Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/774

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


68 INSTRl ftrictius injungendo, eundem comitem & fautores siios 1 anathematis vinculo > pulsatis Campanis, & cxtinctis candelis » duximus permulctari 5 & terram cjusdem sub arctiori posiiimus interdicto ; quod nullum in ea officium celebretur » præcer poenitentiam & baptisinum. Et ut id faciant districtius custodiri > cx authoritate papæ fratribus reverendis Ebredunensi ^rchiepiscopo^Ap- rensi & Sistericensi episcopis, per nostras litteras intimavimus per totam terram ejuidem, quæ in nostra diœ- ccfi concinetur 9 taradiu donec sotisfaciat de præmiflis. XVIII. Diploma Petri Atragonum regis pro S. Pontio, cui subscribit Guido Aquensis archiepiscopus. IN Christi nomine fit notam 5 quod nos Petrus Dei gratia re* Arragoniz, & comes BarChinonensis^b remedium & solutem animæ nostræ, & Ildefonsi cha- ristimi fratris nostri, Comitis olim & marchionis Provincia :, & animarum etiam parentum nostrorum ; corde bono & animo Volenti, non decepti9 nec in aliquo circonventi > sed ex propria voluntate nostræ meræ li- beralitatis regiæ, concedimus, laudamus, & confirmamus 9 Cum hoc publico instrumento > Domino Deo & ejus gloriosae genitrici semper virgini Mariæ, Sc monasterio S. Pontii, & priorilTæ ac sororibus ejusdem præsentibus > Sc futuris in perpetuum beneficium Sc privilegium, quod dictus frater noster eis indulsit ; videlicet ut sorores ejusdem monasterii præsentes Sc futurae 9 necnon Sc carum procuratores, œconomi, syn— 1 dici etiam Sc actores poffint acquirere, falvo jure Sc do minio nostro > Sc nepOtis nostri, Sc nQstroxum, in uni-1 Yerfa terra Provincix titulo emptionis, donationis, permutationis, legati9 vel fidciCommiffi, vel qudli- oetalio titulo & Sc omnia hujusinodi auæ idem comes conccstit eis, sicut in instrumento eiusdem comitis, per manum Berengarii Damiliano puolici notarii Mafli- lix scripto plenius continetur. Concedimus etiam, & confirmamus in perpetuum eidem monasterio sancti Pontii » pro habitatione monialium in territorio de Geminis constructa, totum illum honorem, jura, pos- lestiones, servitia, uiatica, Sc redditus uiiiversos quos vel qua : Sacristana domina Burgi Arelatensis, dedit eidem monasterio, sicut prætaxatus comes frater noster charistimus, cis cum sua charta, falvo tamen jure suo I Sc dOminio, canccffit, Sc confirmavit. Hxc autem omnia fupradicta memoratus comes frater noster, con* ccstit, Sc confirma vir, ut ex notitia instrumcntorum suorum plenius habetur > nos eidem monasterio S. Pontii, pnoristæ & sororibus ibidem Deo servientibus laudamus, concedimus) & perpetuo confirmamus>pef nos & succestores nostros Sc cjufdem comitis, ad utilitatem monasterii, prioristæ, ac sororum ejusdem pix- ientium Sc futurarum. Prxtcrea quemadmodum frater noster, monasteriun » illud, cum omnibus suis rebus, & pofleflionibus in siu protectione habebat > ita nos simili modo, ipsum cum omnibus ad illud quoquo modo pertinentibus, volumus sub nostra protectione, emparentia, custodia Sc securitate gaudere : sicut in charta protectionis ab eodem comice concesta plenius continetur, Scc. Datum apud Aquas per manum Ferrarii notarii nostri, & mandato nostro, & ipsius.Scripta a Bononato idib. Decemb. an. Chr. m. cc. ix. Signum Petri Dei gratia regis Arragonum Sc comitis Barcinonensis. Testes hujus rei siint Michacl archiepis- COpus Arelatensis, Guido arehiepiscopus Aqucnfis, H ligo Rcgcnfis episcopus apostolicæ sedis legatus, Guillclmus episcopus Arausicanus j comes Sanctius j frater P. de Falcone prior domus hospitalis S. Egidii, fr. P. de Monte-acuto maeistcr domut militiæ in Hiipania, fr. Guilclmus Cadelli magister miliciz in Provincia, fr. Guilclmus de Saino, Guilclmus Durofortis. MENTA X I X. Raimuudus Berengarius comet Provincia 500. fetidos annuales pro suo anniversarioconjhtuit. IN nomine Domini nostri Jesii Christi, an. ejuC- dem fecundum carnem mccxliii. x. kal. No- vembr. Nos Rairriundus Berengarius9 Dei gratia comes & marchio Provinciæ, Sc comes Forcalquerii 9 donamus &astignamus in petpetuum pro anniversario nostro > Deo Sc ecclesiæ uncti Salvatoris de Aquis, & venerabili patri R. archicpiscopo, GuilliclmOpræ- jJOsitO, Guillelmo Archidiacono, Hugoni Astunello iacristæ, Bcrmundo de Vitrola operario, R. Rostag-

no, isnardodc Soarrono, Sccphano Sc Bartholomzo canonicis Aquenhbus, recipientibus nomine dictæ cc- clesiæ & nomine vcstro 9 Sc aliorum canonicorum Aqucnsium, trecentos solidos annuales regales coronatos, inalberga nostræ villæ inferioris Aquensis, sd- licet in villa de Turribus. Et quia dicta alberga Turrium est obligata archiepisœpO prædicto 9 trecentos solidos annuales praedictos, pro nostro anniverfario vobis astignamus > in alberga nostra S. Juliani Mon* tanii, usque dum alberga Turnum a prædicta obliga* tione fuerit absoluta. Et vos arehiepiscopus, præposi- tus Sc canonici siipra dicti, teneamini pro aninubus patris nostri & nutris, Sc pro nobis, quolibet anno tacere solemniter celebrari mistas
in die Jovis synodi S. Michaelis 9 ab omnibus capellanis, qui intererunt synodo supradictx apud Aquis. Er volumus 9 ut quicunque canonicus seu clericus, qui pro tempore ad re- cipiendutn alia anni versor ia S. Salvatoris coflstitutus fuerit > Sc capelhnus nostræ c.ipellx S. Mitrii qup » cunque fuerint 9 recipiant annuatim dictos trecentos folidos anniversarii nostri, Sc dividant per capellanos in dicta synodo, pro animabus patris nostri & matris, Sc pro nobis mistas celebrantes : retentis xxx. solidis dividendis inter archicpiscopum Sc capitulum Aqucn- se : scilicet archiepiscopo x. solidos Sc capitulo ao. mandantes bajulis 9 nec non Sc succestoribus nostris 9 ut prædlctam donationem Sc astignationem nostram 9 firmam teneant Sc observent. Si quis autem conrra ve* nirepræsumpserir, Scc. Actum Aquis in claustroikn&i Salvatoris. Testes fuerunt G. Bariolensis præpOsitus, R, Aranulphus jurisperitus, Giraudus de Podio > B. Ala< manno. XX. Hominium a Vicedomino Aquensi archiepiscopo prajiitum Carolo Provincia comiti, &c. NOrum fit præsentibus Sc futuris, quod venerabilis P. dominus de Vicedominis Dei gratia linctae Aqucnsis ecclesix archiepiscopus, præsente Sc volente Bertrando de Nigrello præposito ejusdem ecclesiæ, recognovit quod i ple tanquam electus in archiepiscopatu> Sc confirmatus per sedem apostOliCam, tenet & tenere debet pro cxcclscntistimo D. D. Carolo filio regis Fran- ciæ&D.D-Bcatrice ejus uxore, omnia temporalia ’quæ habet vel habere potest Aquensis arehiepiscopus in comitatibus Proyinciæ & FOrcalquerii, & spccia- litercastrum de Podio S. Reparatae, castrumde Peiro- lis, Sc totum illud quod habet in castro de jOcis, Sc in castro de Borma, Sc totum illud quod haber ad turres, infra civitatem, Sc omnia quæ habet vel habere potest in villis Sc locis dictorum castrorum •, & omne jus quod habet archiepiscopus SC cCclefia Aquen- sis in nobili yiro Bertrando de Baucio & heredibus suis, & in terra dicti Bertrandi, qnam tenet Sc tenere debet pro Aquensi ecclesia in castro de Meiranicis, Sc in castro de SambuCO 9 Sc in Villa Sc territorio dictorum castrorum. Actum Tarasconeanno mccLvii.