Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/146

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

defcriptus in co circulus a^quinoftialis per cade B D fegmenta trafibit,nempe per polos AFEC circuli:fed angulos obliquitatis faciet maiores pro ratione F I circuferetia:. Ab hocfumpto prin cipio tranfituru terre polum ad media obliquitate imralter fu» peruenies motus no finit retSa incedere per F i,fed per ambi tum ac extremam in confequentia Iatitu* dinem, quscfitin K deducit ipfum. Inq loco deferipti sequi* noctialis apparentis opo_,fectio no erit in B, fed poft ipfam ino,&pro tanto mi nuitur prarcefsio a:* quinotftioru, quan* tum fuerit B o. Hinc conuerfus polus, & in praecedentia ten* dens,excipitur a con curretibus fimul utrifep motibus in i medio,& scqno&ialis ap pares g omnia unitur aequali fiue medio,ac eo gtranfiens polus terra: tranfmigrat in prccedentes partes, Sifeparat sequinodli* alcm apparente a medio,auget^ prsecefsionem ajquinodhoru ufep in altcru i, limite.Inde reuertes aufert qd modoadiecerat ajquinodfrjs,donec in G pun&o coftitutus minima efficiat obii quitatein eade B fe&ioe,ubi rurfus xquino&ioru folfticioruq? motus tardifsimus apparebit eo fere modo quo in F. Quo tem pore conftat inaequalitate eoru reuolutione fua peregiffe,quan do i medio utruncppertranfieritextremorujmotus uero obii* quitatis d maxima declinatione ad minirnam5dimidium dunta xat circuitum. Exinde pergens polus confequentia repetit ad extremum ulcp limitem in M,ac denuo reuerfus unitur in me* dio, rurfumfcg uergens in praecedentia N limitem cmenfus con- cludit