Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/709

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CC LESIÆ ccstis>approbatis>& innoratis quibus omnibus & sin— j gulis ctiamsi pro illorum sufficicnti derogatione alias &. illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, cxprcstk > & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per regulas generales idem importantes, mentio seu quzvis alia exprestio habenda, aur aliqua alia cxquisira forma ad hoc scrVanda foret, tenores hujus- modi ac fi de vcrbO ad verbum nihil penitus omistb, & forma in illis tradita observata inferti cstcnt præ- scntibusjpro sufficienter exprcflis & insertis habentes, illis alias in suo robore pernunsiiris hac vice dumtaxat harum serie specialiter & etprcfle derogamus contrariis quibuscumque. Prztcrca etiam volumus quod taxa fructuum, reddituum, & proventuum mensir olim cpiscOoalis nunc archicpist : opalis Albiensis, in libris cameræ acscripta, propter lcparatio- nem & disinembrationem annuarum quindecim millium librarum hujusmodi, diminui fcu alterari nullo modo poffit | sed in ea quantitate in qua hactenus Fuit perpetuo remanere debeat : & c conrra ecclesiz Bitu- ricensis taxa, propter novum hoc reddituum augmentum amplificanda non fit 9 cum ancca inopiæ mensie arChicpiscOpalis non congrueret. Nulli ergo omnino hominum licear hanc paginam nOstrz segregationis* divisionis > separationis > dismcmbrationis, cxertitio- nis, liberationis > institutionis, subjcctionis, supposi- r ion is, unionis, annexionis, incorporationis, con- ceflionis, decreti, derogationis, & voluntatis infringere » vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri & Pauli apostolorutn eius se noverit incursiiruni. Datum Romx apud (anctam Mariam majorcm » anno Incarnationis DOmini cx millesimo sexcentefimo septuagcfimo OctaVO, quinto nonas Octobri*, pontificatus nostri anno secundo. I I. exjxsdxex eoncxmbii intet Mironei* episeopxxe * & xhbxtem S. Evgenii exunx pxrteb & Amelium eum uxore fxx Avx- jm ex xlterx i ex qxo injlndmento confiat de texe fere Mironis episcopi Ailbiensis. PLacuit atque convenit inter domini Mironi episcopi & Adalardi abbati > seu illa congregatione S. Eu geni i, ex alia parte Amclio & uxore sua AVanx, quod inter se concambiare debuerunt, quod ita rero & fecerunt. Inprimis dedit Miro episcopus & Ada- krdus abba, cum illa congregatione S. Eugenii, Amclio & uxori sux Avanz, illo alode quz dicitur Lausa, cum ipsit ecclesia quæ est Fundata in honore sancti Juliani, quantum ad ipso alode pertinet, quistum vel inquirendum, torum & ab integrum, nos vobis donamus in concambio S & in contra dedit.Amelius, & uxor fua Ava illo alode de Savancncus>quædc partibus Matfrcdo nobis advenitjquantumcumquc in ipso) alode Savanengus, vel de illas VolVenas, auæ Marfredu* visus fuit habere vel poffiderej exceptis illa vinea Abo- ncfca 9 totum & ab integrum nos vobis donamus in concambio, ita ut post hac dic, Deum propitium habeatis, teneatis, postidcatis, & faciatis ^uicquid facere volueritis. Dc repetitione vero, si qui nos ipfi aut ullus homo fuerit qui hoc ire aut inquietare præ- 1 sumserit>qui hoc fecerit t componat vobis * quod lc- Xem, & quod repetit non Valeat vindicare ; sed stabilis permaneat 9 omnique tempore cum stipuhtione annixa. Facta carra conscambiaria ista sub dic fcria fecunda in mcnsc Junii^annO soxtO regnante Lodoico rege. Signum Miro episcopus. Signum Adalardi abbatis. Signum Amelius capriscolis, Magfredus canoni* tus, Benedictus canonicuS, Benjamm canonicus. Tomus 1 A L B I E N S I S. j III. De Merone episcopo Albiensi pro S. Stlvio. MUltum declarat auctoritas & lex Romana, & : Gotha, five Salica, ut qualiscunque homo res ’ suas proprias in Dei nomen licentiam habeat donandi vel cedendi. Quapropter in Dci nomine Raimundus & Aimericus cedimus vel donamus Domino Deo & Gncto Salvio Albiensi episcopo alode in pggo Al- bicnsc, in manu Mironi epistzopi. In tali vero ratio ut Mirus episcopus & Gaufbcrtus abbas, cum clericis S. Salvii faciant ecclesiam in honore S. Salvii, in ipst> ftlodc ; & sit ipsa ecclesia in sua honore omni tempore, in communia S. Salvii, cum suas adjacentias, & cum ipsos fines, de vas meridie adjacentia usque ad gutta aH currente : dc vas oriente ad gutta currente de alii parte… usque ad honorem Mafrcdo de alia partej usque ad parochia soncta Martiana, &c. I V. Ebrxldi prtpofiti Albiensis ttftxmentum. IN nomine ærerni Dei & Salvatoris nostri Jesu Christi, incipit brevis codiccllus sivc divisionalis, quomodo divific Ebraldus præpofitus alodes suos. Irp- primis dono Bernardo episcopo illa ecclesia de Padal- nag, cum ipso ecclesiastico, &cum alio alode meo, quem ego ibi visus sum habere^cum mansos, fic terras, vineas, & bc^cos, quantum in ipso agro visus sum * habere vel poffidere, torum & ab integrum, tibi jam dicto Bernardo episcopo dono : in tali vero ratione, ut quandiu vivis, teneas vel poOideas | & post tuum di£ cestum, S. Salvii, & ad ejus rectores remaneat in communia ipfi : alodus, cum omni integritate j & non habeas licentiam>neque tu neque alius, vendere nec alienare de communia S. Salvii. Illum alodcm meum de isartisdono Witardo archidiacono, ut tenear dum vivit, & post suum disceflum sanctxCeciliæ remaneat in communia, illo hunsum de Dalingis, ubi Benedictus evisus fuit manere, Gaufberto prclbirero remaneat, U post suum disceflum S. Salvii remaneat. Illum mansum ubi Rogerius visus fuit manere in Aribergos, dono Benedicto fidele meo dum vivit > & post suum disceC sum S. Salvii remaneat. Facta carta ista sub die fcria. vn. in mense Martio anno x. regnante Lotario rege. V. Litter* Froterii Albiersa episcopi de eonsecrxtione dr dotxtione Ecclesu Gxllixci. ANno ab incarnatione Domini dccccLxxix. In nomine Parris & Filii &Spiritus sancti.Amen. Ego Froterius dictus episcOpus, hac sacra consccratio- ne qua ad honorem Dei Omnipotentis, bearæ Mariæ frmper virginis » & S. Joannis Bapristar, & omnium sanctorum martyrum, hoc altare confccramus pro slmore Dei, & redemtione animx mex t & mimarum parenruin meorum, in præsentia domini Folcranni episcopi Lodovensis, & aomini mei Rcgimundi co- E dominz meæ * Gcrfcndis u comitistx, & alio « rum plurimorum hominum. Huic monastctio Gallia- censi dono & concedo Vallem Caninampllos pinos & cambilegos, & * Salhcriam, & ctclesiam, de Brencia ( Brens) cum omnibus appendiciis suis, de Falgue- ras, & Montonum ( Montaim) cum fecclesia & cum campanis, &Donazat, & Feugucrias, & illos mansos de Tescoat, & ecclesiam dcBrancona, &de Brens, cum omnibus quæ ad eam oertineiit. Et ecclesiam S.Jacobi de Brens, cum dmnious quæ ad eam pertinent, & ecclesiam S. Petri de Galliaco. Et omnes honores hos supradictos huic monasterio Galliacensi dono & con- o Prior uxor Raymundi comitis » laudarur adhuc in litteris Raymun- di de constructione monasterii S. Pontii Tomcricnfis. Altera hujus comius uxor Bcru vel Bcnana commemoratur m B aymundi testamento. Aij