Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/790

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I N S T R U constitutis & conftituendis, illis inquam, donamus A per hanc scripturam donationis^ jus & dominium Ac potestatem quam habemus, in omnibus molendinis qux lunt & quæ fient in loco, qui vulgo dicitur Molvatas ; & donamus eis jus Ac dominium quod habemus saper aquam Sorgiam per eumdem locum fluentem, ut ipsi habeant dominium ejusdem aquæ a loco qui dicitur Vi- dena, usque ad Rodanum, & usque in urbem Aveni- cam : ut per donationem nostram liceat eis eandem aquam ducere per terras quaflibet, & per vias publicas, seu per quælibct loca, secundum quod eis visiim fueiit, Ac habeant jus de eadem aqua faciendi quiC- quid eis utile fuerit, infra terminationem locorum, quam modo declaramus. Hanc autem donationem nostram si qua persona rumpere vel infirmare tcntaverit, nos contra illam fideles eorum adjutores erimus, cademque I perfona fit excommunicate atque damnata, & cum Juda traditore in terris & fetidas inferni pœnas atroces locata & conculca », ubi neque vermis moritur neque ignis extinguicur. Facta charta ista in Avenica urbe menfe Junio anno ab incarnatione mci., indictione ix. cpacta xvin. concurrente i. Signum Petri Guillelmi de Rocha-maura> Signum Petri Guillelmi de Mornas, Signum Guillelmi Petri Christophori. Signum Raimundi Guillelmi de Cucuzone. Petrus Garcinus magister Avenionensis dictavit, Ac scripfic hoc instrumcn- tum Roberrus. VI* Berengarius Forojuliensis episcopus datLirinensibus C eccl e fiam de Rocabruna. EGo Berengarius Forojuliensis episcopus, licet indignus, prospiciens torum mundum urgeri diver- fis angustiis Ac tribulationibus, Ac sacerdotale regnum decidere & fere annihilari, nostris culpis exigentibus, prout poste vellem eorum præsiilum sequi vestigia qui cenobia fundaverunt, & ditarunt suis opibus, & maxime illa in quibus complentur ca quæ beatus præci- pic Benedictus. Sed dum considero qualiter in melius iit agendum, nOn reperio adeo in nostra. patria sic habilem locum, cui me prorogativo amore committam, præter Lirinense cenobium, quod olim sic effloruit in omni genere virtutum, ut habitatores habet ♦ in Dei laudem ex omni genere linguarum. Nec debeo separari E a societate illorum, qui ibi dic noctuque in Dei famulatu pcrscverant unanimes, quia S. Leontius & S. Honoratus concordes Ac amici fiierunc quandiu Vixerunt. Qyapropter ego Berengarius supradictus Forojuliensis episcopusjcanonicorum meorum consilio ductus, videlicet Amalrici præpositi, Petri Rifrcdi, Bosonis Bcr- mundi, trado, dono, tribuo, Ac concedo ecclesiam par- rochialem S. Mariæ de Rocabnma, cum omnibus ad sc Eertinentibus, decimis, primitiis, Ac oblationibus, ab- ati Aldcberto Lirinensi, Ac omnibus succeflbribus suis atque cunctis monachis præscntibus & futuris ibidem Deo famulantibus. Si quis vero, quod absit, meus suc- ceflbr, vel aliqua persona clericalis hoc donum infringere voluerit, sic anathema maranata, donec resi- piscat, Ac quod injuste fecit, satisfaciendo emendet. J Hujus aurem donationis testes Fulco Dodonis, Guillel- mus Aldebertus de Codignaco, Bcrtramus de Blanca* forti, Guigo de Rocabruru, Guillelmus Hugolcni. Hæc autem charta facta est in festivitate naralis Domini in dic S. Joannis Evangclistæ, anno ab incarnatione Do- 1 mini Mxciv. indictione n. lunaxv. calend.*Jan. regnante Domino nostro Jesii Christo, cui est honor Ac gloria in scadascculoruxn. Arnen. MENTA VII. Berengarius episcopus Forojuliensis > renovatsocie* tatem ecclesia Forojuliensis, cum Lirinensi mo- nafierio, cui dat S. Raphaelis ecclefiam. ROmanx legis aliarumquc legum docent præcepta > hoc etiam SS. Patrum confirmant instituta, uc quicumque aliquid de fuO in alterius potestarem transfundere voluerit, per chartam testamenti illud infundat. Si enim honoris datio fine charta testamenti facta fuerit, lex eam annullari jubet. Quapropter ego Berengarius Dei gratia Forojuliensis cpiscOpus3dc Placentino concilio fub Urbano II. papa celebrato rediens, atque in ramis pilmarum apud S. Honoratum Lerincnfis monasterii loci sanctitati oculis, & animo… ac reverentia infistens, nec non amicitiam & familiaritatem* quæ antiquitus penes patres priores ex longinquis temporibus fuerat, videlicet inter Lerinense monasterium, Ac Forojuliensis ecclesiæ sedem, multum libenter reformare cupiens, Aldeberro abbati, immo sub illo mOna- chis cius, ecclefiam S. Raphaelis, & altare cum omni posteluone sua, quam anteccstbrcs mei gratis sub scrip- rura : rcstimonio donaverant, a me diu etiam requirentibus, salva Forojuliensis ecclesiæ fidelitate, nimia loci veneratione commotus reddo. Insuper vero cx mca parte, ut melius ibi Dei scrvitium fiat > Ac honestius ipsc Dominus recognOscatur, tam futuris quam prælentibus dono, omni sOphismatc simoniacæ heresis exclulQuamo- re quOOuc caritatis Ac dilectione, propria manu firmo Acc. Facta est hæc charta anno ab incarnatione Domini MxcVtUrbanopapa II. Romanæ sedis mente dominio » indictione iv* VIII. Pattio inter Berengarium Forojuliensem episcopunh dr abbatem monachosque Maffilienses. DE longa querimonia quæ inter episcopum Ac clericos FOrOjulicnses, Ac abbatem & monachos < fuerac, hæc definitio facta est. Berengarius Forojuliensis episcopus & clerici, reddiderunt monachis Mafliliensi- bus ecclesiam de Grimallo & eCclesiam de Cellans > & eccleiiam de Luco, & ecclefiam deCalars, & ecclesiam de Archs, & ecclesiam de Cabacia quas abstuleranr^tali tenore > ut omni anno prædicti monachi periblVerenc prædicto episcOpO de ecclesia Grimalli duos modios an- nonae, Ac unum de figalis inter ecclefiam de Arcubus > Ac ecclesiam de Cabacia unum modium annonæ, Ac alterum ordei. Dc ecclesia de Luco, fi totum potuerinc monachi habere, perforant episcopo tres modios, fi aurem non poterunt habere nisi medietatem > perfolvant episcopo modium & dimidium annonæ, Ac medietatem ordei. De ecclesia de Salcrnis unum modium, medietatem annonæ Ac medietatem ordei. De parochiis autem Quæ pertinent ad canonicos statutum est, ut de decimas quas hodie habent, vel inantea quoquo modo adquirere poterunt, sive clerici, fi VC monachi, habeant mona- , chi rres parces, Ac canonici quartam. Videlicet de par- ’rochia de Mota Ac de Calars, Ac de Bargemone, Ac de Cellans. Monasteria autem omnia ejusdem MaÆliensis monasterii, quæin episcopatu Forojuliensi fune, libera & quieta deinceps existant ab omni infestacione Foro- julicnsis episcopi, & clericorum : ut nihil ibi requirant, neque ab eis aliquid ufijaliter exigant ; solva tamen episcopali reverentia : In supradictisautem eccle- siis pertinentibus ad episcopum, sive ad clericos, quas monachis dimiferunc, quidquid monachi deinceps adquirere poterunt, totum habeant, sine cujufquamcon- tradictiOne, cum suprasCripta convenientia, nec ab aliquo episcOpo, aut clerico Censiis augeatur, vel cpiscd- patu Forojuliensi Ac perceptis quæ pertblVantur. Facta desinirio in manu Raduln abbatis anno incarnationis MCxIX.praesentibus mOnachis Arberto de Ponteves, Ac aliis Ace, Berengarius ForOjulieRsis episcopus firmat,