Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/876

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


! 7o I N S T R U XXIII. U^ulufriduS uhbus Soricini i vendit Gurcia comiti ubbntinm CelU Modulfi IN nomine Domini Dei altitonantis & incarnationis ejusdem anno nongentesimo quarto, ordinante ipsius deitatis clementia omnium comitum honore perspicuo, necnon & dignitate decoracæ sanctitatis lux virtute egregio rcverendiflimo & fecundiflimo inclito, & piiflimo sonctr Mariæ ecclesiæ custos & dcf* fcnfor qui est dominus Garcias > comes & marchio in limitibus Occanis. Nos itaque Walfridus dono Dei abba & : cuncta caterva monachorum Soricincnsis ceno- bii scimus eum… maximo per voluntatem Dei corpus g suum armatum propter hoc Icimus quia magnus est titulus ccffionis, quod nemo potest actuum largitatis irrumpere, fi quidauid gratuito animo, & propterea voluntate ei cui conlata ceffio inreyocabili modo perhen- nitercst stabilitum. Idcirco vendimus nos domni Gar- cia comiti & marchioni locum cui vocabulum estCella Modulfi, cum ecclesiis Dei, qui ibidem sunt fundatæ, in hcnore sancti Petri, & S. Hilarii, & S. Simplicii, cum omnibus ædificiis, cum domibus, verdicariis, ortis, pratis, pafcuis, aquis aquarumVC decursibus, fil- vis & terris, garricis & vineis, cum omnibus Vilaribus, 5iux Arrichoaxus comes loco illo & S. Mariæ Soricincn- is monasterii donavit, & quem parentes sui donaverunt, & alii viri Deum timentes, tribuentes, & quem abbates & monachi emerunt, & ubi hamines pcrnu— C nent locaquc fibrarum coi mia quo operucrunt.Hxc sunt nomina vocabula>idestvillarcrantag « icum>Urgufanum> BlisencianunijParrignanumjExsartigas, MOnte-lambcr- ti > Bord.is, Monte coco vilhrc Fabricas Clariaco Avi- ziano Tertiano Vaccharios, Tertianello>Planca, Marcil- liano Aticano>& quantumcumque in pago Auxcnsc > vel Savenlc abbates nostri & monachi doininavcrunt, tam quxsitum quam ad inquirendum, excepto illo quod illi procamiaverunt aut vendiderunt, & manibus propriis firmaverunt membranulis fcriptis torum & ab integro nos vobis Vendimus, & accepimus de vobis pretium quale vobis & nobis apcificaVit in rebus conVaf- centibus lblidos mille ad eccleliam Dei nostri loci rehe- dificandam in rus & foris & terram emendam, quia sciendum est quia igne fiiir combufta, & non remansic ; in ea aliquod Ornamentum nisi parietes. Volumus eam de pretio ornari, ut iste locus sic ornatus & ille fubli- marus. Nos vero notum facimus auribus christianæ nostrarum regionum, & illarum partibus pro quali metu & mœrorc hoc facimus. Loco nostro de illo nullum sublimatum non accipiebamus. Si dolus & meror nobis adveniebat pro malis christianis illam terram commanentibus, nos mifimus monachos nostros qui illum locum regerent & custodirenr, illi alios per suam vim fortia oprimcntes ejecerunt alios gladiis suis opprimentes occiderunt. Eremus brachia siia tendens locum illum operiebat. Habiratio hominum nostrorum deerat propter hoc metu terrore compulsi scimus nos vos Dei timore timoratos volumus libenti animo, ut dictum propitium illctm locum cum ceteris locis habeatis, poflideacis, — & animx honorem scmpirernum præparetis, in ea vero ratione dummodo domnus Garcias comes & marchio vixerit, teneat & pOstideat, quod post suum quoque dis- cestum pro animx sux & pro animæ uxoris fax Aminia- næ, & pro filiis & filiabus, & omnium parentorum suorum tam pro vivis quam & defunctis, istas res su- pra nominatas fine ulla conrrarietate ad ipsum monas- terium qtiod est fundarum in honore S. Dei genitricis Mariæ Soricincnsis remaneat, ut ab hodierno dic domi ro propitio habeas, teneas, postideas >quod fi monachi vel succeflbres aut aliqua compotita persona qui conrra hanc carculam, ambulare aut inquietare præ- sumpserir, dummodo tu vixeris, componat Vobis tantum > & alium duplum tantum quantum ista omnia sij- pcriusscripta in meliorata, eo tempore voluerit, pO- MENTA tuerit, duplum sint reddituri, & hi qui repetunt non valeant vindicare > sed præscns ceffio ista firma & stabilis permanear, stipulatione subnixa in omnibus com- prehensa. Facta scriptura ista in mensc Octobri, an. 5. regnante Carolo rege. Arimando dono Dei episcopo. Walfridus abbas. Einaudus Ariniarius Simplicius monachus. Quafrilbundus monachus. Dulcionus mona- chus. Audraldus monachus. Lungarus Guilaberco monachus. Arnaldus monachus. Godo monachus. Bcrtran- » nus monachus, Donatus. XXIV. Churt* fundutionis CelU Modulfi AUctoritas ecclefiastica diatim fideles quofquc ad pietarcm summi conditoris invitare non definit, ur de propriis facultatibus ac de suis redicibus diverfa loca unctorum pro commiflis piaculis, & immenlb pondere criminum honorificare dotando studeant> hortanre (aero eloquio ac dicente : Daite & dabitur vobii, Se erogate eUcmojynam 9 & ecce cunpia munda erunt vobii. * Quapropter in Dei nomine ego humilis Oddo filius quondam Arnaldi Astaracensis comitis > & ejus conjugis nomine Atelcsæ comiristæ, his & aliis quamplu- rimis exhortationibus zelo Dei provocatus, calore vcrx fidei animatus, atque amore vitæ contemplativz exagitatus, decrevi in animo meo constituere cœnobium fervorum Dci in commune viventium » tam pro honore universorum conditoris > quam pro redemtione animx J mex, Sc jam dicti genitoris, scu & genitricis mcar præs.riptx, necnon & pro falutc caristunx animx indici marchionis totiusGuafconixdomni videlicet Sanctionis, ex cujus munere beneficium hoc ipsum pertinet mihi, quod vulgo dicitur Cella Odulfi, in honore con- structa clavigeri cœli Petri, (itaque in terrirorio Asta- riacensi. Statui itaque, uc fuperius est infertum, iosum locum ad monachilcm ordinem perducere pro ulva- tionc animarum cunctorum nostrorum parentum, tam vivorum, quam& defunctorum, scu Sc uni Ver forum Christi famulorum catholicorum & orthodoxorum : ita tamen ut ab hac die > Sc deinceps in omnibus Sc ex omnibus > & per omnia Sc in omnia libertatem ipse locus Sc inhctbiranres fn eo cum universis appendi- tiis sibi pertinentibus, quos hodie lucrate vide- D tur, & post mOdum lucrare debet, jure perpetuo fine aliqua calumnia integerrimam sempcr obtinear, & nec ego ipse memoratus Oddo, nec ipse qui su- pra nominatus nurchion jSancius Guillelmizo 9 nec nullus de nostris hxredibus > vel de nostra genealogia sive progenie, ncc qualiscumque pcrfOna, velalicujus dignitatis aur potenrix vir nullam inquietudinem vel molestiam inferre przfunut in eodem hncto 1OCO, nec in rebus quas hodie habet, vel postca habiturus cst. Quod fi quis agere rentavcric, sic lcquestratus a consor- rio cunctorum Gnctx Dci ecclesiæ fidelium, uc Kain fratricida » & sicut Sodomitx Sc Gomorrirx populi inutiles, Sc ranquam crudelis Pharao demersus in rubro mari 9 Sc velut Achan Chctrmi Elius grandine lapidum obrutus j Sc sicut Datan Sc Abiron, quos terra E absorbuit viVos Sc unquam Chore exustus ab igne, cum siii congregatione, habcarque portionem cum Judæ traditore & Caipha Sc Pilato, hoc faciens si : u consentiens, sinrque consortes Jainnis Sc Mambris, Sc mago Simoni, Sc Nabuaxlonosor Sc Herodi, Docch& Ho- loferni, vel cum omnibus impiis quos Deus ab initio maledixit, & a seperpetualiter separando exterminavit, Sc ad nihilum redegit, in inferni boratrum demcr- sit, iramque Trinitatis Sc unitatis, ataue vivificx Deitatis viyendo primum incurrar, morooque COnsuma- tur elephantino, & scaturientes vermibus tabefacti, SC putredine resOluri moriendo deficiant miseriarum sua- rum pœnas luituri, in cloacam mergantur gehennali 9 exemplum fuar nequitia : & malignitatis cereris rdin- quentcs iniquitatum sequacibus & filiis. Si Vero ex aii- quacontroVersiacaufadisceptationis ali cujus reiajudicn-