Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/764

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


y8 INSTR1 luerint, abbas Maffiliensis educat secum perverfos ab— } batcm sive monachos > & eorum loco ponar sine ullius contradictione de suis honestos, utiles atque bonos, si- bique ac rcgulæ obcdientia fubdicos. Ergo si quis, vel fi cjua, nos aut aliquis, vel aliqua heredum, hvcsucces- lorutn nostrorum, vel alia quæcumquc opposita persona cujuscumquc dignitatis aut ordinis, hqic privilegio vel fcriptioni contraire vel inquietudinem inferre tcnravc- rir, sumtnz Trinitatis iram incurrere, & a cœcu ecclesiæ cacholicæ fegregatum noverit SC perpetuapœna. cum Antichristo damnatum, cumque Juda Scarioth & Sabcl- lio, atque Ario, Dathan & Abixon, Simone quoque mago 3 ætcrnis ignibus concremandum. Hoc privilc* gio permanente stabilitate fixa, cum stipulationc sub- nixa, ego Deusde hanc cartam scribcre jufli, Sc manu mea roboraram testes firmare rogavi. Signum Dcusde abbas* Sig. Raymundus & filii fui. Facta donatio hæc anno incarnationis dominicæ mlxiv indictione * XIV. Eridie idus Junii, m.feria, cpactaxxvi. luna xix. in urgo vel villa sancti Ægidii. Sig. Arnaldæ filii Ar- fredæ. Sig. Petroni de Castlutz. Sig. Pontioni Esco- dacani. Sig. Raymundi Gcraldo. Sig. Rainonivi- cecomite, cum filiis suis. Sig. Amblardi. Sig. Ber- pardi. Sig. Rigaldi* Sig. Bonafos » Sig. Volverati. Sig. RaiambalcU archiepiicopi. Sig— Ugoni monachi. Ego Pontius rogatus scripsi. Durando abbate mandante. V. Charta donationis instgnis quam Vabrensi mondf- urio & Bemardo abbati fecere vir nobilis Lar— < fredus fett Arfrcdas, & uxor ejus Fara. SAcrosanctx basilicæ (ancti Salvacoris, necnon SC siinctæ Mariæ genitricis siue, sancti Petri principi » apostplorum, necnon sancti Dionesii præcellentis- fimi martyris, seu & sancti Marii confcflbris, necnon & sonctar Alvcræ vjrgiiiis, & exterorum sanctofum, quorum ibi reliquia : sub monastico ordine a viris rcli- giosis ibidem Deo famulantibus veuerandæ eflc videntur j & est ipse locus ficus in pago Rucenico ia vigariæ Curienfe, citra limpham Dordonis, & nuncupatur Wa- bcr, ubi Bernardus abba cum monachis ibidem Deo famulantibus, custos Sc rector eflc videtur. Quamobrem ego igitur in Dei nomen Larfredus, necnon Sc uxor mcarara, cadimus ad ipsa Casa Dei, vel ad ipfos Deo ] servientes de res proprietatis nostræ pro animas remedi Amigo genitori meo, seu Sc Aquilena genitrice mea ; vel uxori meæ Leogbardi, qui fuit quondam, & fratri meo Jorio » & filio meo Bemardo, seu Sc pro me ipfo peccatori, ve ! uxori meæ Faranæ, ceflumque in perpetuum este volumus, Sc de nostro jure in vestra auo- auc dominatione tradere atque transferre volumus.Hoc nmt res proprietatis nqstræ, quae nobis jpstiflime de- bi : um est in pago Ruthenico, in ministerio Curienfe » seu Sc Dordoinica villa> cujus vocabulum est Boccho, cum c&fa dominicaria > cum omnes suas adjacentias, vd pertinendis in integrum ad ipso Casa Dei donamu ?, Sc in ipfo Aice alia viUa nostra, cuius vocabulum est Can- nagO, cum ipsa ecclesia, quæ est hindata in honore (anc- ti Martini in integrum. Donamus fimiliter in ipfo Aice alia villa nostra super aheum Dprdonis, cujus vocabulum est Arzilarius in integrum vobis donamus i Sc in ipsi) Aice alios mansos nostros, ubi Fludricus vifus cst manere, cum ceteris aliis, cum vineas & terras, vel cum ipso molino in integrum ad ipsa. Caso Dei. Donamus fimiliter in ipfo Aice alios manfos nostros, quem nos de Anscrigo prefoytero comparavimus, cum vincas.filyai Sc terras in integrum. Voois donamus fimiliter in ipfo Aice alios mansos nostros, cujus vocabulum est ad illo Riolo, ubi Ebroinus Sc Adjunus vifi sunt manere » cum vincas, silvas & terras in integrum. Vobis donamus in ipstj Aice similirer aliOS manfos nostros, quem nos ib Orloberto comparavimus, cum vincas Sc lectis in integrum. Vobis donamus si nilicer in ipso Aice alia villa nostra, Cujus vocabulum est Fraxcnefo cum vincas> filvas FM E N T A & terras in integrum. Vobis donamus similirer in ipfo ministerio alio manso nostro, cujus vocabulum est Spi- natiofo, cum ipfo castello Duricio, vel cum ipsos ccde- sias, quæ sunt sitas in honore sancti Johannis 9 vel sancti Stephani martyris > ipsum mansum cum ipsos eccle- sias in integrum. Vobis donamus fimiliter & in minis- sterio Tauronico in vigaria de sancto Georgio, cedimus vobis villas vei manfa, qux nobis justinime debitum est j in primis villa marcianas super fluvium Linde » cum Caso dominicaria > vel cum ipso ecclesia, quæ est (undata in honore sitncti Amantii, ipsii villa, scu ip£x ecdcsia^cum vineas Sc terras, feu Sc molino in integrum. Vobis donamus fimiliter, ibidem adhærente alio manfo nostro j cujus vocabulum est Causiico, cum vineas Sc terras, seu & molino in integrum. Vobis donamus si- militer in ipfo Aice alio manso nostro, cujus vocabulum cst Silvacava), seu & Silvacaveta in integrum. Vobis donamus fimiliter in iplb Aice vel in ipfo ministerio, alios mansos nostros, cujus vocabulum est Adita Mau- rella, cum vineas Sc terras in integrum. Vobis donamus & alios manfos nostros ad illa Maurei leta in integrum. Vobis donamus fimiliter in ipfo ministerio alios manfos nostros in stipendio, quantum nostra videtur eflc postestio, cum vineas & terras in integrum. Vobis donamus ista omnia superius nominata, in integrum cedimus vel donamus ad ipsa Casa Dei, seu ad ipsos ibidem Deo famulantibus, pro animas nostras remedii, vel Sro animas superius nominatas > ut ante tribunal Chri- i, feu in prælenua Dei omnipotentis veniam mereantur accipere pro majoribus culpis, seu & minOribus, pro principalibus peccatis, scu & aliis, cum domibus Sc ædificiis, terras cultas Sc incultas, cum pratis, pascuis, filvis, garricis, farinariis, aquis > aquarunaveaecurfi- bus 9 vel cum omnibus adjacentiis, vel cum omne fundus postestionis qu^firumJ vel quicquid inquirendum eft & nostra justa videtur este poUcffio ; itaut post hodiernum diem habeatis, teneatis, pOstideatis, vel quicquid exinde saCere volueritis, liberam in omnibus nabeaeis pocestacem ad faciendum. De repetitione vero, quod minime fieri non credimus > fi quis, nos ipsi immutata voluntate nostra > aut ullus de hxredibus nostris, vel de propinquis, qui contra hac ceffione ista ire aut inquietare præsumpferit, componat vobis tantum quantum manti ipsi vel ipsits terras eo tempore melioratas valere porucrint in duplum sit redditurus, & quod repetit ni- i nil vindicet ; led pratens cestio istd omnique tempora firma & stabilis valeat perdurare cum stiputationc lub- nixa. Facta cestio istct in lnensc Madio, (ub die duodecimo kalendas Junii, Domino regnante & regem spe- rance. S « Arfredi donatione ista. pro aninu remedii fieri volui > vel firmare rogavi. S. Farane uxore fua. consentiente. V I. Bulla ere&ionis episcopatits Vabrensisb Johannes episcopussorvus servorum Dei, ad per- » petuam rei memoriam. Salvator noster cuius nutui cuncta ftibserviunt, in agro mundi hujus meflem mul— J i tam aspiciens, & operariorum raritatem attendens, < dominum meffis rogandum este censiiit ut in illam ope- ? rarios mitteret : & ipso idem exiens maneveluti pater- familias diligens, horis diei variis operarios invmeam suam misit. Romanus itaque pontifex, qui sicut eodem Domino disponente, vicarius ejus in terris este dignoG citur, sic & ipsius actibus, in quantum finit humana fragilitas, fe COnformare tenetur : uc ubi superexcres- cerc mestem, populi videlicet multitudinem viderir i operarios debet opportunos adjicere, & juxta propheticum verbum augere custodiam, leVare custodes, ac cultores idoneos in dominicam vineam destinare. Sane confidcrantes attenuas, Sc intra pectoris daustra meditatione sollicita revolventes # quOd in tanta multitudine pOpuli, quanta fœcundaVit altistimus civiratem & dioccum Ruthenæ, singillorum vultus nequibat, uc