Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/904

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
198
INSTRUMENTA

pum jam dictz ecclesiæ > ut sentcntias quibus astrictus t tucram, rehxaret » & satisfa&iones injungeret congruentes. Er cum ipsc mc relevarer ab omnibus sententiis, quamyis malorum qux ego feceram non edet numerus, necæstiinario rerum quas abstuli Dei ecclesiæ 9 pOtuilsct in siImma colligi, pro ablatis tamen dedi liipradictx ecclesix 9 omnes homines meos quos habebam in villa S. Mariæ 9 Sc quidquid juris habebam in villa S. Marix, & omnes homines deCatron, & quid- 3uid juris habebam in illis. Hæc omnia dedi fupra- ictx ecclesix pro rcstirutioue ablatorum : & totum hoc dictus episcopus gratum habuit Sc acceptum. Facta autem fuit ista donatio apud Monenh > in præsenria fæpe dicti episcopi Sc G. A.deLers>& magistri Anerii Sancii, & mag. Terreni, Sc Arnaldi Guillelmi de Fa- ger, Sc Arnaldi Raimundi abbatis sonctx Engratiæ, Sc j multorum aliorum clericorum, Scc. Actum anno domini Mccxv. III. Littera ^illelmi Aufcienjis archiepiscopi de Rogerio quodam Oloronensi eptjcopo. 1 TkT Orum habeant universi adquos hæc charta per- .lAI venerit > quod ego W. Aufciunx metropolis praefui indignus 9 interfui cxequiis Rodgcrii bonx mcmo- JMENTA L riæ Olorensis episcopi. Cumque de more, mistatum Sc sepulcuræ peregi flem solemnia, Sc debitum defuncto fratri per solvi liem obsequium> cum canonicis ecclesix illius cœpi diligenter pertractare de statu defuncti 5 nimirum in concilio quod apud Nugar lolum proximis antcactis diebus auctoritate metropolica Deo auctora celebraveram, per violentiam potionis acceptæ morte repentina, intestatus, inconfcstiis naturx concestcrar. Unde mihi de ejus eile studiosius investiginn rcspOn- sum est a clericis > quoniam inter cerera, qu®, h dici licet, minus juste gcllerac, falsum confecerat privilegium hoc modo. Ad Elcctcn sein veniens ecclelum de privilegio monasterii illius adulterinum sibi fecerat transcribi privilegium, quibusdam mutatis 9 detractis » Sc additis 9 bullamque noVam fabricari, qua priVilcgium bullatum erat. Quo in facto specialis accemt testis sub oculis meis unus ex eis, qui in praesentia sua id factum fuiste restato astevcrabar. Hoc audito 9 miratus sum vehementer tanri viri prudentiam tam enormiter exceffiflc. Nolens autem, uc opinio defuncti pontificis hujus rei fama suggillaretur> scriptum illud ignibus concremandum efle decrevi, Sc uc in occulto atque fine mora flerer przcipiendoprzcepi. Hujus rei Sc scrip- tura > Sc voce viva restimonium perhibeo coram Deo & hominibus, auia scirc volenti non est meum celare veritatem hujus facti, He ex occatione privilegii illius., aliquod alicui postic emergere dispcndium.


INSTRUMENTA AD LASCURRENSEM ECCLESIAM PERTINENTIA. I. De reftauratione ecclesiafanda Maria » d* fandi Johannis-Baptijla Lascurrensis, qna modo Jedes epijcopalis. GEns Gundalorum *destruxit omnes civitates Gas- coniæ pust obitum Gah&orii episcopi Bearnensis : fuit autem miles quidam nomine Lopofbrtis, qui prop- ’ter fidelitatem GuiLclmi Sancii comitis Gasconix 9 Sc Urracz ejus uxoris fecit homicidium de quodam Guat- coniæ vicecomire, Sc accepit postea ab eodem comite consilium, ut feciffet se monachum 9 Sc fuerunt locuti cum episcopo Arfia. Raca, Sc misit se cum episcopi consilio in civitatem quæ dicitur Lascurris > Sc ibi non invenit nifi sylvam Sc ecclesiam S. Johannis-Bapristæ, & S. Mariæ, quæ fuit sedes. Erat destructa, & fuic ibi factus monachus : Sc dederunt comes Sc uxor sua ecclesiam S. Stephani de Carresta, Scc. Et tenuit ipGs ecclesias beata Maria, quas comes Sc uxor sua dederunt cum Lupo-forte abbatej dedi eque præfatus comes, Sc Urraca uxor sua Rusticum de sancto Castino, quando monasterium ordinaverunt 9 Scc. II. Guidonis Lascurrenjis episcopi compofitio cnm Pontio abbate Cluniacensi. EGo Guido Lafcurrensis episcopus 9 atque ego Pontius Cluniacensis cœnobii abbas, przsentibus Sc futuris 9 notum fieri volumus, quod COnrroversiam qux erat inter matricem Lascurrenlem ecclesiam, Sc Clu- niacense monasterium pro ecclefis de Morlano > tali concordia in præsentia domini Gelafii papæ II. finivimus. Si quidem ego Guido prædictus episcopus dimisi > dedi & concesti Pontio abbati » & Cluniacensi monaste- rio, Sc monachis ibidem Deo servientibus, eorumquc succestoribus, ecclesias de Morlano S. Fidis scilicet Sc sancti AndreædcNoVO-burgO 9 Sc cum decimis & omnibus ad easdem pertinentibus, quicquid ad Lafcurren* fis ecclesiæ jus pertinebat > hoc videlicet pacto 9 ut Cluniacenses monachi lingulis annis xx> conchas annona : j cujus annonæ tertia pajs iit frumenti, tertia milii 9 tertia avenz, mihi Guidoni (uccestoribusque tneis Lasc rienibus episcopis persolvatur. Hanc aurem conceflionem feci domno Ponrio Clunucen/ s cœnobii abbati 9 præfcnte domino Gelasio papa II. cum baculo quem de manu ejufdem papæ accepi. Concesti quoque uc monachi Cluniacenses Sc eorum succeflbres pr^dicv tas ecclesias cum fuis pertincntiis deinceps quiere habeant Sc poflideant. Ego iraque Pontius Cluniacensis abbas, consilio Cliu niacensium fratrum, qui ibi præscnres aderant, Amblar- di videlicet abbatis S. Martialis, Gerentonis socristz, Hugonis camerarii nostri, Petri Armarii, Hildini notarii j Engelbcrti > Bermini, Girberti Morhnensis prioris, hanc concordiam feci Sc concesti. Hæc autem concordia facta est Alesti in territorio Ncmausensi in przsenria domini Gelafii papæ II. Gerardi Engolisinen- lis episcopi apostolicæ sedis vicarii, RicharJi Narbo- neniis arChiepiscopi, Bolbnis cardinalis prefbyteri, Chrysogoni cardinalis diaconi 9 Petri cardinalis diaconi, Durandi camerarii, Petri CeGr-Augustani episc opi., & aliarum religiosarum personarum. Et ut hæc concordia firma semper & illibata permaneatsub adsti* putatione chirographi firmari eam fecimus. Facta autem concordia ista anno incarnationis Do* minior mcxviii. indictione xi. annO pontificatus do* mini Gelafii papæ II. primo, regnante Ludovico rege Francorum.