Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/806

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


IOO 1NSTRI minatis fratribus persolyatur. XJt itaque hxc nOstra sanc— / tio firma, de in omne acyum incon Vulso permaneat, præfcntcm paginam Conscribi camauc aurea nujestatis nostrx bulla fignari praecepimus, tcstibus subtcrnOtatis, quorum nomina hæc siinr. Raimundus Arelatensis ar- chicpisoopus, Bertrandus Aqucnsis archiepiscopus, Uguo Vcrdcnsts episcopus, Pontius Avinionensis episcopus, Benedictus Cabilloncnsis * episcopus, Raim- baudus Carpcntorarchsis episcopus, Bertrandus Vafio- nensis episcopus, WllleImus Ugo Tricastinus episcopus » AicardusGcflariensis præpositus, Rodulfus imperialis aulx notarius. Laici, Bertiandus de Baucio, Brucardus castcllanus Magdcburicnsis, Rotbcrtus de Durno, Gual- tcrius dapifer domini imperatoris, Conrardus pincerna, Rodulfus camerarius, & alii qiiam plurcs. Signum domni Frcdcrici Romanorum imperatoris in— 1 victiflimi. Ego Gcdcfridus imperialis curiae cancellarius vice Ro- bcrti Viennensis arehiepiscopi, & Provinciæ ac Bur- gundiæ archicancellarii recognovi. Acta sunt hæc anno Dominicz incarnationis mclxxyiii. indictione x i. regnante domno Freder ico Rom. imperatore gloriofilii- mo, anno regni ejus xxvn. imperii autem xxiv. feliciter Amen. Datum in palatio Arelatensi m. kal. Augusti mensis die Dominico, quo coronatus est in ecckfia Arelatensi imperator. XX. Petri Arelatensis archiepiscopi facultatem cudendi monetam concedentis. i IN nomine Domini anno incarnationis mclxxxyi. in mense Augusto. Ego Pcrrus Arelatensis ecclesiæ archiepi scopus, dono &COncedo tibi Petro de TorO & tuis, fabricam monetæ in civitate Arelatensi, ut tibi dc tuis liceat monetam cudere in civitate prædicta, nomine ecclesiæ S. Trophimi, & nostro, & succestorum nostrorum : tali videlicet pacto, ut de lingulis libris monctæ, fine omni onere & cxpcnsis, ecclesia : S. Tro- Shimi de nobis de succeflbribus nostris, tu & tui, xn. enarios fideliter reddatis, de tertium decimum denarium, ad opus akaris B. Stcphani, ut ad alia opera qux speCialiter ad sacristiam spectare dicuntur, facrif- tæ, de ecclesiæ semper fideliter reddaris, de fic somper 5leno jure dominii reddere teneamini. Hoc etiam adito, quod si nobis de succestoribus nostris aliquando placeret, in alio loco extra ciVitarem. Arelatensoni monetam cudere, magistcsium cudendi eandem monetam, eadem ratione tibi de tuis concedimus. Hoc actum est in palatio dom. arehiepiscopi, consilio & Voluntate canonicorum Arelatensium, (upra portam S. Srcphani, in præscntiaYmberti de Aqueria.sacristæ, Petri Fer- reoli præpositi, Willermi de Roflbno archipreibyteri, Bertrandi de S. Remigio Vcstiarii, Petri Ifnardi, Pontii Rostagni, Bernardi de Aramone, Petri de Aqueria. XXI. Hominium a R. Barral vice-comite Majsdiensi njmberto de Aquaria Arelatensi archiepiscopo præsiitum. EGq R. Barral vicecomes Mafli’æ, recognOfcens me habere ab Arelatensi ecclesia, & ejusdem ecclesiæ archicpiscopo omnem honorem(tomos scilicet de quæcumque habeo, Vel habere debeo infra muros civitatis Arelatensis, vel extra infra terminos ejustlcm urbis, & omnem honorem de POnce S. Gcne- hi, an. incarnationis mcxcii. prOOmni supradictO honore, tibi Umberro Arelatensi archiepiscopo, juro vitam de membra, & castclla, & omnem honorem, quem mOdo Arelatensis ecclesia habet » vel in antea adquirere poccrit, quod aliquid ex eis nOn auferam, nec aliqu s DOlno mcO COnsiliO. Ec siquis excis aliquid tibi auferre, vel impedire volueric > fidelis adjutOr tibi ero, & sic tibi hominium faciens, h « c me ompia fideliter proscqii- MENTA turum promitto. Sic mc Dens adjuvet, de hæc sacrosancta EVangclia. Factum est hoc in civitate Arelarchii, in camera *Imbcrti archiepiscopi, in præfcntia P. præ- pofiti Arelatensis ecclefix, & P. præcentoris, & B. vcstiarii, de Bernardi de S. Luciano, Petri & Guilelmi de Aqueria. XXII. Bulla Caleslini IIT. pro reformatione monasterii S. Cajarii Arelatensis. CÆlestinvs episcopus, scrvus fervorum Dci. venerabili fratri*** Arelatensiarchicpiscopo salutem, dcc. Nostris est auribus renuntiatum, quod cum a B. CcfariO quondam Arelatensi antistitc, mo- nastcrium quoddam scilicet monialium, infra muros ciVitatis tuæ, in alodio auondam institutum sit de fundatum, ita quod succestoribus ejus reVcrentiam de obc- dientiam impendere teneantur, de bonis ecclefix tux, sicut in antiquis de aliis privilegiis continetur, monastcrio carum ditaro, tempore iniquitatem cx adipe protrahentes > prædictx ecclesiæ matris dignitatem antiquam, de reVcrentiam dcprayare, de ab ipsius obc- dicncia declinare praesumunt, ut difoirrendi per civitatem de burgum, de alia plurima honcstati suæ contraria præsumcndi facultas illis libera concedatur. Eligunt enim secundum conscientiam suam, ut audivimus abbatistas, de alias personas in ecclesia sua, crcane sorores, quOtquot Volunc recipiunt, infirmos per villam publice visicare, de mulieres per SC ipsas vehrc præsumunt ; quæ omnia & religionis earum faciem decolorant de ecclesiæ tuae dignitatem videntur plurimum dcrOgarc. Ne igitur archiepisi : opalis authoriras, dc ecclefix tus dignitas dispendium utilius in hac parte fui juris incurrar, de sanctimoniales ipsie de inobcdientia valeant notabiles inveniri, abbaristx dc sanctimonialibus ptædicti monasterii per apostolica scripta praecipiendo mandariinus > ut tibi de ecclesiæ tuæ nm debitam quam dcVoram obedientiam impende n res, nihil hOrumquæ præmista sunt, ulterius arren- tarc præfuinant ; idcaque fraternitati tuæ per apostolica mandimus, ut eas a temeritate sua ad devotionem antiquam, de reVerentiam ecclesiæ tuæ, authoritate nostra, sublatO appellatiOnis obstaoilo, revocare non differas, & a pracmistbrum penitus attentatione arcere. Datum Romx apud S. Petrum VI. idus Maii, ponti » ficatus nostri anno quarto. XXIII. Insrumentum inseudationis caslrorum de Belliqua* dro7 de Argentia, &c. safla a Michaele Arelatensi archiepiscopo, Simoni comiti Montis-fortis. IN nomine Domini Jesu Christi, anno incarnationis MCCXIV. m. kal. Februarii.Notum fit omnibus præscntcm paginam inspecturis > quod nos Michael Dci gratia Arelatensis archiepiscopus COnfilio R.prat- pofiti majOris, B. decani, B. siicristæ » P. præcentoris, dc tOtius capituli Arelatensis ecclefix, vobis Simoni comiti Monris-fOrtis, de heredibus vestxis tradimus dc conccdimuS in feudum castrum Bclliquadri cum tota signOria sua, cum tOta Argentia, de omnibus juribus suis de pertinentiis de quibus duximus hæc propriis nominious exprimenda. Castrum de Furchis, Ada- nulst) villam S. Pcrri de Campo-publico, de castrum de Junqueriis, muniuOnem de Rcdorta, castrum dc S. Romano, de de Aculia, pedagia, fiyein aqua, sive in terra, ksdas, quintale, COrdam, furnos, sextairale, jurisdictiOncm, justitias, firmanCias, trezenos, mc* dlOS trezenos, laudi mia, monetam, paludes, pasi : ua 9 terras cultas de incultas, pOrtu< Rodani de Gardonis | dc Omnia alia jura ubicumque sint, quæ ad memorata, castra pertinere hOscuntur 9 quantumcumque Arelatensis diœccsis extenditur a castio Furcarum 9 de supra