Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/890

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I « 4 instru tante Domino poterit adipisci, firma vobis, vestrisque i succestoribus & illibata permaneant : in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis. In episcopatu Adurensi.S.Petri, SJohannis, S. Germani & b. Jonan* nis, sancti Laurentii, fanctæ Marix, sonctæ Eugeniæ > & Ancta ecclesia sancti Vincentii, sancti Martini, & sancti Vincentii, siincti Medardi, & aliam sancti Me* dardi, ecclesias. In cpiscOpatu Aquensi, sancti Martini, (ancti Petri, & sancti Martini, lanctiquc Pauli, sancti Leonis & sancti Vincentii ecclesias. In episcopatu Bur- digalcnsi, fanctæ Mariæ, fanctæ Eulalix, & siinctæ Marix, & siincti Michaclis ecclesi.is. In episcopatu Ba- satcnsi eccleliam sancti Laurentii. In cpiscopatu Agin- nensi, sancti Felicis, siinctx Fidis, sanctæ Quintillæ, sancti, Christophori, sancti Petri, & iancti Johannis ecclesias. Chriima vero, oleum sanctum, consecratio— I nes altarium seu batilicarun^ordinationes monachorum Jjui ad siicros ordines fuerint promovendi, a diœcesono usdpictis episcopo, ii quidem catholicus fuerit, & gratiam atque communionem apostolicæ sedis habuerit, & ea gratis de absque pravitate aliqua vobis voluerint exhibere.* alioquin liceat vobis quemcumque malueritis catholicum adire antistitem, gratiam de communionem apostolicæ scdis habentem, qui nostra fretus auctoritate vobis quod postularur impendat. Mi flas fine publicas in eodem monasterio per episcopum fieri, vel sta- tiones celebrari præter abbatis ac fratrum voluntatem omnimodis prohibemus, ne in servorum Dei rccefli- bus, popularibus occasio præbeatur ulla conventibus. Ad hæc adjicimus, ut alicui personæ magnæ vel parvæ facultas non sit milites vel pedites de villis eidem cœ— ( nobio pertinentibus in hostcm vel expeditionem ducere) noc de silvis, pratis, landis, piscationibus, pinetis, vel vincis censiim quærere vel arcecum. In parochiali* bus autem ecclesiis > quas habetis, liceat vobis sacerdotes digere, & episcopo præsentare, quibus si idonei inventi hierinc, episcopus curam animarum committat, dc de plebis quidem cum epifCopOjVobis autem de rebus temporalibus debeant relpondere. Adjicimus etiam, ut ncC cpiscopo, vel cpilcoporum ministris liceat novas conluerudines > præter abbatis ac fratrum voluntatem, vel exactiones auaflibet in eodem monasterio ponere. Hoc quoque funi ungimus, ut idem monasterium absque Romani pontificisdicentia minime interdicto> vcl excommunicationi subdatur. Ad indicium autem ’ hujus a Romana ecclesia libertatis pcrceptæ, v.solidos PictaVicnsis monctx nobis nOstrisque succeflbribus annis lingulis perfolvetis. Obcunte vero te nunc ejusdem loci abbate j vel tuorum quolibet succeflbrum>nullus ibi qualibet subreptionis astutia, scu violentia præponatnr » nifi quem fratres communi consensiI vel fratrum pars confilii sonioris secundum Dei timorem & beati Benedicti regulam proViderint eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatum mOnaste- rium temere perturbare, aut ejus poflefliones aufferre > vel ablatas retinere, minuere > seu quibuflibet vexationibus fatigare : sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concesta siinc ufibus omnimodis profutura, sctlva sedis apostolicæ au- thoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secu- larisvc persona, hanc nostræ constitutionis paginam sciens concra eam temere Venire rentaveric, fecundo, tertiove commonita, nifi reatum suum congrua satis- factione COrrexerit > potestatis, honori squ e fui dignitate careat, reamque sc divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscar, de a sacratistimo corpore dc (anguine Domini, ac Dei nostri Redemptoris Jesu Christi aliena fiat, atque in excremo mortis examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus, fic pax Domini nostri Jesii Christi, quatinus de hic fructum bonæ actionis percipiant > de apud districtum judicem præmia xternæ pacis inveniant. Amen. Arnen* Arnen. Ego Innocentius CathOlicæ ecclesia : episcopus. t « Ego Cynthius tituli S. Laurentii in Lucina prelbyrer cardinalis, f.Ego Cencius SS. Johannis & Pauli prclbytci cardinalis tituli Panu- MENTA ichii. f. Ego Petrus tituli S. Marcelli prefbytcr cardinalis. t* Ego Benedictus tituli S.Susiinnx presbyter car- dinalis.t.Ego Leo tituli S.Crucis in Ihcrusalem presby- ter cardinans. t-Ego Petrus S. Pudentianx tituli Pasto- ris prefbyrer cardinalis-f. Ego Guala S. Martini presbyter cardinalis tituli S. Eguitii. t.Ego Pelagius tituli S. Cxciliæ prelbytcr cardinalis, f.Ego Johannes Sabi- nensis episcopus. t*Ego Nicolaus TuCculanus episco- Gis. t*EgoGuido Prxncstinus episcOpus. t-Ego Hugo ostienns de Velctrensisepiscopus, t.Ego Guido S. Nicolai in carcerc Tulliano diaconus cardinalis, t* Ego Johannes S. Mariæ in Via-lata diaconus cardinalis. t.EgoOctavianus SS. Sergii de Bacchi diaconus cardinalis. t « Ego Johannes SS. Cosmx de Damiani diaconus cardinalis. !. Datum Laterani per manus JohanniS 1 S. Mariæ in Cofinedin diaconi cardinalis S. R. E. cancellarii, xn— calcr.d. Maii, indict. xv. incarnationis Dominicae anno mccx hi. pontificatus vero domni Innocentii papae III. anno xv. Cum figitto dislb surnmi pontificis. VI. Alforrsas filius regis Francia > &c confirmat ab- bati9 & monachis Gratia-Dei ordinis Pramonf- tratensis in dioecefi Adurensi qua acquifierant in cpiscopatu Agennensi. ALfonsus filius regis Franciæ, comes Pictavixte Tolosie univcrsis pratentes litteras inspecturis 2

salutem in Domino. Cupientes ut cukus divinus præ— J scrtim in monasteriis, quæ in nostro consistunt dominio imposterum augeatur, notum facimus quod nos pro remedio animx nostræ de charistitnæ uxoris nostrae Johannx comitistæ ac progenitorum nostrorum, necnon favore religionis > viris religiofis abbati & conventui Gratiæ-Dci Præmonstratenns ordinis, Aduren- sis diocesis, ca quæ in feodum de retrofeudum nostris usque ad tempus præsentis concestionis ab eisdem nomine grangiarum eisdem abbati & conventui nomine fui monasterii subditarum videlicet de Lana, de Ca- brious 9 de /ancto Macario, de Pod^ de Fonte-claro Agennensis diocesis siinr licite acquisiu, quantum ad nos pertiner, liberalitcr confirmamus. Volentes de con- 3 cedentes quod ipsi abbas de conventus nomine grangiarum prædictarum de succclsores fui prædicta cum meliorationibus, fi qux per eorum industriam aequi- titionibus prædictis acccsterint, teneant, postideanc dc csplettent in perpetuum pacifice de quiete *, de quod per nos heredes, lcu succeflbres nostros compelli non poflint eadem extra manum suam ponere in toto vel in parte ; in cujus rei testimonium praesentes litteras si- gilli nostri munimine duximus roborandas, salVO in aliis jure nostro > & sidvo quolibet jure alieno. Nos autem Johanna Tolosæac PictaViæ comitista, confirmationem & concestionem prædictas gratas de ratas habemus, ac pro nobis, heredibus ac succeflbribus nostris spontanea voluntate volumus de approbamus, dc ad maioris roboris firmitatem sigillum ncstrum una p cum sigillo cariflimi domini nOstri comitis supradicti viri nostri pratentibus litteris duximus apponendum. Datum anno Domini mcclxxx. mense Julii. VII. Compofitio inter Conflantium Bigorra comitifam » Santiium abbatem S. fohan. de Cajleua. AN6qua patrum auctoritas decrevit, ut quæaguntur in tempore, ne labantur cum tempore, icripturæ testimonio commendentur. Ea propter nos Constantia Dei gratia comirifla Bigorræ, de Vice comi- » tifla Marciani, de nos Sanctius miseratione divina ab. bas S. Johannis de la Castra ordinis Prxmonstratensis 9 diœcesis Adurensis ordinationem infra scriptam, & £ompositioncm incer nos concorditer hinc & inde ftc- tam