Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/894

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


i88 INSTRUMENTA INSTRUMENTA AD VASATENSEM ECCLESIAM PERTINENTIA. I. Littera Stephani episcopi Fasatensis pro Silva- majore. NOrum fit omnibus tam przscntibus quam poste » ris, quod ego Stephanus gratia Dei Bctsatcniium episi : opus, consilio & laudatione archidiaconorum > omniumque nostræ ecclesiæ canonicorum, concedo ecclesiæ Sylvæ-majoris, cbmnoque Giraldo ipsius loci ab— j bati, ecclesias de Cuiraco & de Branna, ut quidquid in eis modo ipsa Silvæ-majoris ecclesia habet, vel a pos- scfloribus conquirere poterit, perpetuo jure postidcar. Istas itaque ecclesias tali liberate donamus, ut nihil ab eis in perpetuum requiramus, nisi tantum modo uc primi, qui cas tenuerint, a nobis curam aninv.rum accipiant, nobisque regulariter obedientes existant. Ne- 5iuc ipsas ecclesias pro aliqua causii excommunicabimus, ed qui nobis ex ipfarum parochiis fuerit contrarius injustc 9 ipse solummodo excommunicationis erit reus. Actum est hoc in cipiculo Bazarensis scdis, anno MLXXxvii. Dominicæ incarnationis, indictione x. coacta xxv. « concurrente iv. S. Oliyarii monachi S. Florentii. t S. Stcphani Bazitensis episcopi. S. Garini decani, S. Arguennaci archidiaconi. 5. Garsiæ de Aqui- rone archidiaconi. S. Garciæ de Benqueto siIcristini>S. Herlegii prioris Silvæ-majoris. S. Leuterii. Petri. Gau- celmi monachorum. II. Bertrannus episcopus Pasatensis Silva-majori dat ecclesiam de Blagaac. DE ecclesiæ de Bhgnac præcepimus scribi quod no- ticix omnium volumus commendare. In nomine fanctæ& indiyiduæ Trinitatis, ego Bertrannus Bafi- tensium episcopus consilio clericorum meoru n, videlicet Donati, Froronis & Perri solva justitia S. Johan- nis Basotcnsis ecclesiæ, concedo, & concedendo trans- fundo ecclesiam S. Johannis de Blanag in jus ecclesiæ S. Mdriæ de Silva-majorej & ut donum sivc conceffio firma & quieta, de irrevocabilis fiat, nostri sigilli im- Ercffionc confirmo. Factum est autem confirmantibus onis, qui aderant, Gaufrido videlicet abbate Blavini- montis * cum ceteris, virente domno Gaufrido IV. abbate, anno ab incarnatione Domini mgxiv. regnante Ludovico rege Francorum, duce Aquitanis Guil- lelmo. I II. Charta Fortonis episcopi Vafatensis pro Stephaao abbate Fontis-GuiUelmi. EGq Forto Dci gratia Vasotensis ecclesiæ epiSco- plls, llonore de amore Dci, pia deliberatione sonoque consilio archidiaconorum meorum Gaucclmi de Forco- nis, de aliorum clericorum, dono & concedo per me dc per omnes fucccfibrcs meos Domino Deo & beatx Mariæ, de Stephano abbati Fontis-Guillelmi, de omnibus fratribus ibidem Deo servientibus, eoruinque succeflbribus, ecclesiam de Maflilia, de capellaniamjure perpetuo habendam ac postidendam. Hoc donum facio gratia duritatis & pacis, proVidens quieti sanctæ religionis & utilitati > ne abbas de fratres Fontis-Guillelmi asacerd.Orc de Maflilia & parochianis^quia sunt Vicini eorum suadente dubolo per invidiam aliquam oc- cafione inquietentur de perturbentur ; & uc abbas & fratres terras suas, agriculturas & vineas, ceterasque polsestioncs, quas in ejusdem ecclesiæ parochia per Dei gratiam jam acquisicrunt > vel deinceps acquifierint, a In fchedisD.Stcph.ini du Laura, qui accurate inipcxic chartas tabularii SilYX-majoris, lego eptcia xv. tranquillius de securius habeant & postideanc ; de ut etiam socerdos, & paxochiani omnia quæ ad prænO- minatos fratres pertincnr, affcctuofius custodiant de augeant, de abbatem de fratres plus timeant, venerentur, & diligant. Abbas vero de fratres sacerdoti de paro* chianis de Maflilia, tam secundum Deum quam fecundum sæculum, solya religione sua de ordine pro poste suo benigne conGilant. Hujus doni & conccstionis testes sunt, & laudatores GauccLnus archidiacoaus, dc Forto archidiaconus, Austoretus claviger, Armldus dc Luganag sacrista, Raimundus dcCastaner archi- prefbicer, Bernardus de Ingolisina, de alii plures. Factum est hoc donum in vesticura apud Basacum cum anulo episcopali in manu Stcphani abbaris > anno Do- minicæ incarnationis itcxLi.epactaxi.concurrente 11. Innocentio papa II. Romanx ecclesiæ præsidcntc, regnante Ludovico rcgc Francorum > de duce Aquitanorum. n Ego Forto capellanusdc Maflilia hoc donum vo* lo 9 concedo de connnno. I V. Forto Fasatensis episcofus ecclefia Paler i— Fontis, * aat quasdam ecclesias* FDei gratia VaGtensis ecclesiæ dictus episcopus • universis S. matris ecclesix catholicis omnibus notum Heri volumus nos ecclesiam de Jugazan, & eo defiam de Casaycrt cum sonctuariis de pertinentiis carum, ecclesiæ Pulchri-fontis, & fratribus ibidem Deo servientibus, & juxta regulam beati Augustini conversantibus > consilio capituli Vasat. ecclesiæ in perpetuum donaviste, GIvo jure sedis pontificalis. Ut autem hæc donario firma & inconculDi remanear4sigilli nostri auctoritate eam roborari præcepimus > de in scauenti schc- dula quosdam de canonicis VafatcnsiS ecclenar 3 qui in* terfueruntjsubscribi mandamus 5 de in testes producimus, Gaucelmum scilicet archidiaconum, Austorctum 9 Arnaldum de Luganat, Raimundum de Miranbel, Fortoncm del Poial. R. priorem Pulchri-fontis, de plures alios. Facta fuit hæc donario in ecclesia. S. Johannis- Bapcistx apud Vasorum 9 anno cjuinto Eugenii papæ III. Willcsmo Auxitano archicpilcooo, de Ludovico rege Francorum* anno incarnationis Dominicæ mcxlx » V. Charta UFillelmi episcopi Fasatensis pro Silva* majore. VIlLELMus Dei gratia Vasirensis episcopus dilectis filiis suis P. S— Marix Silvx-majoris abbati 9 suisque succcflbribus > fratribusquc omnibus ibidem Deo servientibus, fidutem de charitatcm. De jure habe- mus de canone, ut ea quæ canonice acta else videntur, D litterarum inscriptione memoriae commendentur 9 uc litteralis notitia quz acta sunt præscntibus reducat ad memoriam, & eorumdem poneris præstet inrelligen- tiam. Inde est fratres dilectiiiimi quod ecclesinn S. Hi- larii de Sorzac quam vobis cum communi astcnsu capituli nostri dedimus, eam habendam in perpetuum cum pertinentiis suis tam acquifiris quam acquirendis, sstlw jure episcopali, & archidiaconi vobis concedimus* Uc autem hxc nOstra dOnacio rata habeatur, præfentibus litteris insigniri jubemus & præscntis sigilli auctoritate firmamus. Interfuerunt autem huic dOnationi Lonrar- dus archidiacOnuSjVitstlis sacrifta, VicJisde Lingo, Petrus de Caboz’t, & quam plures alii, Petrus Giraudi, Pc- crus de Ladila, SeVcronns, jOhannesde Ldular, Bertran « dus S. Lupcrculi, W. senex. Acta siint hæc ab incarnar. Domini McLxxxj.indict.xi. epactaxiV.cicloLunari y.