Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/873

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CC L ES IÆ. venit Austindus archiepiscopus volens redigere hunc i locum sub siu pocestate > agere synodos, placita, con- ciliabula sua, usus vel comuecudines Auxiensium epii- coporum, unde magna orta est altercatio inter archie* piicopum, & Arcmannum priorem, quz praevaluit m tantum, ut miles Arcmannus prior interdixerit, S11- per altare S. Joannis cantare mittam 3 ob hanc causam Austindus receflic inde valde iratus, & cœpit cogitare, qualiter loco huic pollet nocere. Illo tempore invenic militem Guiliclmum Raimundum de Nogarolio x quem in tantum circonvenit, quousque venderet sibi Nuga- liolum alodem suum, ut zdincaret ibi capellam, in qua poster facere ministerium. Ego autem sentiens malum cflc ingenium, interdixi, unde maxima distentio inter me & illum » &c. Ego igitur Bernardus comes cognosoens ruptam estc commutationem A conquestus valde apud archiepiscopuni) donec veniente abbate Hu- gonc Guasconiam, suprctdictam pactionem aurhorisa- vimus, & insuper laudaverunt hanc canonici Aulcien- sis archiepi scopi » præpositus Arnaldus, Eimericus archi- diaconus, Garnas & alii canonici. Item abbas Hugo, & Arcmannus prior Sancti-montis » &c. Hanc igirur ce- dulam subscripsere Arcmannus prior inclaustro Sancti- montis— S. Ermengardis comitistæ, Geraldi & Arnaldi Bernardi filiorum & alii. Cencullus comes nepos meus hanc laudavit, & subscripti pontifices imprimis Grc- gorius Viemensis ♦, Scephanus Oloronensis, Petrus Adurensis > Guilielmus Convennensis, DurannusTho- losanus dignx memoriæ laudandum Hæc descriptio fac* ta est iv. non. Maii9luna prima > fer ia fecunda, indictione xv. temporibus papz Leonis * IX. Guidone duce * Pictaviensi, Aquitaniam & rotam Guast : oniam regente, per commutationem venditionis nostrz scilicet Gctsco- nix, &c. Hæc constitucio ut firmior teneatur, ego Albus Hugo cardinalis & legatus S. Romanz ecclesiæ hanc subng’Ilavi, ego Geraldus cardinalis & legatus transiens HispaniaS, ego Amatus fanctæ Romz eccle- six cardinalis atque lc^atus^ego Guilielmus 6 Ausciorum archlcpisCOpus j ego Bernardus Tolcunæ scdis archie- pisoopus ac S. R. ecclesiz legatus, ego Bernardus Vier- oensis episcopus f. I V. Ecclostujdntfu Muri* de Arembuudio dutursun&o Johunni de Sunlio-monte. NOtum sit omnibus. Ego Bernardus filius Guiliel- mi & Brachitæ uxoris, per cOnfilium uxoris mcæ Ascelinx, & patris mei Odonis vicccomitis Lomanix, & Bernardi comitis Arnuniaci monachi Cluniacensis cognomento Tumapalerii, & aliorum amicorum, donamus Deo & S. Joanni de Sancto-monte abbati Hu- goni Cluniacensi, ecclesiam S. Mariz de Arembodio cum appendiciis &c. & post mortem sanctionis prefby- teri, aliam ecdesiam de S. Martino de Ricau, &c. Facta est carthula mense Octobri feria ▼. luna xxx— scripta apud Sanctum-mODtcm 9 Philippo rege, Guilielmo duce Aquitaniæ » & Guasconiam gubernante, Auf- ciacam civitatem archiepiscopo Guilielmo. Signum Bernardi Forcensis & uxoris ejus. Signum Odonis vicccomitis Lqmaniz. Fortis comicis Ausciensis. Geraldi comitis & Arnaldi Bernardi fracrisejus. $. V. Confirmatio donifufifi S. Johnnni de Suntto-monte * fili* vtcecomitis Lomuniu. NOtum fic omnibus christianis, quod eeo filia Odonis vicecomiris Lomanix, uxar Geraldi Or- bcifani, per consilium Geraldi mariti mei & amicorum, & Fort-Garsiz abbatis ecclefiæ Coirentiani, do- m Mendososlocus, Leo IX. enim a multis annis obierat, annd Christi xo6I. vel potius 1061 cui reipoadet indictio 15. b Guilielmus non confirmavit chartam ban « , eo ; mpore quo cst confecta, nondum enim sodcbac. lU SCI ENS IS » 167 num & testamentum quod feci S. Joanni de Sancto- monte, qui est sub porelhtæ S. Petri Cluniacensis in tempore domini & abbatis > per abjectionem Bernardi Tumapalerii & monachorum, quam contra volitantem meam fecerunt Geraldus dominus meus, videntibus cunctis publice in manu archiepiscOpi Guilielmi > & A. prioris ecclesiæ Corentianæ, adfirmo illud donum, cum testamenti affirmatione 9 &c. Facta est chaxxa mense Septembri in claustro Sancti-montis, luna nona, fe- ria tertia, regnante gloriosiflimo Philippo rege, Ausciensem eccleiiam Guilielmo archiepiscopo gubernante. S. Geraldi Erbeistani * & uxoris ejus. Testes Bernardus Tiimapalerius Bc Raimundus monachus. XVI. Monafierittm snnlii Johnnnis de Sordua, olim fidi ditum Pefiano t ipfique fitbfirn&um rcfiituttur, ECclcsia S. Michaelis Pocianensis qualiter monaste* rium S. Joannis de Sordua fit lui juris comproba* tione relationeque honestistiniorum virorum Vcrifli- mam notitiam Continere videtur. Antiquitas enim altari S. Michaelis locum S. Joannis fuifle fubditum, a postcstbrcque cui cum prædium erae > cerri (lima charta neredicario jure firmatum pluribus judiciis est divulgatum. More autem solito abbas Pcrianensis nomine Arsivus monachus sancti Johannis de Sordua ad simcti Michaelis locum atque Pecianeiisis monachos ad S. Johannis monastcxium tranfmutans, quemdam fratrem sancti Joannis Sacrasdinium sacristam sancti Michaelis loci Constituere curaVit, qui antiquo host< sua- dence » indignans locum sancti Joannis alterius monas- terii poteftati subditum forti Ve carcam S. Joannis fugiens subJuxir, quam in monasterio S. Caprasii de PontOs ho{picatus de nocte requiesirens in lecto incendio nefandæ e.mdclz combustit > quæ candela in lectum cadens divina ultione eumdem monachum soporatum omneaue S.Xaprasiiimonasteriumeodem incendiOCon- siimpnc. Quapropter a loco S. Michaelis præ&cum S. Johannis monasteriuin pcstiini invalbres violentia rapa- cicareque sua subduxerunt, atque per plurima, tempora hujusinodi injuria Deo & archangelo Michacfli inferre studuerunt. Postea vero Remundus Pcrianensis abbas fuper abbatia S. Joannis conquestus in concilio Auxiensi > judicio Auxiensis archiepiicopi Remundi Cop atque domni Gregor ii ejusdem sedis episcopi, omniumquc episcoporum in concilio cxistcnuum, ab abbate Gncti Joanms Villclmo potestatem prælacionemque diu amis- sam recuperavit, & sibi per manum suam consilio salvo jure S. Michaelis eidem præfaco abbati Guillclmo mo- nasteriumcommisic. Signum R. Cupe Auxiensis archie- B’. S. Gregoni cpiicogi.S. Guilielmi abbatis Cellz S. S. Remundi ejusdem monasterii abbatis. Signum Fortii prioris. S. Florencii monachi. S. Remundi Arnaldi vicecomiris ejusdem civitatis. S. plurimorum aliorum. XVIL Pejsanum monnfierium *b Guilielmo Afinrkensi^ truditur Simorua BEnedictus Deus, condicor univertbrum > rector omnium creaturarum, gubernator torius condi- tionis, Sabaoth vincens, fcicntia prospiciens, cuncta gubernans, polum ponrumque & arva, pafcens mortalia, extendens aeta, operans inscrutabilia, fortior potentibus, fcientior sopientibus, miscricordior mise* rantibus, rector fidelium, exaltator piorum, ampkc* tator castrorum, pastor ecclefiarum, decus pontificum, custos regum, (ublcvaror labentium, confriator mœ- rentium, qui relinquentes siia, & te soquentes vera via in fæcumm promittis centuplicant, & in dic no viflima re reddere permansura : quod spopondisti Verbi* nunc declaras exemplis > ut dares intelligi palam qualiter demens fis animabus eorum t erga quorum di(-