Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/803

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E C C L ESIÆ AI A XIII. comitis sanlti Ægidii reddentis ecclefix Arelatensi & Gibellino archiepiscopo terram de Argentia. IN nomine sanctæ Trinitatis, &c. Ego Raimundus sancti Egidii comes, fragilis de multipliciter reus peccator, de ineffabili misericordiffimi Dei benignitate confisus, in ipso meæ mortis articulo utiliter & uc decet Christianum > consiiltus de multis> quæ ipfe ego contra sanctam Arclatensem ecclesiam inique egi, & a meis quoque progenitoribus inique acta usque in hodiernum diem injustc conscnsi, poenitentia ductus, harc pauca pro redemptione ctnimæ meae emendare studeo. Igitur in terra, quæ Rhodano contermina Argenti* vocatur, quam totam proprii juris prædictæeccleiiæcfle agnosco, dc mnnifestc connteor, contra hoc quod neccflc eflec, nimia adhuc carnalirate detentus, filiis meis majorem portionem, sub spe tamen emendandi, arque /ancto Trophisr.o, atque uncto Stepiuno jus suum, id est totam Argentiam in integrum resticuendi, relinquo. Ad præfcns autem pro remedio animæ mcx, hanc portiunculam ipsi Arclarensi ecclesix, atque venerando ejufdcm ecclesiz archicoiscopo Gibilino, de succeflbri- bus ejus, & clero, rcsti tuendo absque omni calumnia concedo •, scilicet villam quæ vocatur Furcas, cum omnibus appendendis, videlicet de Rhodano & paludibus, de vineis de arboribus tam fructiferis quam infructi- feris, de terris tam cultis auam incultis, de portu Ro- danct de de pascuis > de de omnibus terrarum redditibus, & omnes ecclefias, & decimas totius Argenti* ei reddo. Præterca concedo eidem ecclesiæ in Castellis Al- barene de Fos, quartam partem eorum 9 quam a majoribus meis injustc postestam, ego quoque post illos mea culpa postcdi. In Arelatensi quoque civitate dono eidem CCclesiÆ, meam quartam partem de pascuis, de ledis, &

! montationibus*. Precor denique Bcrtrannum & omnes > succestores 9 de homines de amicos meos, ut fi forte debiti vel cujustibct occasionis impedimentum > in praedictis honoribus factum cst, pro amore Dci & pro recordatione beneficiorum qux erga illos aliquando exhibui, illud exolvant, & ad usiis fmctæ Arelatensis cc- clesiæ illud restituant, dcc. Hoc testamentum factum est apud montem Peregrinum in Syria, regnante Domino ] nostro Jefu Christo 9 Paschali papa sanctæ Romana ? ec- clesix præsidente, Mcv. incarnationis Dominipndictio- nc xiii. mensis Januarii, videntibus Aimino Tolonen- sis ecclesiæ episcopo, Aicardo dcMastilia, Raimundo de Balcio, decano de Posdicriis, Bcrtranno Porcelleto, Villclmo Arvei > Pontio de Fos, Rostagno de Pore, & multis aliis. Gcrvila comitifla firmat > Adcfonsus filius ejus firmat. Poncius de Brofio scripsit. XIV, ternarius archiepiscopus Arelatensis dat hospita- lariis Jerosolymitanss ecclesiam Janlti Thoma. NOtumsit omnibus, quod ego Bernardus Arclaren- fis ecclesiæ archlepiscOpus, communi consilio canonicorum, Raimundi scilicet decani, Bernardi dc Aqueria, Michaelis Stephani de S. Leoncio, Guillelmi de Tarasconc, Guillelmi de Cabannis, dcc. confirmo Deo de lancto Joanni Baptistæ, hOfpitali siuicti Sc- £ulchri, & pauperibus, de tibi Stepbano Raimundo ospiralario, de Guillclmo de (ancto Clemente, & An- noni, de ceteris confratribus, sicut ab Attonc anteccs- fore meo data est, ecclesiam siuicti Thomæapostoli, cuin omni hOnorc illo, quem circa prædictam ecclesiam in præsenti pOstidetis, de quem deinceps communi consilio canonicorum sancti Trophimi adquirctis, falva reverentia & fidelitate Arclarchsiseccksix •> eo tamen tenore, ut per unumquemque annum in Vigilia natalis Domini solidos cxv. Mclgorknfisinonctæ, prohonore illo Tomus I. kELATENSIS. 97 canonicis perfolvatis. IstiUs etiam præfiotmnati honoris decimas, atque taschas, fine omni impedimenta retinemus, hac iterum conditione. 3 ut decimas nostra- rum ecclefiarum a nemine accipiaris, nec corpora mortuorum, nifi confratrum vobis datorum, de veftræ familiæ^ablque Consensu arehiepiscopi & canonicorum^ ibi scpeliatis, dcc. Acta est hxc carta in civitate Are- late in mense Octobri, xiv. kalendas Novembris an- no ab incarnatione mcxxix.indictione vii. XV. Littera Ildesonfi comitis Provincia pro ecclesia Arelatensi. i XT Etenim principurn sanxit authoritas3&c. Eaprop— 1 V ter ego Ildcfbnsus comes Tholofanus > dux Narbo 4 ox & marchio Provincix 9 propter querimonias quas’ Raimundus Arelatensis archiepiscopus, de antecestores fui pro Arelatensi ecclesia adversum me de antecestores meos fecerant, consilio quorumdam baronum meorum, videlicet Raimundi de BauciO, & Hugonis filii ejus^Ro- stagni de Sabrano, Raimundi de Malae, Bremundi de Ucetia, Gaucclini de Claret > Petri de Lambisco, & : Ar- naldi Raimundi>mukorumquc aliorum*, S0IV0, reddO, & dono Deo & sanctæ Arelatensi ecclesiæ, de tibi Raimundo archicpiscOpO & succcsibribus tuis, omnes decimas novarum terrarum, in tota Argentia in præsenti consti- tutarum > de in fururo constituendarum. Præterea. trado tibi Raimundo & succestoribus tuis, insulam illam D cum omnibus sibi præsentialicer & in futurum pertinentibus, qux BoscusComitalis appellatur. Prærerea con- cccto cantum in illis pratis, quæ vulgo Prata Q> mi talia vocantur, dcc. Recognosco etiam quod quidquid habcr in Argentia, vel homo, vel femina, per me dcecclesia Arelatensi de archicpiscopo, ego & lucceflbres mei tenebo, de habere debemus ad feudum dem opter istud feudum, ego Ildefonsus comes de succestores debemus unicuique Arelatensi archiepiscOpO homagium facere, & jurare illam vitam, de membra, de corpus suum, & cc- clcsiam, de claustrum Arclatense, de castcllum de Salone, & castrum de soncto Amantio, ita quod ego non auferam illa, nec ex illis archiepiscopo Arclatenh, dcc. vel nuntio suo commonitus, de iis adjutor illi ero per fidem & fine inganno. Ec ego Raimundus Arehtensis ) archicpiscopus, consilio Hugonis decani, Guilielmi præcencOris, W ilei mi de GOrda cOnsulum, & multorum prcsbyterorum Arelatensis ecclesiæ amicorum, laudo & concedo tibi ildefonib comiti de succestoribus ruis » totam Argentiam j hoc excepto, quod ego ibi habeo > vel homo, vel femina per mc7 de excepto omni jure canonicorum Arelatenlis ecclesiæ > eo tamen tenore, ego Raimundus archiepiscopus concedo feudum fupra- dictum tibi Ildefonso comiti & succestoribus 9 ut tu & succestores tui prædictam conventionem 9 mihi dc succcstoritus meis > per fidem pro tempore » fervia- tis. Facta siinr autem hxc apud villam Furcas, juxta caput ecclesiæ siuicti Martini versiis Orientem, anno ab incarnatione mcxliii. iv. nonas Septembris. Testes » Amelius decanus, WilIcimus præcenror 9 Raimundus £ de BauciOj Vilclmus Porcelleti, de alii. XVI. Pulta Anafiafii papa IT. qua ecclesia Arelaterffis privilegia dr bona confirmat. ANastasius episcopus, servus fervorum Dci, venerabili fratri Raimundo Arelatensi archiepis- copo, ejusquc succesTOribuS canonice substituendis in perpetuum. Arclatensem metropolim fiunosom de infi- gncm quondam fu i fle > atque in Galliarum partibus, multis de dignitatis de glorix titulis clarui fle, tam ve- tusta ipsius civitatis indicia 9 quam authentica veterum scripturarum tcstimonia maniscstant : sed quia consif- rcucis ia ea populi peccata corrigeie divinæ disposuio- N