Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/773

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CCL ESIÆ genium vindicare. Hujus fiquidem indumenti honor, i humilitas, atque justitia est : tdta ergo mente fraterni* tas tua (c exhibere fcstinet in prosperis numilem, in ad- versis > si quando eveniunt, cum justitia erectum, amicum bonis 9 pervcrsis contrarium > nullius unquam faciem contra veritatem recipiens, nullius unquam faciem pro veritate kxjuencem premens, mifericordiæ operibus juxta Virturcm cupiens j infirmis cocnpatiens i bene- valentibus congaudens ; aliena damna propria depurans de alienis gaudii, Fraternitatem tuam divina miscrauo per tempora multa conservare dignetur incolumem. Amen. Datum Laterani per nonus Johannis S. R. E. diaconi cardinalis, V. cal. Aprilis > indictione x. anno Domini incarnati Mciv. pontificatus aurem domni Ptsdulis II. papz vi. 1 XIII. De refiitutiene cafiri Ptrtufi Mouti-majori fafla. HÆc est carta definitionis factx inter monasterium Montismajoris, Sc comitem ForcalcaxienseiuGui- gonem. Abstulerat supradictus comes monasterio Mon- tis-majoris t castrumquod valgo Pertusus dicitur, cum omnibus appendiriis luis. Unde abbas justitiam expcc- tans, obdnu/t ab eo* sententiam excommunicationis in comitem, Sc interdictum in comicarum illius, donec monasterio satisfaceret. Cum sententiam comes diu ferre non valens, adiit Viennam cum abbate, ante prar- scnriam domini papæ ; Sc ibi tenens stolam papæ, reddidit in manu ejus Sc abbatis castrum Sc villulam9quam ( contra voluntatem ejus aedificaverat 5 Sc ejecit bajulum Sc dimistc omnes malos ufiis, qui a matre sua. Sc ab ip£o insticuti fucranr. Et fecerunt finem omnium querimoniarum quas adrerfus monasterium credebat se habere. Et ideo abbati & monachis, precibus Guigonis comicis, peractis illi promittendis, eum decætero luper hac re monasterium non amplius inquiecaturum, con- donarunt ei mala qux ab ip(o reddi debebant j salva tamen querimonia comitalis domus, Sc alia querimonia suis. Facta anno incarnationis Dominicæ mcxx.Testes sunt ipsc dominus papa Calix tus II. in cuius præseneia Sc manu dimista lunc omnia ista. Et Fuleo Aauensis archiepiscopus. Bcrengarius Forojulicnsis epucopus. Mainfredu* Antipolitanus episcopuS. XIV. 1 Diploma iUesoost regis Arragonum, ducis Proviso- eia, pro mouafierio de Arta-eeUa S. Ptttori subdito. • XT Otum sic omnibus, quod ego ndefonsiis Dei gra- ’.1AI tia. rex Arragonum, comes Barchinonensis, Tor- tosoc Ilerdzcjuc marchiO, Sc Provincia : dux, dono & concedo, ob remedium animz mcx Sc parentum meorum, Deo > lanctæ Mariæ, Sc sancto Victori de Mars- filia, necnon abbati Petro, cum monachis ibidem Deo servientibus, Sc sanctimonialibus, quz in monastcrio sanctx Perpetuæ sunt, vel deinceps erunt : scilicet ec- clcsias Sc villas de Campis, de Garelt, fancti Joannis de Peirafoc, de Colobreyra, fancti Michaelis de Arcis, GnctOrum Benedicti Sc Gcorgii deBormeta > & quidquid postidenc in villa de Bonna, sanctl Eucherii de Braz, sanctx Mariæ de Gaifola9 lincti Petri de Bri- nola > & finctz Mariz de Cabasia. Omnes ecclesia* præ&tascum villis, Sc omnes usoticos Sc albergios Confirmo, sicut pater meus Raimundiu Bcrengarius dedit Deo Sc memoratis fratribus. Actum est hoc donum in capitulo cellæ sanctæ Perpetuæ, in manu Guillelmi prioris ejusdem loci, Sc prioristx Bonifaciæ, vm.idus Maii, die Lunz, a.nno ab incarnatione Domini mclxvii. Signum Ildefonsi regis Arragonensis, comitis Barchi- nonx > & ducis Provinciæ. Testes, archiepiscOpus A- , quensis U. * Sc G. episcopus Bardiinonenns, Hugo de BauciO, Sc Raimundus filius ejus, Raimundus de Villa- nova, Isiurdus de Brinolia. Tomiu L K QU E N S 1 S. « 7 XV. Charta Raimundi Berengkrii pro parthenone de Arta-cella. NOtum fic, Scc. Quod ego Raimundus « B er erigi- rii Dci gratia comes Sc marchio Provinciæ, pro saluce animae meæ Sc parentum meorum, dono, laudo & concedo in perpetuum priori tedominabus de Arta- cella * quidquid habeo vel habere debeo in Villa dc Cabasta, Sc in territorio ejus, in dominiis castellaniis, terris cultis Sc incultis, vineis > pratis > pascuis, u(aticis> iusticiis Sc defensionibus, Sc quidquid ibi pto me habetur aliquo modo, Sc poffidetur, pro priore & domi- nabus de Arra-cella, teneatur Sc habeatur. Hæc donatio Sc laudatio siucta est apud Aquas, 1 v. kal. Junii, anno ab incarnatione Domini mclxxix. in præseneia domni Bertrandi Aquensis archiepiscopi, Sc < Guicknh przposid. XVI. Charta Raimundi comitis Provttttia pro Arta-cella. EGo RaimvndvS Dei gratia comes Sc marchio Provincia :, pro remedio anim* meæ Sc parentum meorum > concedo, dono, Sc laudo monasterio Boscodo- ni, Sc fratribus ibidem Domino servientibus 9 tarapræ- sentibus quam futuris, totam terram quæ dominationi nostrx subjacet Sc potestati, pascherium ovium sturum, Sc pastaticum, & ufancum, Sc omnia qux emere > vel vendere voluerint » libera sint ab omni ulatico Sc lcstla » quantum ad nostrum fiscum proprie pertinet. Concedo etiam, ut sine omni pedatico, & absque omni exactione, tantum fidis habeant de nostro comitatu, quantum ovibus Sc animalibus eorum propriis, Sc ad exteras expensos illius domus abundanter poflic sufficere. Sed Sc ipsos, & res ipsorum, semper Sc ubique, sub tutela Sc custodia nostra suscipio. Et si quia cos læserit, lædec pupillam oculi nostri. Et ut hoc quiete habeant, Scc. Signum Raimundi comitis. Factum est anno ab incarnatione mclxxix. Testes, Bertrandus Aquensis archiepiscopus > Isturdus Antipoljtanus, Willelmus de Tur- nez, WillclmuS Dodo notarius comitis. I XVII. Gutdo Aquersa archiepiscopus excommunicat G. de Sabrano comitem Forcalcariensem. GUido per Dei gratiam Aquensis archiepiscopils, & B. per eandem Cayalicenlis episcopus, universis Christi fidelibus (alutetn. Universitati vestrz innotef- car, quod cum in causa socundum justitiam terminanda > quæ vertitur inter abbatem Montis-majoris, Sc G. de Sabrano Forcalcariensem cemitem nuncupatum, nos legati judices delegastent ; diebus Sc locis super hxc partibus astignatis, licet partis abbatis prænominati femper copiam haberemus, pars comitis nunquam diei Sc loco voluit ullatenus interestc •, verum communica- L to nostrorum con filio sapientum 9 partem ipsius comitis > in ejusdem contumaciam excommunicationis vinculo duximus innodari •> Sc totam terram ipsius eccle- fiasticQ suppOsuimus interdicto. Ut aurem sententia vires haberet majores, dictus abbas a summo pontifice litteras impetravit, in quibus recepimus in mandatis > ut sententiam quam indictum comitem rationabiliter duximus inferendam, faceremus in condignam sarisfactio- nem inviolabirer observari. Recepu itaque hujus cautela przccpti, de facienda rarione in nostra manu, su- per his, eundem comirem monuimus iterata, Scc. Nos vero super hoc, ficur summus pontifex præceperat, dis- M Frater lldcphonll regis Arragonum, ut Bouxus probat. Hz pendebam a monasterio Sanvictorino ; unde priorem habe* bant. c Guido iste præpofitus, cognomento de Fostis. foccestir Bcrtrando post Hcnricum.