Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/802

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


& INSTRXJ ALtfXANDER episcopus servus servorum Dei, ve— ! nerabilibus Reibaldo Arelatensiarchiepiscopo, & Bertrando Forojuliensi episcopo, perpetuam in Domino salutem. Quotiens illa * a nobis requiritur quæ justrtiæ concordare videtur, libenter debemus impendere> & justa poscentium animis condescendere. Quia igitur, caristime fracer Reibalde Arelatensis archiepiscope, pos- tulastis a nobis uc ecclesiam sanctæ Mariæ sitam in villa qux vocatur Barjolis, in territorio vestræ civitatis Forojulii, quam beati Petri perpetualiter juri suppo- suilli, privilegio confimaremus apostOlicæ ledis, inclinati precibus ruis, ipfam ecclesiam sub tutela & def- fcnsione S. R. ecclelix recipimus, eamque ab omni infestatione liberam & quietam cstc decernimus : ira quidem, ut pro eaannualiter siinctusPetrus habeat unum aureum denarium. Propterea confirmamus ut quidquid 1 nunc juste poflidet vel deinceps apostolica interdiCcnte autoritatc… >.ut nullus ibi præpofitus con- ftiuiacur, neque clericus aut monachus inducatur abs- que Voluntate eorum qui vi perfectionis* fi : se eidem ec- clcfiæ seryiruros deVoverenc… Interdici- nris etiam ut nulla ecclesiastica sccularisVe perfona uræ- sumar præfatam ecclesiam inquietare, aut ea quæ iupc- rius cOntinec infringere— Quod si quis temerario ausii præsumpscric Ar Vero qui custos & ob- serVator exti terit, & pio intuitu aliquod bonum ibi con- seivare studuerit, repleatur abundantia apostolicæ benedictionis. Ouamvis nulla temporis nota hisce litteris appofita fit, eas tamen Alexandro II. vindicamus, quia juxaPlatinam, ( in chartarum Romana curia indicibus fallis tempore hujus papa reperentur. X. Bertrannus comes Provincia, &c. reddunt santtis Stephano & Trophimo ecclefiam beata Maria de Ratis. EGo BERTRANNUS comes, & mater mea Stephania, simulque conjux mea Mathildis, pro remiflione pec- cacoi um nostrorum reddimus, libere & absolute ecclesiam sanctæ virginis Marix de Rads, cum omnibus suis appendendis sancto Stephano & sancto Trophimo, nec- ncn canonicis sedis eorundem Deo serVientibus, ut post- hac ab integro poflideant, & in nulk) eorum quod fa- cerc Voluerint, resistamus j prOpterea accipimus, de rebus canonicorum c.cc. Videlicet solidos, quatenus fi quilibet rem a nobis redditam impedire, vel inquietare tcntaverit, nos canonicis praenotatis adjutores existamus. Sane si qua persona frangere aut irrumpere Voluerit, &c. Bertrannus comes, qui hanc cartam scribere juflit manu propria, Stephania mater, Sc Mathildis conjux, firmarunt. Eam dem ecclefiam Aicardus archiepiscopus cessit Mon- ti-majori, ad flantibus Raiambaldo prapofito, Bertranno sacrifla, Pontio decano, aliifue canonicis sub ann. mlxvi. ex ejusdem abbatia tabulario. XI. dus archiepiscopus ejus filius &c. sanCti ViCtoris monafierio dant quemdam aquaducium. EGo Josfredus vicecomescivitatis Maffiliæ, filiique mei Aicardus curitatis Arelatensis archiepisco- pus, JOsfredus, Hugo > Raimundus, Pondus, Fulco, Petrus, necnon & frater meus Guillelmus, cum filiis suis, Pontio Malnerio, Josfredo, Petrus Saumata Cum filiis suis, Hugone & Guillelmo, justis Domini promis- siOnibus incitati ; si nui Sc etiam nostrorum peccatorum immanitate tractanda, omnipotenti Deo ac sanctæ Mariæ, sanctoquc V ictori martyri glOriOso, & præclaro fundatori cœnObii Mastiliensis Cafliano, dominoque ab- MENTA bati Bernardo, siVe etiam abbatibus ac monachis praesentibus Sc futuris Gimmo Deo famulantibus, donationem facimus de aquæductu, qui vocatur Wclna, cuni omnibus fontibus in eadem aqua descendentibus, oninem- que scilicec terram, per quam itura est J ex apprehen- none ipsius aauæ, quæ est ad ecclesiam Cincti Melnc, & omnem piicationem ipsius aquæ sine ullius ho r.inis interpellatione, usque ad descensum ejus in mare, hoc summopere firmantes Sc statuentes, ut nulla quaelibet perlbna masculiis aut fœmina eam deviare aut retorquere praesumat, Scc. Acta hæc dOnatio in solemnicate san- cti Victoris, in cœtu omnium illic adstantium episcoporum, prelbyterorum, abbatum, mOnachorum, cx di- versis provinciis congregatorum, akare * S. Petri principis apostolorum j in noc ardentius & instantius laborante Sc insudante ReinaudO præpofito ejusdem cœno- bii patre, id fieri acclamantibus, astcntientibus clericis & laicis, in præsentia archiepiscopi sanctæ ecclesiæ Arelatensis, ad perfectum perVenire optantibus & exorantibus omnibus. Si quis Vero hanc donationem irrumpere tentaVerit, Scc. EgO JOsfredus Sc filii mei hanc donationem scribere feci, Sc hanc testes firmare rOgayi. Facta donatio hæc an. incarnationis Dominicæ m lxxix. indictione i. epactaxv. & tOncurrente i— cyclo lunæ xiv. * regnante Domino nostro JesuChrjsto. XII. Aicardus archiepiscopus Arelatensis, Bertrandus comes, ^c. rejiituunt S. Victori pontem piscato- rium, (frc. ANtiquis patrum sanctorum docemur exemplis, ut quandocumque aliquid memoriale memorix commendare voluerimus, id per paginæ tcstamentum commendetur, ne quandoque per intervalla tempurum cx incuria, auc ex aliqua interveniente occafionc oblivioni forte detur. Verum ne multis immOrcmur praetermittendo plura, ad ea unde agendum est vcnia- mus.Notum latis est fidelibus tam laicis quam clericis, pontem piscatorium Sc piscatorias de pOnte, Sc stag- num ad ecclesiam S. Stephani, &bcatistimiTrOphimL pertinere, & ejus juris Sc ditionis efle a B. Canario luce clarius constat ; sedob injuriam & Violentiam Pontii de Foflis, Sc suorum, injuste Sc inrationabilirer ad præfens sublata hæc efle non ignorantur. Unde permoti ego Bertrannus comes, &AicardusArelatensis archicpif- copus, Sc Willelmus Ugo Ieddimus Deo Sc beato dte- phanO, & SS. TrOphimo, Sc canonicis ibidem in commune vi Ventibus, Sc Deo servientibus omnem decimam in piscatoriis de Ponte, quæ nunc siint, Sc in antea fu- turx erunt, videlicet in Burdigulis Sc in cannatis, & in omni stagno de Omnibus pilcibus quOcumque modo capti fuerint. In castro quOque Sc in villa, & in Omnibus adarescentibus bonis, tam terrestribus quam aques- tribus 9 insuper & ecclesiam cum sibi debite pertinentibus. Signum Aicardus Arelatensis ardiiepiscOpus, Sc Bertrannus comes, Sc Willelmus Ugo, qui hanc chartam fieri justerunt in præsencia multorum virorum manu propria firmaverunt, Sc testcs firmare justerunt. Si £ quis autem contra hæc ire tentaVcrit, maledictionibus quz sunt scriptx in Veteri Sc in noVo rcstamcnto sub- jaceat, & habeat partem cum Datan & Abiron, Sc cum Juda traditure, qui Dominum tradidit, & audiant terribilem Vocem in judicio Domini dicentis : Ite maledicti in ignem atemum, qui praparatus efl Diabolo & angelis ejus. Decimam autem reddentes mereantur audire a Domino ; Venite beneditti patris mei, percipite regnum quod paratum efl ab origine mundi. * XIIL