Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/744

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


5 « I N S T R 1 teguhtuf unirerfa, gubernatur quidquid est quod ha— b betestea Deo » saluci providet humanæ, ut humanis casibus condescendat propria lege. Quapropter si siio- rum facta fidelium ad posteritatis memoriam traduntur aliquo modo, quod actum vel deliberatum est simplici oculo > non debet argui a sublannantibus ex improviso : quod enim communi proficit utili tyi, omnium sine dubio expedit memoria tenori. Cum igitur fecularium testamenta vim multam obtineant ad rerum deliberandarum indagia, magis credi oportet religiosorum quo- rurncumquc fidelium ad comparationem istorum valere exempla. Certus itaque redditus hujusinodi allegationibus, ob multorum profectum filiorum, ego Uraldus abbas dictus coenobii Moisiacensis, cum consilio fratrum Dominum rimentium^egi modis quibuscumque potui datis muneI ibus omnem decimauoncm>quam hactenus primates vel provinciales milites iustc aut injuste poflidere visi fiint, in nostram ducere ditionem : hoc tamen non ob avaritiæ quæstum multiplicandum ; sed restituendum, quod Deo jure debetur censum. Olim quippe ex legis præcepro non solum decimas, sed & primitias omnium rerum Deo ferre populus : indignus etenim judicabatur ejus conspcctui, quisquis hoc auderet prærergredi. l* Unde ipfc Salvator pharisieos arguit in eVangelio applaudentes de sua justitia, quod hæc quidem implentes minima, relinquerent quæ legis effcnt gravioratdecimasj inquicns, mentam Sc anetum & ciminum, & omne olus. Hoc idcirco non didmus quo ad Judaica » legis ritum christianitatis velimus transducere cultum j lcd ut fidelium populus de majori justitia ibllicirus4de minori non audeat contra gloriari inimicus. Cum ergo ita sint, ( <SC non tantum divinis, sed etiam humanis promulgatum constet legibus, dubium non est reatu constringi prævaricationis, qui ex industria tollere conatur res Deo licratas ausu nefaxiæ temeritatis. Qua de re ego jam de- nemifiatus abbas Unaldus, obhujulmodi coemtionem, largitus siim Bertranno abbati /eculari triginta solidos, limili modo Willclmo cognCminato hccirii pro hoc adipiscendo duos equos, & unam unciam auri, ac lblidos sexdecimj & contulit nobis intra hos terminos, lcilicer ab ipsa Barta, sicut flumen Tarni discurrit* & sicut parrochia S.Mtchielis determinatur, & ab alia parte subtus liratam, quæ ducit ad S. Laurentium, sicut ipsa parrochia S. Laurentii determinatur ; & parrochia o. Anfberti t ita dedit de omnibus, quæ infra hos ter* minos ipfe vel alii per eum tenere videbantur : & fir— I mayit ipse, Sc uxOs ejus, Sc filii ejus Raimundus Sc Si* querius. Eadem quoque 1 arione Raimundo de Podiolo dedimus unum equum, & dedit infra hos terminos ab ipsa Barta, & per ipsam rapiam descendendo, Sc in hac villa quidquid iple Vel alii per eum habere videbantur, & ita firmaVit, Sc debet facere fratri suo eodem mOdo firmare.Qui videlicet Stephanus Veniens admor- rem, cum consilio fratris siii ejuldem, Raimundi scilicet, omnem fuam decimationis partem, pro hoc (k{) succurrendum monachus effectus, relinquendo firmaVic : dc Vineis fcilicer Falqueti & Armuln. Pro hac eadem cctilsa Srephano de illa Valleca similiter dedimus unum equum, Sc ipse dedic infra hos terminOS, sicut strata publica quæ ducit ad Orientem, Sc determinatur cum terris Willelmi Siccarii de omnibus quæ ipfe, vel alii E per cum tenere videbitur, Sc ita firmaVit ipse, Sc filius ejus Bernardo, seu HugOni, Sc fratribus ejus de Ana- zagO, nonaginta sdidOs, qui omnem suam quam habebant partem decimationis dederunt Deo, Sc S. Petro jure perpetuo DOflidere, quantum in parrOchia S. Michaelis, Sc alii per eos habere videbantur. Similiter Gaufrcdus de BelpOi omnem decimatiOnem quam habe- b.it ipse, vel per cum in parrOchia S. Michaelis pro anima sua, iple & filii ejus dederunt S. Petro. Simili niOdo POncius Faber in infirmitate pofitus, omnem ded- matiOnem suam ipfe & filius ejus dederunt S. PcrrO, Raymundus Geraldus & frater ejus Omnem decimationem suam quam habebat in parrochia S. Michaelis rotam ab integro dedit S. Petro Sc nObis, sicut & supra- scripri aMi, dedimus Sc inde triginta sdldOs. Pro J M E N T A 1 hac autem digna eorum mercede socios fraternitatis nos* træ, Sc participes omnium benefactorum nostrorum dignos judicavimus efle7 : non solum vero illos, sed Sc posteros eorum per omnem jugiter ævum. Decrevimus etiam pro animabus eorum post finem vitæ fieri generalem memoriam, officium icilicct decantandum, miP sam quoque celebriter peragendam omnibus annis in vigilia S. Michaelis. Facta autem hujus ccstionis vel donationis charta » anno incarnationis mlxxiii. regnante Philippo rege Francorum, in manibus Domini HugOnis Cluniensium abbatis, Sc domini Unaldi abbatis i cujus providentia & dispofitione hxc omnia acta nos- cuntur > Sc aliorum fratrum plurimorum in ipso M01- siaco Deo famulantium. Nomina autem eorum, qui hanc donationem firmarerunt, hæc sunt. Bertrannus abbas B fecularis firmavit. Bernardus Hugo, & fratres ejus firmaverunt. Willelmus Siccarii, uxor Sc filii ejus fir- iraverunt. Raymundus de Podiolo, Sc alii multi firmaverunt. Si quis autem hanc chartam juris cestionis ad- versoriorum, vel certe filiorum illorum, qui eis hereditate succesturi sunt, j>ost obitum violare, si : u depravare vel corrumpere, nVe etiam loca e dem co gredi aut deprædari tentaverit, hac sorte multetur. Non discedat a domo ejus plaga lcpræ, famis Sc pestilentiæ, gladii ac mortis horrenda :. xx i. Cbarta Fidis comitijsn Narhonensis de dono ecclesia S. Petri de Sermnrfalto Hugoni Cluniacensi > & UnaLdo abbati Moifiacensi. NOyerint tam præsentes quam futuri, quod ego vicecomitistaNarbonæ nomine Fidis, in Dei no— j mine sub hac descriotione dono Domino Deo Sc SS. apostolis Petro Sc Paulo, Sc HugoniabbatiCluniacensi, Sc Unaldo abbati Moi*stiaci, Sc cunctis ejus succedentibus, Sc monasterio MoYstiaco, Sc omnibus ibi Deo servicntibus, quandiu locus i^e in Dei servitio perstiterit, ecclesiam illam, quæ Fundata est in honore B. apOstOli Petri, in loco qui vulgo vocatur Sermur super flumen B i auri, in episcopatu Ruthenensi, ut habeanc Sc postideant ipsam ecclesiam cum omnibus ad eam ubi ubi pertinentibus in perpetuum. Dono etiam & concedo ego supradicta Fidis vicccomitista torum montem usquo > in collum alterius montis, qui vocatur dei Poieth, a parte superiori a rivo Naosa, usque in Biaur, sicut ambo claudunt aml>Os montes, alodem & fevum, & vicariam undique silvam qua : monti adjacet) vincas, hor » tOS, domOs, molendinos, piscarias, fontes, ingrcs- sus & egreflus. Similiter dono caput mansum de Cesai- rent. Hanc igicur donationem, ut firma ac stabilis per- seVerer, facio cum auctoritate domini Pecri Ruthenen/ij episcopi, & consilio^ & voluntate. Si quis vero nostrx vel cujustibet prc>pinquitnti9 hanc nostram donationem quam egO facio pro peccatis meis, Sc redemtioneanimx parris mei, & nutris, & omnium parentum meorum* violare, aut alienare prarsumserit j in primis iram Dei, & omnium (anctorum incurrat deinde domni Papje illius temporis & cunctarum fidelium, quoufque refi- piscat, & satisfaciat auctoritate & pOtestatc damnetur. Facta donatio ista in manibus supradictorum abbatum, Sc Bernardi monachi cognomentO Guillelmi, cujus stu- dio hoc factum est, Sc Vitalis Clerici, anno ab incar- natiOne DOmini millesimo septuagesimo septimo, regnante Philippo rege, sedisROmx pontificatum tenente dOmno Alexandro Papa. Signum Fidis vicecomitistæ, quæ hanc chartam fieri juflrc, Sc testibus firmare ro- gaVit. Signum Petri epiicopi Ruthenensis, Sc Pontiide Castanas, Sc POntii de Panat. Signum Hugpnis Sre* phani. Amcn. Error efl mantfeflus in hujusce charte numericit notis, nam Alexander Papa anno 1077. Romana non praerat ecclesia, quam morte reliquerat Gregorio VII. 1073. que pro 1077. legendum firte 1067.