Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/907

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECC L ES IÆ 1 Sandutn, obtinni apud eos ipsius gratia in cujus manu i cor regum constatjUt de eis qux propria videbantur efle, ob redemptionem animarum suarum>& parentum, Chri- fto matrique ejus, cujus invocatio in supradictl civitate honoratur & colitur, concederent. Hæc nempe <juæ subtus scripta sunt stabili firmarione siint data, reddita & concesta. In primis Christo & matri ejus ipsam eccle- sum cum appendiciis reddidit, portæ orientalis usque ad portam (ancti Leonis, quartas decimz ecclesiarum omnium. Testes & visores ii sunt. Forto Sancius, Ane- gelinus, Lupus Ancrius, Sancius Fort. Garsianer, Rex* mirus & alii quam plures. Hoc scriptum Sc stabilitum fi quis inquietare voluerit, imprimis quod reclamare ▼oluerit non vindicet, Sc insuper cum Juda proditore, Anna. & Caipha, atque Pilaco damnationem accipiat. I II. C. dux Aquitanorum dat Raimundo de Martres episcopo Baionensi medietatem civitatis. NOtum habeant omnes tam pratentes quam futuri, quod ego G. dux Aquitanorum donavi B. Mariæ de Baiona, Sc Raimundo de Martres episcopo, medietatem civitatis de Baiona > pro redemptione anima : mea*, Sc parentum meorum > cum omni jure qtiod ibi habcbamjibcram & absque ulla contradictione in perpetuum poffidendam ; ita quod nullus de succcflione mea jam dictam ecclesiam de BaiOna, Sc episcopum > atque canonicos ibidem Deo scrvientes, in nullo unquam m- festare præsumar. DonaVi etiam extra muros padouen- tiarn per tcrraf cultas & incultas, ita ut ibi grar.gias Sc agriculturas facere postinc, & per mare & aquas dulces /rnilitcr, ut molendina ibi Sc piscaturas libere Sc absque ulla contradictione facerent. CererUm ur hoc donum firmum Sc illibatum permaneat, quanto meo stipr i memora rum episcopum, Sc ecclesiam de Baiona inycstio, Sc proprio figi 11o confirmo & corroboro.Testes sunt Stc- phanus de CaumOnr, Ugo Tibol, Gaufridus de Rocha- fort » Aimar de Archiag, Bardon de Cunnag, Gaston de Bearn.W. R. de Gensag, Robercus vicecomes de Tar- tas, Petrus de Mugron, Lobes viccComes de Maredme, V. de S. Martino, B. de Baiona. Dacum fuic apud S. Severum. Idem episcopus cum B. vicecomite Laburdeufi convocatis baronibus & optimatibus totius Laburdinfis agri & _ Arberoesodalltiumflatuit adufus operis ecclesia B. Ma- ri<. II L Tempore F. Baionensis episcopi B. vicecomes Bdio- uenjis decernit quid homines Laburdenses dr de Arberoe morientes dare episcopo teneantur. DUbitatum fuit ab hominibus de Labord, & de Arberoe, quid vel quantum deberent relinquere Baionensi ecclesiæ in morte sua, pro salute animarum siiarum. Quocirca B. vicecomes de Baiona in festo nativitatis S. Mariæ, pr^fente F. Baionensi episcOpO, & universis canonicis, staruit cum consilio Sc voluntate & asTcnfu baronum terrx, Sc totius populi, ut qui haberet duas equitaturas, nnam in morte lua relinqueret episcOpO.Qui non E habet equitaturam nisi unjm, & qui haberet quatuor boves aratorios, equitaturam vel meliorem bovem relinqueret episcopo : qui haberet quatuor aratorios boves, Sc nullam equitaturam, similicer meliorem bovem relinqueret episcopo : qui haberet tantum duos boves aratorios, Sc alia decem capita boum, vaccam prz- gnanrem > vel bovem de vacca prægnantc, relinqueret episcopo : qtii haberet tantum duos boves aratorios & non h beret alia decem capita boum, scd haberet porcos vel oves 9 quinque solidos relinqueret episcopo & hoc tali pacto, ur si amici vel cogn.iti ejus qui mortuus estec vellent, episcopum * in ecclesia ubi defunctus jacerer, miflarn celebraret’, sin autem incathcdrali eccle- fia. Przterea staturum est uc fideliter darent decimas equarum, vaccarum, porcorum, ovium ; et siepiscopus vel nuntius ejus conquereretur > quod male deamatum cflet 9 juraret ille qui decimam dedistet cum duo- Zww Io JAIONENSIS. toi

bus de melioribus manfionariisejuCtemparochiæ, qoi conjugati estent, quod fideliter reddicuflet decimam. Hoc statutum fecerunt sicut scriptum est, B. vicccomcs de Baiona, Sc G. de Baiona, S. Bonion & filii ejus, 1 « de Urrubie, A. deNaubies > An. de Sauc > A. de Urtu- cega, Brafc.de Sance. IV. De moneta Morlanensi, ex charta ejufdem urbis. NOtum fit omnibus hominibus præsontibuS at<|ae futuris, quod ego Girardus monetarius acquihvi a domino Centullo comite magisterium sectionis co- gnorum monetæ hujus Villæ ? mihi Sc posteris meis jure perpetuo. Post mortem vero ipsius habui inde magnam contentionem Cum dompno Gastont viceco- mite, quOufque per judicium ferri, ita me supradictunx magisterium acquisilse ostcndi sibi > atque centum fo- lidos illi tribuendo perpetualiter ipsum magisterium mihi & posteris meis confirmavit. Ego autem offero Deo Sc UEctx Fidi decimam panem hujus honoris, pro sdute animz mex & omnium parentum meorum. SI quis verd hoc dOnum delere voluerit, de libro viventium deleatur, Sc cum justis non scribatur, scd pari ipsius cum diabolo Sc angelis ejus inveniatur. Morionum urbs eft in Bearmnfi provincia, celebris ob monetam ibidem cudi soUtam. Nihil enim frequentius occurrit in veteribus monumentis 9 quam moneta, in primis solidorum Morlanensium mentio. Ex litteris Hugonis episcopi Vafatensis & capituli liquet hanc pecuniam in Kafadtfio, & in tota. Aufcitana provincia curfum habuise. Quapropter Nugo ejusque ecclefia canonici rogarunt Eduardum Angha regem Aquitania ducem ne in sua di oscefi curfum hujus moneta prohiberet* Vide l. ^.hifl. Bcam. cap. iS. V. Charta donationis prioratus de Behaum > foda Nicolao abbati Leunfii. UNiVcrfis fidelibus, quibus chatcam przsentem videre contigerit, Petrus Arnaldus dominus de Luxa in Domino salutem.Cum fecundum Apostolum Operandum fit bonum ad omnes > maxime ad domesticos fidei, notum cste volo, tam pratentibus quam Futuris, quod ego intuitu pietatis ductus, pro salute tam animae mex > quam parentum Sc prædecdibrum Sc succestorum meorum > locum qui dicitur Behaum, cum omnibus dependentiis suis, sicut eum tenuit pater meus, & ego post ipsum, de astcnsu Sc voluntate rcVerendi patris d omini Galhardi, venenbilis Aquensis episcopi > & consangui- nci mei Amanevide Mixa archidiaconi, Sc etiam eccle- fiæ Aquensis » devota & liberali largitione domino Nicolao abbati, Sc fratribus Honciæ Pracmonftratensis ordinis, contuli in perpetuam clemosynam, perpetuis tem. poribus pacifice & libere poffidendum.Dc duabus autem parribus quas habebam in Vetato dedi unam, ficabbaci, Sc fratribus memoratis ab ipfis tenendam, eo modo quo ego meam pcstidebo, partem concesti. Præterea dictis abbati Sc fratribus padouentias per terram meam Sc do- rtiinium meum in pascuis, herbis > tremis > aquis Sc nemoribus, Sc per ucramcnrum a me corporaliter prœ- stitum renuntiavi omni juri, quod habebam in dido loco de Behaum, Sc appenditiis fuis, sub eodem (aeramento promittens auod memoratum locum, & fratres ibidem existentes, sicut domum propriam de Luxa bona fide, Sc fine dolo defendam, & imnu renebo. Ista elemosyna & donatio facta fuit apud Behaum in ecclesia S. Petri super altare per ramum & cespitem in præsontia quamplurimorum clericorum, Sc cmm fratrum Sc fororum ibidem degentium, qui omnes fine contradictione aliqua promiserunt obedientiam in manus abbatis Honciæ supradicti, qui abbas ad hocdi&o$ fratres & sorores de Behaum ad obedientiam recepit, quia nullius ordinis erant, hec ibidem vcstigium ali— quod religionis cujufpiam in Venit. Ibidem etiam in pr*. lencia omnium siipct Evangeliuni&Cruocm/upcM doiuk Cc