Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/798

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


, x INSTRUI colhmhiitei^ nwnemm vos, rogamus cuius & horta— A mur > ut de nostra gratia ac spccidi Rcenria Sqaurfio- ritarc, ad focum prodictum Slstasici venire favcntc di* ▼ina gratia calearis, dictura monasteritfm fundare, ip- sumoue njonastrrium cum juribus & pertinendis firis, sub Dci protectione & nostra fulcipicntcs, ixorwnur inde Ac requirimus universos & fingulos bonos viros {ubditos nostras & homines, ut suis piis ac benignis clcemofynis vos jurare habeant m prædictis, ut inde ab akiffimo creatore consequi debeant præminm in foturum. In cujus rei trftimonium patentes nostras litte* ras vobis figilli nostri munimine roboratiS duximus ccrs ccdcndum. Dorum Aquis, anno Domini mrllcsimo du- cenrcsimo Octuagpjfimo fecundo > saliccr unckdinoka-* lendas Augufti. Aliarum veru littrf^rurn sigillacuriæSiftarki figi ! — i latarum renor talis cfL Rcvcrendæ in Chrtfto & rcligiosx forni Giraidc de Sabrano domine abbatistx monastcrii>& conventui sonctx Chrz AVenioncnsis, Univcrsius hominum dc Sistarico more {blito Vocc praeconis in parlamcnto poblico congregata, sidutem in filio virginis gloriosx > cum compunctione senrronis & honoris. Cum fcreniffi- mu$ dominut noftcr Cærolus princeps Salerni, qxri erga religionem vestram devotionem habere non modicam £e ostcndic > vos inviter humiliter & requirat, ut vobis placeat defcendere & venire ad civitatem Sistaricen- fcm, causo. xdificandi de novo & construendi in honorem Dei & bcacæ virginis Crnctz Clara, monafterium ordinis vcstri, cujus ordinis dicta rirgp ftmdartix exi* stit atque mater, & im>s moneat idem dominus princeps q & requirat, ut vos requiramus fimilitcr ac humiliter fhpplkemus, utadlocum prædictum. Sistarici vos dc£ ctnderciplaCEat praedicta de Cau£i, & venire, prout in littera patenti ipsius domini principis in nostro puBlico parlamento rcatata. plenius audivimus contineri. Igitur deliberatione inter nos pradbabia > attendente & videntes summmn bonum circa hxc agi > & divinum cultam ac Dei /ovinum in ædificatione dicti monafte » xii perpetuo cdebrzri > G Deo actore robis leligiosie dominx & conVentui Vestra placuerit dcstxnctere ad przdictam, vos affectu quo poffumos nos omnes Bami* ncsde Sistarico, prout moris est voce pnrcoms indicto par lamento congregari > ac uni verfirasnostxonim hominum, & populus civitatis prædifts devotionem non modicam erga ordinem vcstrum habentes, & quam femper habuimus vcstris meritis & exemplis, humiliter ™ siipplicamus vobis religiofæ dominz aboaristx & conventui vestro vocando vos devote & cum inflantia. requirendo, ac quanto carius posttnnus, rogamus, & in Uomino vos hortamur, cjuatenus ad honorem Dei, ac beatæ sanctx Clarae Virginis » veniatis quam primum poteritis, & descendatis de Vestro beneplacito & aflcn- ui j causo aedificandi de novo & construendi monaste- rium vcftri ordinis ad dvitaosn Sistarici memoraram. MENTA ubi cultus divinus flare Virginitatis & diritatis Valeat in perpetuum jugiter obfcrvari. Nos vero Deo actore Ko, prout ipso qui remunerator est omnium no- cnutber nostrmn ministrabit, piis bonis voiun- cxribux eleemofynis, circa hxc proponimus vos juvare juxta mera veftri placitamur ab eo tcmuncratidncm condignam valeamus consequi in ærernum. In cujus rei rcf- timonium præsenteslitteras figillo curiæ Sistarici volu■- mus figillaxi. Dacum Sistarici in curia regia decimo kalendas Martii, anno Domini millesinio ducentesimo oduagesimo tertio » in præfenna. domini Guillelmi de Castro-noVo militis, bajuli, domini Raymundi CoL Ibœbi judicis, Jbannis de Braia clavarii Sistarici, Sc damini Guillelmi Alamani militis, domini Fcrrari Spcndci jurisperiti, ac nobilis dominæ Alasix de Me- l dullioncxlominæ <fe Curbano * requirentes præsontcm licentiam <jpæ poffit ex parte nostra : univerntatis præ- dictx ipt domine abbaristæ & ejus conventui præfcn- tarc. Facta fiiit dicta, præsentatio litterarum praedictarum dicto domino judici, & reauiCrio a dictis sororibus convcrfo s & aurhoricas publicandi præstica a dicto domino jodkc> anno Ac dic quibus supra in principio juxta… %… Roftagni de Montitiis quondam %teftibus prarfencibus, Bartholomæo Malacr no davario, Berrrando de fando Paulo clerico, & me Xoftagno magjftro notario publico Avenidnensi, qui æuthoritate & mandato dicti domini judicis, & ad re- quisirioneoi pntdictaram fororum praedictas litteras apercu non cancellatas, non vitiatas, cum sigillis cereis pcndendbiH sigillacu, in publicam fornum de verbo ad terbum redegi, fitut siigerius continetur, Sc hanc durtun inde lcripfi bulhvi & fignavi. Cum peculiari wnr sxbsmpH uomim addita. Et supra dorsum. Archivaram cft hujusitoodi licen- tirinftmmentiim in registro sogittarij, in regiis archivis Provincia : confervarum, rolid illius m. mandaro ftngpifioorum dominoniin magistronim rationalium dictæ patriae ptr me secretarium rationalem & archivæ* rium segium subfignarum dic x x ▼ 111. Februarii MMXxr. a nativitate. Signum H. DaacV. Sequantur Tit tota patentes Caroli regis ferusalem & Si* csKui&cu in idem argumextstm, quas ut poti fimilisteHo- rh amitthuxs. Data sunt Draguignano, anno Domini mil- lefono ducentefimo nonagefono, die fecunda Aprilis, > assnda indi&iane. Harum vero litterarum apographum ex authentico ex- bibuit domina Magdalena de Grueil du Sais abbatijsa prafuti monaflerii san&a Clara Siftaricensis * collatum ad cGEamen magiflri Pastis de Richaud in curia patroni, ad reqteifitionem diHa abbatiffa^t Joanne Pellicior regio nota^ rio apudSifiaricum xx. Novembris MDCLXXX. Signum du Sais abbadstx Signum de Richaud patronus. SigpumPcllicicriiQcarius.