Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/912

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


2, 06 G L O S S / c CAldaria judiciaria, pag. coi. x. c. Conceffi… caldariam judiciariam cum maritiore. Id est caldariam in qua fiebant judicia per aquam calidam > scix jus hujus caldariæ. Caka p J7— coi t. c. Matos vero usus, caltas, tortitu- dines, diftrillionbs9 &c. in eodem monafterio dr in ejus dominicaturis… abrenuntiavimus, ubi calca signifi- care videtur rapinam, aut quid simile. Cambikgus p. 5. coi. i.e. Dono… vallem caninam, illot pinos, dr camhileges, drc. Nihil de hac vocc tegi, aut de ejus significatione conjicere potui. Caminum vel caminus, p. 175. col. 1. d. A camino Bur~ degalensi versus mare usque ad littus, drc. chemin. Cannata. pag. 96. col. 1. d. Idem ac Canneta, arundineta, ubi crescunt cannæ de arundines. Cantum, pag. 174. col. 1. b. Regia parti mille aureos in cantopersolvat. Quid hic sonec, in canto, non estin promtu explicare. CapucfcOlia, pag. 5. col. 1. d. Simili modo damus illam caputfcoham. Idem significat ac ibid. col. 1. e. Ca- bscola’is honor, scu officium cabiscolæ, vel cabisco- li. Adhuc plurimæ sunt ecclefix, in quibus est ca- biscolus Vel capiscolus. Olim sdiolx nomine in ecclesiis cathedra ii bus intclligcbatur collegium cantorum, cujus magistcr veluc caput diceoatur caput fcholx, &, postea per corruptionem cabiscolus, capi- scolus etiam caprilcolus, ut videre est p. 3. col. 1. C. Carnerum, Vel potius Carnerus p. 178. col. 1. e. Vnum quartum de camero, dr fi alias carnes dederit… 4 Pascha usque adfftnm S. Johan. Bapt. dabit carnes agninas. Carnerus idem videtur este ac carnciius, ovi, ut legitur in instrumcntoapud P. deMarcaJ.j. hist. Bearn. c.29. n. 2. Vt facerent tributum ollo car- ners, dr quatuor arietes. Camiprivium p.178x01.1. a. In pracipuis fftivitatibus, scilicet natalb Domini Dominica carniprivium Dimanche du cnnaval. Cartcri p. col. 1. c. Cum ecclefia… terris & fil- vis… & ad integrum per juosfines dr fuas ca teras. Scs cartiers. Carccragium. p. 191. col. 1. d.Officiales noftricompellant eundem adsolvendum ca teragium >siu perfonagium. Cafale. p. 51. col. 1 a. Qssod cafale & ho tus, qui funt juxta falam comitis… reftituantur. Cafale hic est vilia fuburbana. Vide apud Cangium varias casiI- lis lignificationes. C1SUS secundi refTorci. p. 34. col. 2. a. Videtur hic si- gnrficari superius tribunal ad quod proVocatur ab inferiori ; ex contextu : Cafibus fecundi re/sorti dr fupcrioritatis noftra. • • folum exceptis. Cathcdraricum. p. 48. col. 1. b. Jus episcopale seu pen- fio annua quæ in signum subjcctionis solvitur. In ipsa vero ecclesia ut fignum subjcilionis, cathedraticum & fynodaticum retinemus. Cauciarius, p. iotf. col. 1. e. Caitciarios suos miffios exinde juffit ad ipsam casam S. Pi&oris reveftire. Cen- sct Cangius legendum este non Cauciarios, fed Cau- sariOS 5 qui caufas videlicet judicant. Cayrelli, vel Cayrella, p. 80. col. 1. d. Rrftituendis loricis, baliflis dr Cayrellis, dr fcoptris. Quid fine cayrelli nos laret, nili idem sint ac crenelii, des crenaux j sic pilas murorum appellamus. Celsitudo, titulus honoris datus episcopis. Humiliter ejus ( Almeradi Regensis cpist : opi) intimantes celfi* tudini. p. 81. col. 1. c. Censura, p. col. 2. e. De portu feu de omnibus cen- furis qua ex ipso exeunt, vel exire debent, ubi censura fumi ridetur pro censii, tributo. Item p. U. col. 1. d. Cum omnibus qua ad eas (ecdefias) pertinent, & censuram quam prius habebant.. Charta consc.unbiaria, pag. 3. cOl. 1. c. id est charta permutationis. Nam tempOre corruptæ latinitatis excambium, concambium, excambiare, drc. vul^o dicebantur pttQ, permutatio, permutare, commutareu, k R I U M. Clamores majores & minores, sæpius. Significant jut excipiendi clamores judiciarios, & de iis decernen — di. Clamores minores, communes episcopi & regis. p. 8 « col. 1 e. juftitia minorum clam. p. 9. c. 2. d. Clientes, p. 51. col. 1. c. Nec ulli liceat, prater armatos milites dr clientes qualibet arma ferre $ nifi milites enses folummodo, dr clientesfingulos baculos ferantÆt infra c. Clientes vero & artifices, scilicet fabri, fartores, pellicariijdTc. ubi clientes videntur estehomines plebei & ignobiles i non vero quilibet vastalli. Cognum, vel Cognus, p. 201. col. 1. a. Magifterium /cilionis cognorum moneta, coins, Latine typi. Comerius pag. 148. col. x. a. Grim… regia dignitatis comerius recognovit. FOrtc legendum Camerius, ut di- itainutivum Camerarii. Commune, p. 51. col 1. e. Sic appellatur pecunia quæ conferebatur ab omnibus ad pacis & securitatis tuitionem, ut legenti patebit. Communiæ p. 50. col. 1. c. Qualicumque tempore epi- scopus Ruthenensis vellet communias facere… prior congregatis agricolis….fui honoris retinendi licentiam haberet ad opera /ua explenda. Ubi per communias intclliguntur, les Corvees \ a quibus eximebantur homines honoris prioris monasterii siincti Sepulcri. Compono. Componat tibi hac omnia… dupla meliorata. p. 5. col. 1. a « p. 83. col. 1. a. Componat illi cui litem sntulerit auri optimi libras decemAJhi componere videtur idem este ac solvere ad faciendum alicui fatis pro injuria illata. Componere in vinculo, ibid. col. 1. a. Quj contra hujus donationis cartulam aliqua fraude tentaverit, aut tam irrumpere voluerit, pro fula tentatione incurrat in Dei ma’ediliionem… » ufque dftm… supradillo monaflerio componat in vinculo centum libras auri (jr mille argenti. Ita loquitur Gaucelmus episc. Forojn* licnfis, & videtur Vinculis excommunicationis innodare cos qui tentarenc infringere quæ fuerant ab ipso constituta. Itaque sic explico, componat in vinculo, qui talis exCommunicationis vinculo ligatur, anrequam abfolyatiir, componat, id est solVat monafterio, cui satisfacere tenetur, centum libras auri &c. Condamina p. iot. col. 1. a. Dentur decima & reddantur de tota condamina qiu dicitur Maffiliensis. Con- damina, COnctomina quasi condominium. Conquesta. pag. 31. col. z. d. Adquifita. Acquifitions. Dicitur adhuc in stylo forensi, conquefls. Confsagancus p. 171. col. I. e. Cum omnibus confraga* neis juis cpijcopis, abbatibus, drc. Idem ac suffraga- neus. Consontimentum p. 90. col. 1. a. Confentement. Confortes, p. 71. col. 1. c. Habent igltur ha (hxc) omnia confortes de uno latere, id eft de Oriente rivam, drc. Ubi COnsortes videntur sumi pro limitibus, terminis. p. 61. col 2. e. legitur quoque : Confortes de uno latere mare magnum, de alio fronte rivum Bla* veto, drc. Convasco, 170. coLt. c. de vobis pretium…. anale vobis dr nobis apttficavit in rebus convascenti- bussolidos mille. Nihil de hoc Verbo in libris quoi consuluimus. Corrigia. 179. col. 1. e. Raimundus…… corrigiam unam pojsidebaf, Martinus… duo artigalia. Corrigia est modus & mensilra agri. Curialiter scribere. 15. col. 2. c. Courtoifement b quod nunc melius dicimus, civilement, polimcnt. Cumus 168. col. i. d. Cum allodio tribus casali- bus… cum ipfis cumis quatuor, dr alio loco Oi/fa- no. Nihil nobis fuppetit de hac Voce. D DAmnum, p. 1190. in corpore col. 1. d. ubi yidc in nOra quid signihcct. DefeniioncS, 67. c. 1. a. gnlsuuid habeo in do. mimit… justitiis & dcfensombns. Forte ibi defen- nonum nomine fignificatur quidquid sub tuteU &i dcfensionc eft domini.