Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/800

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I N S T R l enim i psc locus in bonore Dei, & in veneratione bea— j tx Mariæ scmper virginis > & eorumdem apostolorum consecratns in pago Matisconense situs. Sunt autem » ut jam siipra inlerrum est, ipsx res sitx in comitatu Ca- bilonense, in vicaria Buxiacensi, hoc est Juliacum, cum omnibus appendiciis suis ad se pertinentibus, hoc est ecclesia in honore sancti Mauricii consecrata, de cc- clefia sonctx Dei genitricis Mariæ, soncti quoque Jo- h annis, necnon & altera fancti Martini cum omni integritate, ut jam supra scriptum est > cum fervis & ancillis, & omnibus axlificiis, vineis, praris, campis, fil- vis, pafcuis, aquis, molendinis, exitibtis de regrcffibus, virear eis cultis & incultis, quæucum & ad inquirendum Domino Deo dono, donatumque in perpetuum eflc volo pro remedio animz mex, necnon pro anima patris & marris meæ Teutbergæ, & fratrum meorum Hugonis, videlicet atque Richardi, Bosonis quoque & ceterorum omnium parentum meonun. Insuper pro salute vivorum, & requie otnnium defunctorum, quatenus fem- per rectores jam dicti monasterii & ibi Deu famulantes absque alicujus interpellatione in perpetuum firmiter, solideque teneant. Si quis vero, quod abfit, ego ipsi : aut ullus homo contra nane donationem > aliquam calumniam inferre conaverit, omfri maledictioni subjaceat, nisi ad emendationem venerit. Signum Manat fes > qui hanc donationem fieri justit. Signum Gunta- rii. Ayrardus sanctx sedis Vendascensis humilis episcopus >firnuvit. Signum Bcttæ comitistæ. Warne- rius Haba. Lambertus. Hodiius. Pontius. Ado* Warmundus. Ragabertus. Archimbertus. Rostag- nus. Bonefacius. Heldcgarius. Maiagaudus. Arnul- fus. Hugo. Data menso Septembri anno xni. Lou- dovid regis Francorum. Rodulfus levita scripsih I V. Diploma Roberti Burgundiorum ducis> ratam habet prafatam de Juliaco donationem. EGo Robbrtus Domini gratia duxBurgundiOrum, filius pix recordationis Roberti regis Francorum, Volo utlciant nostri fideles, qui nunc iunt » & qui post nos futuri sunt hujus regni duces & præfulcs, principes & proceres, & omnes utriusque ordinis nominis Christi custodes, quia venit ante præsentiam nostram, dc duorum Hugonum Antifliodorensis de Lingonensis 1 venerabilium episcoporum, & mulcorum nostrorum fi- delium^nostræ lalutis & honoris fidelis & dcVorus amicus Ddilo, ridelicet Clunicnsis monasterii prefbytet dc monachus4cum quibusdam ejufdem monasterii bonz opinionis fratribus > in quorum obsequio de solacio adfuit etiam domnus Alinardus, monasterii benigniffimi martyris Benigni abbas venerandus, dcprecantes ut audirem, cjuo ordine antecestores illorum adquisierunt locum Juliacum in comitatu Cabilonensi ficum, cum ecclesia in honore beati Mauricii COnfetrata, de ceteris terris cultis & incultis ad ipsum locum pertinentibus, ex qua occasione negligentia principum de violentia quorumdam hominum inimicorum, Aldonis videlicet dc heredum illius perdiderunt S de quo studio & quorum auxilio de benevolentia recupcriVcrunr. Ordo acquirendi in primis fuit donatio de oblatio etiam liberalis, quando Manastes archiepiscopus Arelatensis, post- ea Mediolanensis, obtulit de dedit supradictum Juliacum Deo, de simctis apostolis Petro de Paulo, Cluniaco monasterio de fratribus, inibi per cuncta succedentia tempora Deo servientibus. Fuit enim idem Manat- ses ex majoribus & nobilioribus proceribus Burgun- diz natus 4 pacre Warnerio » matre vero Teutberga, ex quorum hærcditario jure locus sixpradictus ei succcs-^ fit in hereditatem. Audistis ordinem acquirendi, audite ©cosionem perdendi. Fuerunt quidam pervasores > qui calumniam & violentiam intulerunt fiipradicti mo- fiastcrii fratribus, qui veniente duce magno Hu- gone Francorum in regno Burgundix, timentes quod fupradicti monachi deberent redamationem facere, præ- MENTA venientes eos fraude, suascrunt duci quod ex beneficio illius deberent poflidere praedictum locum Juliacum- Sed dux audita nobiliscstiva Manaflc donatione, dc justistima monachorum reclamatione, non curavit de suasionibus satellitum, sed pro sua clementia resticuic supradictum Deo & principibus ax ostolorum^d sustcn- tatiOnem Cluniensis coenobii monachorum : quo decedente, fupradicti peryasorcs de eorum hxredes insur- rcxerunt, & calumniam de violentiam iterum siipradi- ctis monachis intulerunt, usque dnm Otto cognomen* to Willelmus, fancto Petro restituit de reddidit : & quia cognovit fc ex parte ducis Henrici Juliacum locum in- justc acquiflflc Dcncficium, rogavit ipso domnum regem Robertum ur in sua redditione de donatione afTensiim præbcret, de ex fua parte Deo & simctis apostolis donaret & redderet > <juod factum est, de pii regis benigna clementia, & boni principis pia benevolentia i & ut in- justa violentia diu illata supradictis monach.s omnino cestaret, de perpetuo irrita fieret, calumniatoribus su- pradictarum rerum, idem comes Willelmus pro eo quod injuste tenebant, aliud eis dedit beneficium, videlicet pro terris terras, & insuper a monachis non parvas ac* ceperunt pecunias. Postea vero Willclmo de Raynal- do filio ejus praecipient ibus, i idem ipsi calumniatores > iterum aliud receperunt beneficium, de apud Cluno- nenso castrum omnem suam calumniam deposuerunt, dc ut ica dicam, solemnem & publicam verpi t io nem fecerunt, COram omnibus principibus de senioribus qui aderant, sponre & voluntarie. His ita gestis audiens supra- nominatus dux Roberrus jam dictum locum Juliacum a poflcflore suo Manafle archiepiscopo SS.apostolis Petro & PaulO, fratribus Clunienhbus destinatum & legali testamenCO confirmatum, & auctoritate legali corroboratum, & calumniam supradictorum hominum totienf annullatam de evacuatam, de ad nihilum redactam 9 Sræcipiendo præcepit in concilio fidelium suorum, uc einceps fupradicti frattes jam dictum locum Juliacum, cum omni securitate teneant & poflideant, & ut cis placuerit ordinent. Si quis eis, quod absir, calumniam inferre tenraverit, nifi cito resipuerit, de congrua &- tisfactione emendaverit > sciar se de mundanis legibus obnoxium, de cælesti propitiatione indignum. Er ut hxc notitia firmum tenorem obtineat, domnus dux Rotber- tus manu propria firmavit ac corroboravit, de ut alii firmarent justit de rogavit. S. Hugonis episcopi Antis- siodorensis. Signum Hugonis Lingonensis episcopi. Signum Hugonis ducis silii>bonz indolis pueri. S. matris ejus. S. Odalrici decani. S. Aosculfi clerici. S. Arbci clerici. S. fratris ejus Milonis. S. Widonis. S. Umberti. S. Theoderici. S. Rainaldi. S. Bernardi. S. Aldigerii. S. WiUelmi. S. Araldi* V. Privilegium Ludovici III. imperatoris pro ecclesia Arelatensi t in gratiam Manasfis archiepiscopi. IN nomine summi Dei xtemi, & Salvatoris nostri Jesu Christi, Ludovicus superna favenre gratia imperator augustus. Decet imperialem celfitudinem, ut beneficiis opportunis fidelium siiorum devotionem remuneret, quos suis rite cognoscit adcste obsequiis. Igitur comperiat omnium fidelium sanctæ Dei ecclesiæ, nos- trorumgue præsentium de futurorum industria ; quia Manastcs siuictx Arelatensis ecclesiæ archiepiscapus, noster charistimas propinquus, nostrx suggeflitsereni- rati, ut siiper omnes res, quas per praiceptum quondam antecellor suus Rostagnus a genitore meo Bosone, fivc & a nostris prædeceltoribus adquisivit, itidem ei facere juberemus præceptum, per quod ipfas res firmius & securius obtinere, regere & poflidere valeret. Cujus petitioni ob irrevocabilem circa nos sux directionis * fidelitatem astensum praebentes, hos eminentiæ nostrx apices fieri decrevimus, per quos ipsie res, id est abbatiam Animam, de abbatiam sanctx Mariæ de GOsdani- cis 9 atque de Cr udat is, cum omnibus appenditiis ea-