Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/801

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ A mm, portum etiam Arelatensem, tam ex Grxcis, quam A ex aliis advenientibus hominibus, necnon & teloneum simul cum moneta, ad jus & proprietatem ecclesiæ sini- cti Stcphani jOmni tempore teneat & poffidear, & in suos proprios usiis quicquid facere voluerit, faciat nemine contradicente. Insiiper & omnes res quas ance- ceflbr suus ab antcCf flore meo obtinuit, scilicet Judæos pro fataecclesia, perpetuo obtineat jure. Et ut hæc no- ftræ largitionis authoritas, inconvulsomobtineat firmi* tatcm, manu propria subcus firmavimus, & annuli nostri impreflione adsignari juffimus. Signum Ludovici sereniflimi augusti. Uboldus notarius, ad vicem Alexandri archicancelhrii recognovi. Datum est hoc præ- ceptum Viennx, kal. Februarii, anno xx. domini nof- tri Lodoici augusti, in Christi nomine feliciter. Amen. B VI. Charta visitationis monasterii Crudatensis faffa ab Iterio Arelatensi archiepiscopo. A Nno incarnationis Dominicæ dccccLxx. cum JlJkrefiderct simctar Dei Arehtcnsis ecclesiæ archipræ- sul Irerius, in coenobio super Rhodanum amnem con- fito, qui vocatur Crudatus, exquirens sanctx religionis cultum, cum abbate ejusdem monasterii, nomine Abraham, & ceteris fratribus sub ejus potcstatc Domino famulantibus ; adiit prarsentiam prædicti archiepiscopi, nobiliflima fœmina & matrona quædam, nomine Godolindcs, petens humiliter arcbiepiscopum 9 ut in przfaro coenobio ecclesiam destructam quOndani, qux C fuerat sancti arcbangeli Michaclis, dedicaret » Cujus precibus obnixe favens, domnus archiepiscopus respondit sc annuere ; sic tamen, ut eam ex hereditate sua dotaret….. Quapropter jamdicta, venerabilis matrona voluntarie obcdiens, donavit in dotem ejusdem ccdesix, &c. Acta hæc donario in monasterio Crudatis>V. kal. Octobrii^anno xxxi*. regnante Conrado rege. Signum Gocholindis, quæ hanc chartam scribere rogavit. VII. Charta Raimbaldi archiepiscopi Arelatensis pro fan&o Viliore. OMnipocentem Deum cum ineffabili providentia E fixo velle liqueat creafle cuncta, extat homini datam adpostidcnchmterram>simulque subfistcntia in ea vclex ea. Quocirci ego Rahimbaldus gratia Dei sedis Arelatensis pradulatus honore sublimatus, enorme scelus meum consiaerans plurimun^necnon discustionem futuri peccatorum judicii, terrirusque immanium flammarum gehennalium » dcc. Igitur horum memor, terrorem judicis formidans, dementiam redemptoris ample- ctens, terram meæ potestatis mcæque ditionis omnipotenti Deo, sanctique Victoris martyris monasterio haud longe a mœnibus Maflilix fundato, abbatibus ac monachis futuris & præscntibus ibidem Deo scrvicnti- bus statui donandam, & perpetim habendam 3 Videlicet de castro quod vocatur Auriol omnem meam partem quam ego ibi habeo, vel alius pro me, vel excepto aloae iam dato in villa de castello> de omni territorio incultis & in ermis*, in vincis & pratis, pascuis dc filvis, garricis & oglatis, cum cunctis molendinis ad meam panem pertinentibus de alode de feu *, exceptis duobus mansiSj quos dedi Aldoardo de Pontio. In Omnibus igitur de per omnia de supradicto castro de de omnibus appendiciis ejus quæ pertinent ad meam, uc ita dixerim, friscam dono fancto Victori perpetualiter hæc omnia meorum timore peccatorum, limul dc aeternorum amore præmiorum, venerabili loco cœtui fratrum simcto, trado poffidenda » babenda> vel tenenda, pro animx meæ, genitorumque meorum rcmiflionc om- 4 Hic errorem in annorum munero sospicamur : certe annui sdcduxu » prunas Conradi regis erat occccLXVin. Christi. R.ELATENSIS. nium peccatorum. Ullus vero nostrorum parentum » sive fratrum quicumque personarum> fi habuerit velle donum hoc annulhrc, non valeat implere, scd coni* ponat in vinclo decem libras de auro, iraque Dci fum- mi sc Faciat absumi, ptrnas perennes pati, de in infernum trudi •, de deinceps hoc donum perpetuum ac firmum permaneat in xvum. Acta est nxc donatio anno ab incarnato Domino mxxxv. indictione in. Ego Rahimbaldus cum hxredibus meis hanc cartam Heri jufli de firmare rogavi. Bonofacius frater meus me procante firmavit, de cæceri qui sequuntur. Willclmus vicecomes Maflilix, una cum filiis suis domno Pontio episcopo, Aicardo& Fulcone> Scephano &Bertranno firmaverunt. Autrannus firmavit. Pontius de Lambi scO firm. Guiquirannus firm. Fulcofirm. Maiolus firm. Noc firm. Rainaldus firm. Atenulsiis nrm. Bonifacius firm. Faraldus firm* Guifla. firm. Boni- facius firm. filius suus Pontius Milo firm. Pontiui Autricofirm. Rostagnus Villamuro firm. Bonporus firm. VIII. Charta Rajambaldio qua ecclesiam san&iGenesii & sanili Honorati > dat Viitorinis monachis* OMnipotentis Dei incomprehensibili difposicione adeptus hujus siinctx sedis Arelatensis pontificale culmen, mulca subinde mecum de eodem regimine cœ-. pi in animo evoluere, dcc. Unde quadam oie, de reli- gioso loco in honorem sancti Genesti, vel siincti Honorati COnstructo, foras muros nostræ civitatis pofito, mulca volvens mecum in animo, quomodo de tim spiri- tali prisci temporis monachorum officio 9 verfus eflet in postestionis lccularis fervirio > mecum tractavi, uc illum locum darem monasterio sancti Victoris de Mas- silia, in quo constitueret Isamus abbas monachos in Christi servitia. Igitur ego Raimbaldus, gratia Dei in præsiilatus honorem sublimatus, ipsom ecclesiam fan- cti Genesii 9 cum omnibus fibi subjectis ecclesiis, & cx- teraomnia quæ in præfenti videntur tenere, dcquidquid in futuro potuerit acquirere, de ipfis rebus > quas jam renuit, vel undcquaque aliunde acquisierit, exce- 5itis illis kicalibusfeudis, de quidquid laici illi ex ipfis uis feudis abbati congregationis ccstcrunt, cum eo con- filio » vel exterorum episcoporum meorum succestbrum, totum in manus Isorni abbatis ’sancti Victoris de Maffi- lia, tradimus, donamus, cedimus jure perpetuo, nobis in hoc consentientibus totius Provinciæ principibus 9 seu comitibus Josfredo atque Bertranno, de nostræ se> dis canonicis Arehtensibus, Poncio Mastiliensi epifCO- po, cum fratribus > tali ratione, ut a monachis, vel ab abbate 9 census per fingulos reddatur annos altari (ancti Stephani, vel sancti Trophimi, libra una incensi in festo sancti Trophimi. Idipsum enim quod inspirapte Deo egimus Gcrorum canonum de legalis jubet aurho ritas, ut de rebus episcopii construatur monasterium. IX. Charta fundationis coenobii Barjolensis. DOmino Alexandro S. R. ledis apo^olicx Reibal- dusArelatensis archiepiscOpuSjurriufquc hominum famulatum* Quoniam paterno affectu, beariffime pater, diligo, amplector & veneror > si bene vales, incolumitate tua gaudeo ; sin alia, dolor me cruciat i fiqui- dem notum tibi facio me in honorem beatœ semperaue virginis Maria :, in territorio civitatis Forojulienhs, quandam œnstruxi fle ecclesiam > in qua etiam quosdain clericos posiii, quos & sub regulari norma constitui vivere. Verum quia univerfalis sancta Dei ecclesia apos- tolica semper ordinibus viget & subsistit, beati PJtri juri, & ruo, succestbrumque tuorum dictorum, præfa- tam ecclesiam perpetualiter suppono, &uc tuo proprio eam Cinctias chirographo humiliter dcprocor.