Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/903

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
197
ECCLESIÆ OLORENSIS.

vero intercedente, quam sancto Oricntio petente, cog* / novit jam Deo d ; splicuiste, qui ab codein loco veniens nuru omnipotentis Dci eodem dic quo devenerat ad suum cœnobium, nunciatum est illi in S110 castru jam cflc dcftmctum 3 jam ipse ordincni miserat, & locum illum ab omni cenlu in manus Ricardi, ficut pater ejus in manus Bernardi episcopi statuerat, eodem ordine stacuit, atque ecclesiam sancti Martini cum tota villa delegavit. Post ejus mortem filius ejus Bernardus Orto m manus episcopi Hcraclii eodem ordine quo pater vel avus locum liberum ab omni censii statuerat, insuper Orco ecclesiam sanctx Marixde Stiraco, dedit & unum villarium in eadem villa, Arnaldus Guill. quoque dcCu- curoz cum suo filio ecclesiam S. Justini de Cucuroz, & unum villanum in eadem villa atque ecclesiam S. M.J— p rix de Castello, & duos villanos arque duas exculturas tali lege ut si filius suus monachus nollet, nunquam cui- 3uam abstrahere licuiflet ; Guill. Arii namque de Ganos edit unam currimin Ganos, & octo dineraras vineæ in valle Caprina. Forto Arabi quoque de Artomalo aliam dedit curtim in illa villa, & vineam optimam & omne quod habebat in eadem villa, Aurio namque de Lu- cho unum vilUnum in Marchcra dedit, prcsente abbate Gre^orio, Bernardus de Landa majori, & uxor fua Garsen fecerunt gucrpitionem, & firmaverunt casolc Forto Ariol cum appenditiis siiis domino abbari Do- doni ♦ &…ifio monacho duobus fidejulibribus videlicet Ramundo de Ponso, & Arnaldodc Ganos in manu Montanerensis Vicecomitistæ homine Talczr » accipientes a praedicto abbate lx. solid. Morlanensis mOnccæ, hac conditione fecerunt firmaturam Bernardus & uxor sua> ut invisatis fidcjullbribus ab abbacc filiis & filiabus cogant firmare firmaturam in manu cjufdcm justi- tiz, dc more hujus provinciæ ; alioauin perfolvcnrcs le » gis damna deinceps cogantur vera I er Vire decreta. Esius abbas * proclamans ex multis & variis malis, quæ Bernardus nlius Odonis de Arrib.cria inferebat rusticis habitantibus in illo honore de Berneda, de quo praedictus pater prius convictus firmaturam fccerar, ex terra & dominio justitiam accepit in manu egregii BigOiri- tani comitis Pcrri : unde cum adjudicatum fuiilct debere fieri ! duellum ex querimoniis abbatis, ance constitutum diem » in quo Heri debuic, Bernardus territus cuna abbate finem faciens in manu prætaxati comins firmaturam tccic persolvendo damnum hac condicione, « c in unoquoque anno ab incolis ejiisilem honoris dccetn accipiens opcra.quinque temnore mcflis, & vindemiarum qjinquejn opere castelli ukra hxc aliquid ab eis violenrcr non exigeret, daris ab co duObus fidcjustbri- bus scilicet G arci a Lupi & Bernardo Ddmaas, ex consuetudine terrx. Prxdlctam vero approbationem de rati ficati oncm nos Gasto comes prodictus fxcim « s solyo jure nostro, & quolibet alieno. Acta fuerunt hæc in loco nostro de Morlanis, m. die mensis Martii, anno Domini MCCCLV. Per dominum comitem prasentem.


INSTRUMENTA AD ECCLESIAM OLORONENSEM SPECTANTIA. I. X/wræ Arnaldi episcopi > simulque prioris Morlanensis permittentis conjirui jacellum in xenodochio Morlanensi. ANno ab incarnatione Domini itcLiv.ego A.epis- COpus Olorensis, monachus Cluniacenbs, <Sc prior Morlanensis consilio domini R. Lascurensis episcopi, & dominae Guiscardæ vicecomiriflæ Bearnenlis>& fratrum Cluniacensium, qui Morlanis habitabant » consilio edam burgcnsium & rogatu, conccffi fieri capellam in hospitali dc Morlano, supplicante & rogante quadam nobili femina nomine Juliana, quæ si : ibi devoverat, pauperibus & peregrinis dum viveret, servituram, tali pacto ut ipsii capella hoc oratorium fcnr er sic sub dominio & jureCluniacensis eccksiæ>ncut est ecclesia S. Fidis, cum omnibus oblationibus quæ ibi fient tam prO vivis quam pro defunctis. In hac aucem capella capellanus ponetur per manum prioris sanctz Fidis, vel monachorum Cluniacensium, & ipse tenebit elavem eccleliæ, & omnia quæ ad eam pertinebunt, a Familia hofpicalis, illi qui præerunt hospitali pauperes de peregrini j ab illo accipient poenitentias de cetera sacramenta, quæ spectant ad religionem Christianam in vita, de post mortem debita sepulturæ, & isti tantum in cimirerio Erxdictæ capellæ sepelientur. Nihil in ea habitatores Ofpitalis exigere praesument, nifi quod mOnachi gratis donare Voluerint. Prætcrea nullum Morhnenliutn parochianorum gravi infirmitate detentorum siye in « Chanam hanc edidit P. de Marea 1. 5. c. 19— hist. Bearn. usque ad hoc verbum ; cetera desunt, pro quibus legitur : m autem bie remota omni contrruerfia in pofterum ratum h Ibsretur strebiiFius frior Amaldui cum Bernardo Maureilo sa.iCH Licerii priore » cum domino Raimundo Lajcurrenp episcopo, Fvillclmo Auxitantb CcrlesuA archiepiscopo (fp leguto Romani jedii, hoc fcriptum prtsuntA. vit. ac confirmuri fecit in quodam concilio apud Nugerol celebrato. Inde habemus concilium Nugarolcnso conciliorum cdkoribuS huc irfqnc incognitum. Tomus I* burgo, fire extra burgum degentium licentiam recipiendi vel dcportandijVel ibi sepeliendi habeant » nisi paro- chianus lanus atque incolumis si : ad lcrTirium pauperum contulerit, siiko tamen jure matris ecclesiæ. Pactionis hujus testes Bernardus capellanus, Arnaldus monachus de S. Licerio, Raimundus monachus de S uicto- monte > Villelmus& Forto de Lubcr, Ugo —.relbyteri Morlanensis ecclesiæ, Petrus Aldcbeitus, & Aldeaer- 1 tus ejus filius,. & Arnaldus de Lescar, Pccrus de Sene Justj & nuam plures alii. Actum est aurem hoc in domo Angulorum, quæ est juxra clauilnun mense Septembri, idus ejusdem mensis.Ut aurem hoc remota otnni controvcrfia in postcruin rarum haberetur 9 prædictus prior Arnaldus cum Bernardo Maurello S.Licerii priore, & cum domino Raimundo Lascurrenil episcopo Be Willelmo Ausi : iranæ ecclesiæ archiepiscopo, atque Ro- manz sedis legato, hoc scriptum pr^lentaVit ac confirmari fecit in quodam concilio apud Nugarol celebra tO. I I. Gajlo Beami vicecomes apro damnis ecclesia Olo- ronensi illatis fatis facit > c^r a Bernardo de Mor~ lana episcopo Oloronensi absolvitur. CUm labenre temporum rerum temporalium memoria deleatur de facili, provideri debet attentius, uc ea quæ recoli debent perenniter authentici scripri munimine roborentur. Hinc est quod ego Gasto vicecomes Bcarnensis, omnibus præscnces licteras inspecturis, volo fieri manifestum, quod in meis tempOribus mukas feci injurias instinctu sacanx ecclesiæ S. Mirix de Olorno > tam in ipsii cathedrali eccleiia, quam in suis hominibus de pertinentiis drnina multiplicia in* ferendo. Cumque propter hæc & alia mulca quæ commi si, cstem mukis excommunicationibus innoda » tus, & diu in magna obstinutia persticistcm, tandem inspirante divina gratia recesti humiliter a contumacia, rogans suppliCiccr dominum B. de Morlana cpisco- B biij