Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/710

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


4 INSTRU txdo in perpetuum. Er deprecor dominum meum Re— A gismunaum comitem qui in præscnti est, ut ipse concedat & confirmet has donationes. Et ego Rcgis- mundus comes ad honorem Dci, &pro peccatis meis, hxc dona siipradicta concedo & confirmo. Insuper & ipsum monastcrium Galliacensc concedo & confirmo dic in perpetuum ad Dei servitium, ut monachi sub regula S. Benedicti in eo degentes defer Viant sempcr. Et ipsani villam Galliacenscm, quz magna nunc est, vcl futura est, & milites & homines universos qui in ea habitant, vel habitaturi sunt, & castrum de Ulmo, dono & concedo & confirmo huic monastcrio, uc habeat & poflideat sub proprio dominio fine * ullo contradictore. Et fidantias, & justitias, vendentium & ementium redditus, & ingreflus, & egrcstus fluvii Tar- nis, a villa de Cortes usque Montanum, & ripas urrius- que partis3 & tranficus & rctransirus, Se molinaria & molendinos, & Ecclesiam S.Amantii, & Ecclesiam de Brencio : hæc omnia supradicta dono & concedo & confirmo huic monastcrio Galliacensi. Signum Domni Froterii episcopi. Sig. Domni Folcranni epil- copi. Sig. Gernndis comitistx. Sig. Evaxdi elccmo- synarii Albiæ. Sig. Comitis. VL De confiru&ione pontis Albiensis tempore episcopi Amelii. QUoniam humanorum actuum brevis est recordatio, & cito labuntur ea auæ sub sole geruntur, ideo memoriæ litterarum tradimus, quod Anselmus ecclesiæ S. Salvii abbas, & Adalbcrtus præpofitus. Leo Francus archidiaconus, & R. Cabikrolius & ceteri ejusdem ecclesiæ canonici, ammonitione & ordinatione niultipliciquc prccacu domni Amelii sanctæ memoriæ Albicnfis episccwi, & Froterii Ncumacensis episcopi & fratris ejus B. Atoni proconsulis Ncumacensis & principis Albicnfis, necnon & aliorum episcoporum $ Gcralai * Videlicet Rutenensis, & B. * Caturcensis, in- supcr & communi pecicione fupplicique rogatu omnium tam civium quam burgennum AlbicnHum, mul- tOrumque aliotum quos supra dicti episcopi ad postulandum fecum quod ipsi pOstulare decreVerant, ex vicinis castcllis & vicis advocaverant : omnium isto- rum petitione, hortatu & precibus/upradicti seniores 1 ecclesia : S. Salvii dimiserunt, conccHcrunt & voluerunt pontem fieri super Tarinum, in alodio beati Salvii, ad communem viilz iielioiationem, & totius Albe- reis utilitatem. Et ut tam grande opus faciliorem sor- tiretur effectum, omnium pariter supradictorum petitione, exhortatione muitimodoquc precatu, di mi- ferunt & donaverunt supradicti operi pcntis, portum qui in alodio S. Salvii erat, & omnes redditus qui libi inde veniebant*, ita. tamen quod facto ponte^si quis- f>iam a transeuntibus aliquid exigere vel capere vo- ucrit, illud ad canonicOS S. Salvii ficut ad dominos, fine ulla contradictione redeat, & illorurti fine omni inquietudine > Ccut olim fuerat> libere in perpetuum permaneat. Istius promistionis, conccflionis, & donationis, restcs sunt quatuor prætaxati episcopi, & supra- dictus Albiæ princeps B. Aro, qui totum noc > ut su- £ra scriptum est > fieri Voluit, conceffit & firmum ha- uit. Testis est maxima multitudo tam incolarum,

! [uam eorum qui ad conferenda suffragia in tam uti- nno epcxcoonvsiSxaiK, MENTA v 11. Bemardus vicecomes & Froterius episcopus, fab certis conditionibus, dant Bernardo Aimardo, & Gaillelmo filio efies, epifiopatwn Albtenfenj ; ua ut mortao Amelio faece (furas fit Guillelmus. T5 Reve memoratorio de placito &c convcnientia, qux 1 Jj fecit Bernardus vicccomcs & Froterius episcopus, ad Bernardum Aimardum, & Guillelmum filium ejus, de episcopatu de Albi, qui est fundatus in honore siuIctæ Cccilix, vel de quanro ad ipsum episcopatum pertinet, vel pertinere videtur. Donamus ergo Frotc- rius & Bernardus, ad Guillcrmum filium Bernardi ip- , sum episcopatum subscriptum post morrcm Amelii episcopi : ur si intus se fecerit, aut alium episcopum fecerit benedicere, in vita sua habeat Guillcrmus ip- fum episcopatum suprascriptum post mortem Amelii. In tah vero ratione ut teneat Frotcrius episcopus, & Bernardus frater ejus, in pignore & medietate, de ipsa dominicatura, de ipfb cpiscopatu, cxccpto sacrationes, & miflas, & poenitentias, & receptos, & excepto gallinas, & paleas, & ligna, & excepto candelas deservitio, & illas fcos qui sunt vel debent recipere qui habuerint de manu Guillcrmi. Etdc ipsos donos quos danaVcrint, habeant Froterius & Bernardus frater ejus medietatem, excepto viginti sOlidos & viginti solidos… ipsum donum non debent minuare ad damnum vel ad ingannum de ipso Froterio & Bernardo. a Istas pignoras luprascriptas teneat Froterius & Ber- ’nardus > per quinque millia solidorum Vcl solidatas aprcriatas justis aprcciatoribus.Et nisi donaverit Guil- lermus ad Froterium vel ad Bernardum duo millia quingentos sdidos Vel solidaus^debet recipere medietatem de pignore. Et nisi dederit alia duo millia quingentos solidos vel solidatas habeat roram suam pigno- ram de manu Froterii & Bernardi. tr infra duos menses ex quo benedictus erit ad episcopum, Gtfillcr- mus debet donare ad Pontium comitem duo millia sol i datas a justis preciatoribus 5 & ad alios duos mcn- scs mille solidos ycI sOlldatasi& ad alios duos menses duos solidos vel solidatas. Etsi Guillcrmus mortuus fuerit antequam sit benedictus ad episcopum ^habeat Petrus frarer suus de manu Froterii & Bcrnaidi pre ( ipso dono & per ipsam conyenicnciam. VIII. Charta Pontii comitis t qaa legat nxori fit a epi- jcopatam Albiensiem. MUltum declarat auctoritas & lex Romanorum & Gotorum sive Salicorum, ur unusquis- que homo de propriis rebus suis dare, aud cedere, aut condonare voluerit, licentiam habeat ad faciendum. Quapropter ego in Dei nomine Pontius, dono tibi dilectæiponsæ meæ Majoræ, episcopatum Albienlem, & civitatem, & moneta, & mercatum, & vineas in dominio & villa Magniloci, cum inso ecclesia, & cum homni adjacenda sua, & eccleua S. Saturnini quæ Vocatur filcus, cum akxic quæ vocatur Bricio, & castrum S. Marcelli cum sua nonorc, & cum SUO ftiandamcnro •, & medietatem de episcopatu de Nemauso, & meo * drictu de Amiglayo, & medietate de abatia S. Egidii, castrum de Porta Spana

de castellum de Tarascone fimiliter, & terra de Argencia fimiliter, omnia & in omnibus rorum & ab inregmm, sic dono ego tibi, sponsa mca, omnia & in omnibus, quantum supcrius infertum est : in tali vero ratione, ut, dum tti rivls, teneas & poflideas, &. pcst obirum tuum remaneat ipsius alodis ad infantes quæ de me Pontione erunt Creati, & de utero tuO erunt nati. Et fi tu, sponsit mca Majore, super Vixeris, reneas & pOstideas ipsOs alodes in Vita tua, cum alio castcllo quæ VOCant COfo- lcnciq.Et si mortua fueris sinc legitima herede, acl pro-