Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/54

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


32 ECCLESIA A LB TENSIS. 40 anno 1561. quo legimus in Albiensibus tabidis Laurentium solemni ritu urbem ingressum esse die 6.Octob. & a consulibus consuetum ei præsti- , tum esse hominium. An. 1562. mense Aug. litteras regiæ tutelæ obtinuit pro hac eccleiia ab Carolo IX. cui fidem juravit anno 1563. Ut autem regi^ratus erat, ipsum suum legatum fecit in Albigensi pago. Anno 1567. permutavit epil- copanim Albiensem cum abbatia Massilienli S. Victoris, in gratiam Philippi de Rodulsis Ploremini. Quiæ supersunt dicenda de Laurentio Strozzi require in cpiscopis Biterrensibus, & archiepiscopis Aquensibus, ad quam dignitatem postremo ascendit. LXXXII. PHILIPPUS. Ad thronum Albiensem gradum fecit Philippo de Rodolfis Florentino sanguinis propinquitas ; erat enim filius sororis Laurentii Strozzi, qui in ejus gratiam cesiit episcopatum Al- bieniem, retenta eadem pensione 9800. librarum, quam ipse cardinali Guisiano pollicitus fuerat. Insuper Philippus transtulit avunculo suo abbatiam sancti Victoris apud Massiliam, cujus poflidendæ facultatem aCceperat a Carolo rege, an. 1565. Erat autem diaconus & doc- tor in Universitate Avenionensi, quando acces » sit ad Albiensem cathedram, regio diplomate fretus, & bulla Pii papæ V. data nonis februarii anno 1567. Possessionem adiit die 10. Junii anno 1568. ante suam consecrationem, quam ei contulit Dominicus Bigorre Albensis episcopus, in ecdesia Fr. Minorum die 6. Nov. 1569. Eum- dem Dominicum Bigorrum benedixisse Margaritam de Biran abbatissam Luminis-Dei diœcesis Cadurcensis 22. Februarii, anno 1573. infra dicemus. Eodem anno Philippus ab allidua commoratione dispensatur ad biennium, ratione suorum in acaaemia Paduana studiorum. In Gallia Christiana fratrum Gemell. legitur de- • functus die 30. Junii, anno 1574— diciturque gentilis Rodulsi cardinalis archiep. Florentini. LXXX I II. JU LI AN u s. Julianus de Medicis patria Florentinus, uti duo præsules superius commemorati, exepisco- patu Biterrensiad archiepiscopatum Aquensem transfertur, inde ad hanc sedem evocatus est per excessum Philippi de Rodulphis. Ejus vice Matthæus Toscanus vicarius interfuit concilio Bituricensi 1584. defunctus est 2&.Julii in mo- ’nasterio S. Victoris Maffiliensis, cuius erat abbas, anno 1588. ubi sepulchro conditus est. LXXXIV. A L p H o N SU S I. Adest adhuc episcopus genere Florentinus, quem pater Bartholomæus Florentiæ nobili genere ortus, Lugduni susceperat, ubi in ec- clesia sancti Pauli baptisatus suit. Altæ-com- bæ abbatiam in Sabaudia anno 1560. obtinuit, cui addita est abbatia de Maceriis in Burgun- dia. A rege Henrico III. nominatus episcopus . mense Augusto 1588. bullas obtinet a Sixto V. summo pontifice, datas VII cal. Octobris 1589. DeCembri vero insequenti possesiionem adipif. citur Ei scriptis claro dicavit Petrus Roniar- dus librum de arte poetica, & Justus Lipsius auctuarium veterum mlcriptionum ; edidit autem Alfonsus libros tres de regno Burgundiæ Transjuranæ, de origine faminæ Cistercianæ, ncenon de Altæ^combæ.Stamedii, & S.Sulpitii cœnobiorum fundatione, ac de comitibus To- losanis. Fato corripitur 8. Februarii anno 1608. sepultusque est in choro ecclesiæ cathedralis, cum hoc epitaphio quod sibi pararat. Hojpitium ossium & cinerum Alphonfi d’Elbe ne quondam epijcopi Albiensts ad novi/Jimum diem, suxit Deus ad gloriam. Veruntamcn in imagine pertranstt homo. Homo vanitatistmilissuctus, dies I ejus ficut umbraprætereunt. Obiit anno 1608. die octava Februarii. LXXXV. A L f o N s U s II. Alponsus Delbene Alsonsi ex fratre nepos, abbas sancti Petri Altivillarensis diœcesis Re- mensis, sacri consistorii assellor, ex archidiaco~ no Albiensi renuntiatus est episcopus nominatione Henrici IV. consecratusque anno 1607. demortuo patruo succesiit 1608. Hic præsul in propellendis haereticis, & propugnandis catholicis pastorem vigilantisiimum & rortiflimum se- se ostendit. Cœtui cleri generali Parisiensi interfuit 1625. Sed post aliquot annos —, cum propter motus quibus Occitania sub Henrico duce Monmorentio Septimaniæ prorege turbata est, e Gallia exceflisset Alfonsus, Florentiam se recepit, atque interim absens ab episcopatu depo » situsesu Defuncto tamen cardinali Richeno, in comitiis generalibus cleri Gallicani an. 1645. contra hanc depositionem reclamarunt episcopi, quam præter canones factam causabantur. Reversos ex Italia, Lutetiæ occubuit die nona Januarii an. 1651. ætatis 71. sepultus in ecdesia Templi ordinis equitum Melitensium. LXXXVI. GASP ARD US. Gaspardus de Daillon ultimus Albiensium episcopus, ex antiqua & nobili familia de Daillon • prognatus, parentes habuit Franciscum comi- temLudi, (quodoppidum nunc ducatus titulo in- signitur)Andium senescallum, Gastonis-Johannis-Baptistæ ducis Aurelianensis, regis patrui in adolescentia moderatorem ; matrem Francis- cam de Schomberg, Henrici comitis Nantolii, Occitaniæ præsccti, & marescalli Franciæ sororem. Nominatur primum Aginnensis antistes a Ludovico XIII. anno I65I.consecratus eodem anno 24. Augusti in æde iacra patrum Societatis Jesu vici S. Antonii a Johanne Francisco Gondio archiepiscopo Parisiensi, affistentibus præsulibus Ægidio de Souvre Autisiiodorensi, & , Stephano Fuget Dardaniæ, postea Malsiliensi epiicopis. Sequenti anno diœccsim adiit, & 10. Augusti magno honore Agenni excipitur : tum ad Albiensem sedem tranflatus 26. Octobris, munitus bullis Urbani Vl II. summi pontificis 1635. v. calend. Februarii, quo anno episcopus as- sistens ab Urbano creatur 3. Julii, possesiionem accepit I7-Martii 1636.ac 20.Aprilis sacramen- tum præstitit ; solemni autem apparatu ecclesiam suam invehitur 5. Martii 1637. Sub ejus pontisicatu moniales Visitationis beatæ Mariæ 25. Martii 1638. Albigæ, Capucini vero apud Cordes 27. Augusti 1642. reoipiuntur. Anno