiculariorum regis principe, Santonum S©- nescallo, ex Philippa de Montmorency parentibus in lucem ecutus ; fratres habuit Arturum toparcham de Boily magnum Franciæ magis- trum, Guillelmum dominum de Bonnivet Tha* iasiiarcam, Aimarum, de quo mox dicendum, Ludovicum S. Maxentii, & Petrum B. Dionyso abbates. Use autem a teneris annisprotono— Q tarius apostolicus institutus, & in studiis bonarum artium ac virtutis educatuS, pontifex Con- stantiensis in Normannia deligitur anno 1510. unde ad Albiensemepiscopatum subvectuS anno 1519. cum Francisci L regis favore & commendatione creatus suisset Bononiæ cardinalis Con- stantiensis nuncupatus, a Leone X. pontifice 1515.XIX. cal. Januarii, titulo S. Petri & Mar- cellini, deinde S. Sabinæ donatus. Et ne quid amplissenæ dignitati deesset, in Francia legati apostolici a latere munuS consecutuS est 1519. Quamvis autem ab hoc anno renuntiatus esset episcopus Albiensis, ufbem tamen & ecclesiam _ suarn non est ingressus solemni ritu, nisi die 16. Novembris an. 1523. quo tempore consue- tum a consulibus fidei sacramentum accepit Eodem anno die 16. Augusti bona episco- patus a regia manu apprehensa recuperarat. Rebus humanis exemtus est 1523. die 24. Julii in castro Villædei * in TurotubuS, conditi* codicillis quibus sepulturam deligit in abbatia Burgidolensi, ante sacellum beatæ Virginis, inter cetera legat ecclesiæ * Albiensi pro celebratione quatuor anniversariorum ; item abbatiiS Fiscannensi, Burgidolensi, & aliisecclesiis ; testamenti curatores nominat Guillelmum mariS _ præfectum, & Petrum abbatem Dionysianum fratres, ceterosve qui recensentur in autogra- fho testamenti, quod in manuscriptis tabuliS amiliæ asservatur. LXXVII. AymaRUS, aLEMARt US. Audita motte Hadriani Francsscus I. rex dedit litteras ad capitulum, jubens ut exhiberet privilegium quojus eligendi episcopum sibi vin- « Hac in ecclefia celebrat* funt ejus cxsequix tantum die 16. Decembris anno 1513. Unde forte orta eorum sententia qui ip- sum volunt obiistc menso Novembri, quam falli revincent que mox stimus dicturi ; A dicabat I inhibensque ne ad electionem conveniret, nisi prius copiam eligendi datam rex canonicis patefaceret. Datæ sunt rcgiæ litceræ die 1. Aug. an. 1523. quo die canonici Aymarum elegerant Galliaci, ubi ob pestem Albiægras- santem, tunc morabantur. Aymarus certior factus de siia electione, petivit trium dierum inducias, ad deliberandum utrum ipsiassensum præberet, forte non nesciuspræcepti regis electionem fieri prohibentis. Consensit tamen tum electus, tum rex Christianiisimus i te AymaniS possessionem adeptus est per procuratorem 19. Junii anno 1524. Distulit vero solemnem in— j l gressum tssque ad diem 10. Novembris anno 1527. quo die de more consiiles ei fidei sacramento se obstrinxerunt. Quæ omnia ex tabuliS tum ecclesiæ, tum urbis depromsimus. AymaniS obiisse dicitur die 9. Octobris anno 1528. 1 L X x V II I. ANTONIUS. Antonius de Prato cardinalis, sedis apostoli- cæ legatus, Franciæ cancellarius, episcopus Mel- densis, postulatus est siissragiis capituli die 19. Octobris anno 1528. cumque regis consiensu 1 vel etiam jussu, factus estepiscopus Albiensis, aut administrator perpetuus. Anno 1529. die 25. 1 Decembris per vicarium suum generalem recepit hominium a Consulibus, ex tabulis urbis & episcopatus, quibus nomen Antonii inscribitur annis 1530.1533. 1535. quo ex hac vita migravit t die 9. Julii. De eo plura dicemus in Senonen- sibus archiepiscopis ; huic enim præfuit ecclesiæ. L X X I X. JoHANNEs IV. Johannes a Lotharingia cardinalis, episcopus Albiensis, varios item episcopatus administravit, Morinensem, V alentineIssem, Metossem, denique Narbonensem archipræsulatum. De ipsi> in administratione Albiensis ecclesiæ hæc pauca duntaxat notantur. Anno 1536. die 11. Novem— x bris abbatiam Galliaci sieri secularem consentit, sibi reservatis juribus episcopalibus, ac deca— G ni confirmatione. Anno 1548. 5. Septembris 1 abbatissæ de Fargis, augendi siii monasterii tri— j buit facultatem. Mortalitati debitum persolvit » anno 1550. 1 LXXX. LVDovICUS III. A Ludovicus a Lotharingia cardinalis dictus de Guisia, anno 1550. sit episcopus Albiensis ex Trecensi, postea Senonensis fuit archiepisco- 5>us. Tranfcripsit autem episcopatum Albien- em Laurentio Strozzi cardinali, retenta 9800. librarum pensione. L X X X 1. L A U R E N T I U S. Si Laurentio Strozzi nobili Florentino nihil deerat siIbsidiorum quibiu ad siimmas ecclesiæ dignitates sublevaretur. Nimirum Leonis papæ X. pronepos fuit ; ejus enim pater Philippus Clari-. ciam neptem hujus papæ duxerat ; rratremquc habebat Petrum Franciæ marescaUum, regibus nostris carum. Itaque creatus est cardinalis tL tulo S. Balbinæ ; regioque beneficio factui est primum Biterrenses episcopus, deinde Albien- fis, accedente cardinalis a Guilia resignatione.