Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/840

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


i34 INSTRU natum fuit veis quoque adjiciens, in verbo veritatis pro— / mitto, ut fi forte, quod Deus avertat, contingat inter me & ecclesiam ipGun, aliquam moveri concrovcrfiam, ics ipsa vel posteiuo, super qua controversia orta fuerit, nullatenus a me vel a meis occupabitur vel impedietur, nifi prius ejusdem ecclesiæ canonici de ipso re benigne commoniti> vel legitime conventi justiriæ stare noluerint. Verum tamen ut hæc firma & inconcusta deinceps permaneant 9 volo & fieri jubeo inde memoriam hanc i videlicet præscntem scripturam quam mei Tigilli authoritate facio roborari. Acta fuerunt nxc in capitqlo Aurasicensi 9 ubi dominus episcopus Arnulphus tunc 5>rzscns erat 9 de canonici omnes in suam focietatcm me usceperunt) de spiritualium bonorum, qux in eadem ecclesia fiunt, me id ipsum devote de humiliter postulantem confratrem de comparticipcm fecerunt anno ab incarnato Domino MCLxxxiv. tempore scilicet quo nuper cingulum militiæ suscepi in præsentia horum tertium qui huic facto interfuerunt. B. de Merendo- lio sacrista. P. Nite de Nazari, & Guillelmus Ro- dulphi, & Rambaudus, & B. deCucurronnc, & Petrus de sancto Martino 9 de G. Christiani, & B. de Gausanciis » de R. Altevillx, & G.dcGardo, de B. Laurentii, de P. Rcnon. & R. de Vafionc > de Hu- gonullo 9 de B. Antulieri, de Petrus de Rabinelli, & G. Garinusj omnes canonici. Magister Robernic > dc G. Romanus Alumandus, B. de Podiol 9 R. de Auris, G. de Merindolio 9 B. Bronditus > de multi alii. VIII. Compositio inter Petrum II. Arausicensem episco- pum, & Antonium Raimundum de Baucio, &c. super nonnullis litigiofis. IN Christi nomine anno incarnationis millefimo du- centcsimo sexagesimo octavo 9 scilicet calendas Decembris, Anthonio Raimundo de Baucio, & Raymundo de Baucio nepote ejus existentibus principibus Au- raicatj & domino Raimundo de Gralla præcepcore tenente domum holpitalem in Auraica. Notum sit omnibus modernis hominibus de futuris, quod cum dominus Petrus divina miseratione Aurasicensis cpisco- pus dixistet publice coram pop alo, in ecclesia beacæ Mariæ Aurasicensis > Dominica post festum beati Bartho- lomei apOstoli proxime rranlactum 9 de die Lunz & I Martis lequenribus 9 quod domini Aurasicenses injuriabantur eidem super quibusdam præconiiationibus, quas fecerant fieri in diminudonem honoris sui de ecclesiæ > de contra libertatem eccleJæ, nec eas revocare volebant j & supcr eo quod studium faciebant & facere volebant eo irrequifito, cum studium de ejus licentia fieri debere diceret, de super fex millibus solidorum in una parce, de quacuordecim librarum Vicnncnfium ex alia, quos sibi debebat dominus Raymundus de Baucio, dc siiper siilario officiatus fui praeteriti anni, de siiper obligatione studii quam dicebar debitam eidem officia- tui 9 unde monuerat eos ter dictus episcopus quod ei fii- tisfacerec de prædictis 9 de prohibuifler de prohiberet studium supradictum 9 de magistris 9 de scholaribus nc j legerent aur audirent, vel studerent 9 aut Venirent ad studcndum in studio supradicto, & comminatus effer db hæc & quædam alia recedere de civitate Aurasicæ, & monitiones praecedere fecistet ter, quasi vellet pro- jccdcread excommunicationes & interdicta, amicis in- terVenientibus de tractatu habito inter eos convenerunt in hfnrrificxliim. Videlicet quod in publica oratione lUOrc solito congregata diceretur per unum de dictorum parte de aliis, de aliquem alium nomine dominorum quod præconisationes præfatæ, quatenus erant factae contra libertatem ecclesiæ, de contra honorem & jus dicti dominicpisœpi, de ecclesiæ, seu cleri, non erant factæ eOrum Volunratc 9 nec mandato, & insciis omnibus rationibus factæ fuerant, contra prædicta renuntiant eas, de nunc renuntiabant, & spccialicer prOmirtcnres, & Vdlunt quod perinde habeantur, ac fi dictr præcO- MENTA L nisotiones factx noneffent, & dicti domini sint in uti staru quali erant ante præconisationes prædictas, de re** jiciant & retractant przconisationes de non recognos* eendo feudo eccletiæ. Item volunt, quod libere poffint omnes in curia domini episcopi agere 9 de de omnibus ad jurisdictionem domini cpiicopi pertinentibus, & si qux promotio magistrorum facta cstct > illam de alias iupradictas revocant & irritant. SuDcr facta autem studii, & denariorum, & solarii, & oblig tionis, COmpro- miserunt in dominum archicpiscopum Arelatensem, ita quod in studio ex nunc libere & ime impedimento adhibito vel adhibendo a dicto domino episcopo proceda- rur, & magistri de scholares præsentes & futuri seu venturi poffint stare & venire 9 de legere de audire 9 de stu- dcrc m ciVitare Aurasicensi, si hoc placer, de sit de vo- B luntatc prædicti domini epiCcopi promittentis quod decreto suo nullum afferret impedimentum studio 9 nec aliquam prohibitionem studii faciendi. Et dominus przdictusarchiepiscopus Arelatensis posuit, qucxl quod- cumque voluerit dictus dominus episcopus cognoscere & desinire3quod pertineat de facto dicti studii ad præ- dictum dominum episcopum 9 de generalis honor 9dc 6. debear agi, de quid, & qualiter, & generaliter, de fic debeat deferri a schoLribus de magistris quod intclliga- tur studium factum per eum 9 de de ejus licentia, de perinde per omnia habeatur. Item poffir cie prædictis denariis de sidario, de obligatione cognoscete de definire, dc pronuntiare secundum quod ei videbitur, de quidquid supcr prædictis statuir, & pronuntiavit 9 staruit dC ordinavir. de dominus archiepilcopus promisit una pars C alteri 9 de altera alteri viciflim, attendere & observare > dc in nullo contravenire sub obligatione omnium bonorum suorum. Et inrelligirur compromistum de dictis fex millibus folidorum 9 & xpiatuordecim librarum tamen inter dominum Rai mundum de Baucio de dominum episcopum supradictum, quae firma finr, fi di&e revocationes præconi&tionum tictx sint 9 de dominus archicpiscopus fic arbiter super supradicta, aut omnia & singula ambx partes Voluerunt 9 approbaverunt dc conceuemnt, & ut fuper omnia concinetur fecerunt > dc Cicere & attendere, oDfervare, de in nullo contravenire 9 bona fide una pars alteri de altera alteri ad invicem, & mihi infra scripto notario stipulanci nomine omnium quorum inrcrest, promiserunt lub obligatione omnium bonorum suorum. Dictum in ecclesia hofpi- > talis sancti Johannis Hierosolimitani in Autafica. Te£* res interfuerunt præscntcs dominus Raymundus de An- cediina, dominus Baccianus de Boldene de Laudet le- EdOctOr, Monsiniratus de Balmismiles, Rostagnus ifanguis de Aureolo miles > bajulus Auraicensis > f. Guillelmus Triflbn miles hos^italaris 9 £ de Mota miles hospitalaris 9 bajulus Auraicensis 9 dominus Petrus Porta siicrista ecclesix beatæ Mariae, Raymundus de Monraguil canonicus dictæ ecclesix, Joannes Podio- leni juriipcritus, & ego de Tesiduo de Vidello publicus notarius Aurasicensis 4 orationibus supradictis& lingulis pratens fui, qui de Voluntate de mandato utriufque ijartis hanc carram scripsi, de bulla dominorum Aura- icenfium, de domini episoopi Aurasicensis 9 de signo ■ meo signavi. IX. Decretum Petri Arauficani episcopi dr relioris comitatus Vindascini proJummo pontifice, quo taxat quid annona persolvi debeat ecclefiarum reltoribus dr capellanis. IN nomine Domini3 amen. Anno ab incarnatione x ejusdem Mcccxx xviii. indictione vn. pontificatus SS. in Christo patris & domini nostri domini Benedicti divina proVidentia papæ XII diciv. m en fis Martii. Cum in ecclesiis infra scriptis, qux olim fuerunt ordinis hofpiralis sancti Joannis Jerofoli- mitani, de miliriæ Templi, de per unionem ad Romanam ecclesiam, & maprem curiam Venaiflini deVenc- runt > quia in eis dclcrVicbatur per conducticios cap-