Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/147

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


cludit tandem qua diximus intorta lineam FKILCH rHF.Itacp manifolium eft, qudd in una reueriione obliquitatis bis praecc dentium bisq? fequentium limitem terra: polus attingit. Quomodo motus reciprocus fiuelibrationis ex circularibusconftet, Cap. mu Vodigitur ifte motus apparentes confentiat am= modo declarabimus. Intcrim ucro quaeret aliquis, quo nam modo pofsit illarum librationum aequalis tas intelligi.cum a principio didum lit, motum ede ftem aequale e!Te,uel ex aequalibus ac circularibus copolitum. Hic aut utrobiqj duo motus in uno apparet fub utrifq$ ter minis,gbus necelfe efl: cella* tione interuenire.Fatebimur quidem geminatos efTc,at cx aqualibus hoc modo demon ftrant.Sit reda linea A B, que quadrifaria fecetur in CD E fi gnis,& in D delcribatur circu li homocentri, ac in eode pia no ADB,6icDE,8£in circufe* rentia interioris circuli afTu* matutcuqj F lignu,8£inipfo r cetro,interuallo ucro F D cir culus delcribatur GHD,qui iecet A B reda linea in H ligno,& agat dimeties D F G, Oftedendui eft,q>geminis motibus circuloruGHD&cFE cocurretibus in* uiceH mobile p eanderedam linea A Bhincinde reciprocado re pat.Quod erit,fiintelligat H moueri in diuerlam parte,& duplo magis ipfo F.Quonia ide angulus,g fub c D F in cerro circuli c FB & circuferetia iplius GHD coli lies copraehedic urraq? circufercn tia circuloru ccjliu G H dupla ipli F c,polito q? aliquado in coiun dioe redaru linearo A CD S£D F G mobile H fuerit in G cogruenrc <u A,5CF inc.Nucaut in dextras ptes JJFC motucftccnrruF 8£ ipfum H g G H circumferentia in lini Uras duplo maiores ip (i c F*