Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/782

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


75 I N S T R l exordio mundi creaverat > vario discrimine deperiret A inspexitnon fibi placitum more, fi cos tpos 1 principio peculiares oegttut, & de quibus ante ullam creationem rerum unigenitam prolem fibi præ cunctis dilectam, & præ filiis hominum {pcciosum elegerat, ntfci decreverat, tot & tantis perturbationibus deperire vi* distct : descendit in quemdam montem in finibus Ma- dian, in rubo & specie ignis ardentis manens septem diebus. Ec Moyscs erat circa monUS latera pascens gregem Jetro cognati fui, dixitque /ociis suis, vadam ad Ignem quem video, qui ardec & non comburitur : custo- <ute gregem, & cum adpropin qua (Tee, vocant cum dominus de medio rubi, & ait : Moifrs, Moifis : Et res- pondit : Qjmh Domine ? Et Dominus ait, Non appropinques bœ ne moriaris, filve calceamentum de pedibus tuis, » rra in qua ftassauGa eft, egosnm Dens Abraham, & Deustsahac, & Deus Jacob. Kbdi ajfli&ionem popnti mei x quitft in eAEffpto, & for manum tuam voto libe* rare tum, te filum vidijuftum coram me. Et ego Georgius peccator nimius & uxor mea Dedi » una per voluntatem Dei omnipotentis, & omnium sane- torum ejus, quia fcio cum ette misericordem & propi- tium, dispoiuimus dare aliquid ex honore nostro i pii Deo Domino nostro, & sanctæ Mariæ matri Domini nostri Jcsu Christi, & S. Aulpicio martyri & episcopo, & epit copo prcdpuo CastOri, & confeflbri nobiliffimo, & noc 3uod offerimus in comitatu Aptensis civitatis, est quodam castrmn infigne & nobile j quod est positum siipra. civitatem ad Orientem > nomine Sagnone. Ipsum cat erum damus prædicta : (edi, & sancto Castori ibidem quiescenti & innumeris sanctorum reliquiis, quorum ( nomina Dei solius miftricordia novit. Et hoc & ejus fundum, terris caitis & incultis, cum vineis & pratis, & omnibus adjacentiis, & ultra CausiJonem, in loco qui dicitur SaMoned, & in olivetis, ipsi castro perti- neattbtt$, & : imnc & in æremum. Habuimus olim nærc- dem unum nnsculini generis nomine Sifinnium, ipsum rer manus Paganorum perdidimus, qui ductus est ad spanias, ibidem Commoratus est per feptem annorum tempora. Nos Vero ejus genitores interim non ceflavi- nms orare in jeiunhs fit cieemosynis pro filio nostro, & omni hebdomade revoluta in fabbato vigilanter ante akare sanctx Mariæ & sanctiCastoris eramus : apparuit autem Domini virtus & misericordia : quia post finem annontfn prcdictorum eramus Vigilantes ante altare Domini Dei Salvatoris, & S. Cailoris scpulcrum. Et eccere repente in prima noctis vigilia, venit filius eo-1 rum ante eos stans, & ferens qua vinculatus fuerat tot annorum tempora, dicens ad eos, Recognosce pater filium tuum quem genuisti : & tu mater quem triennio ablactasti, ecce adium cum sanitate mentis & corporis. Quo vifo fit gaudium magnum genitoribus 9 & omni populo & civibus, & omnes unanimes effecti redde* Dant Deo gratias. Arnen. Castrum autem ut erat datum, voverunt cum filio > & firmaverunt privilegio, &pcr* fbnarum teftimonio Caroli tempore. Sequitur in chartario Aptensipraftaria de eodem castro Sagnone a Nartoldo epifiopo farta ingratiam Rotberti dr ’Waraconis anno 30. regnante Conrado rege. VII. Alfanti episcopi Aptensis charta, de refiauratione ecclefia Aptensis. Uæ divinx sunt aptanda servituti. multimode V^/iint sagadtatediscutienda, ne parituri profectum humanitati neceflirium cafla comprobentur execurione damnari ; quia aliquando CVenirc solet, iic aliquis siia talia perfcrutari Audeat > qux Dei judicio funt damnanda. Quocirca summopere permotus, ego Alfannis quamquam indignus > tamen præminentc * Dei potentia episcopus sanctx sedis Aptensis ecdesiæ, meditans quo vigeo ingenio > quibus exercitiis Domino grata servicul sit exhibenda, experior siimmi fastigium honoris, san- ctæ incrementum eccle/iæ, quam fibi Deus super omnia condita liberiori amplexu une maeiila præclegit om- MENTA niroi matrem virtutum. Inde vero fenoris aliis omnibus invento propriam cui commifliu quxmihicom- mifla est præ omnibus ecclesiam cecidiste ; opinans {a- lubrius mihi ipsius ruinxcaRini lerare, quam earum, auarum non mihi cura commista> & ad hoc astruendum meam adOrivi clerum, sciscitans ab eo fi huic ne- eeffinidini fuam ullo modo curarent diligentiam adhibere, qua præfocatæ matris sublcVare quivistenc lapsiim. Tandem quidam ex dero, meam experti querimoniam, facentut k Dei auxilio in hoc famturos laborem, tua fi^ue dedentes > & mei parati voci curæ obediendam affectando, suam parere sacagunt profct&onem : sic- que ad hoc exquirendo sodaks, inVeniO sodales idoneas pertonas duorum fratrum mea ? civitatis prindpum, sciiicet Rostagnum & Guillclmum, qui inde cxhila- B rati, & auxilium fe impensuros, & de siio daturos fetentur, ad erigendam prædictx matris ecclesix consternationem : & quotquot aliorum postc fuerit invenire perst>nas> sua monitione ac imprecatione circumventos adjutores, complices adducturos. Quod ut effectum capiat votum annoDominicæ incarnationis millesimo quin- quagefimo sexto > indictione…… ego Alfantus adtcito clero, prædictis duorum fratrum personis, alioque nobili comitatu, exquisivi ut promifla impleantur. Sed illi meam largitionem priorem debere progredi affcrc- rant : quod ego & agendum cenfuij & me auctorem hujus conditionis non ponendum efle ultimum rstima- vi, cum fit meum diis viim monstrare salutis. Est igitur largitionis mezhujufce qualitatis & quantitatis fi- gnum) hoc est unus mansus cum terris siBi pertinenti*

Ous > cultis & incultis, cum hortis & poraginis, & omni exitu fibi debito. Et est ipsi
mansus in comitatu Ap- tensijin territorio villæ soncti Petrhquæ dicitur T urrica, qui fuit postcstbris Davidis. Hoc dono clericis sanctx Mariæ servicntibus Sc incommune viventibus. Est Sc alia donatio, quam facit Rostagnus & Guillelmus fra.* ter ejus, quæ est in comitatu Aprensi in territorio castri Castellionis •, hoc est ecclefiam sancti Petri, cum campis & vineis, cum oblationibus & primitiis & omnibus Gbi pertinentibus, & ecclesiam sanctæ Faræ, cum omni £)fleflione & oblatione, & ecclesiam sanctx Mariæ 6e ncti Scephani, & sirncti Michaelis in castro. Hoc do nant duo prædicti fratres sanctæ Marix & congregatio ni in commune viventi. Si nuis aurem inde exciterir, quærenj hæc confringere vel usijrpare, hoc veramus, nos donatores •, sed in duplum componat præsumptor 9 ) qui hoc agere tcntaverit, & ob hoc incurrar iram Dei omnipotentis & siinctæ Mariæ somper virginis, & om* nium (anctorum maledictionem, confusionem, perturbationem 9 abhominarionem, desolarionem > inimicorum incursionem, & omnium bonorum amiffionem, donec pereant de terra, & de his quæ fiint in ea. Acta hæc auctOritas in Apta civitas, v. calendas Julii, regnante Deo nostro in siDCula. Amcn. VIII. Domus Conradi regis concejsa tcclefia Aptensi. IN nomine (anctae Trinitatis, ego Pometus facie donationem de mansionibus meis, quas habeo in Ap- E tensi civitate, in quibus meam cotidianam facio sta— • tionem Domino Deo omnipotenti, qui mihi dedit bonum quod habeo, & sstnctæ Mariae genitrici Dei sedis Aptenlis, & clericis ibi degentibus in communi domo quæ obvenit mihi ex poffestione meOnun parentum, & ex dono Conradi regis, quod fecit avo meo Almalberto, in cujus domo tunc temporis rex hOs^itabatur cum comitatu siio. Er est hoc donum, mansiones in quibus quotidianam stationem facio cum corte, & cum exitu toro, & adjungo huic dono domum illam quæ est ance meam portam aforis, cum horto & Viridario, quæ ibi est, hoc rotum, & vineam quæ vocatur Rotunda, quæ est in territorio civitatis. Hæc auæ supra dixi omnia dono & concedo sanctæ Mariæ sedis Aptcnsis, & clericis ibi Deo feryientibus, illis tantum modo qui incom-