Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/148

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

rcclinabiturralioqui accide ret partem eflV, maiore fuo toto, quod facile puto intel ligi. Reccfsit autem a prio* ri loco fecundum longitudi nem A H retradam per infra dam lineam D F H,arqualem ipfi A D,CO interuallo quo di metiens DFG excedit fnbten (am D H . Et hoc modo per* ducetur H ad D centrum,qd erit in continpente DHG cir O cufo,ABre<ftam lineam ,du uidelicei G D ad rectos anpu O Ios ipfi AB lteterit,acdcinde in E alterum limitem perue* niet,aquorurfusfimiIi rati onc reuertetur. Patet igitur e duobus motibus circularibus, 62 hoc modo fibi inuicem occurrentibus in redam lineam motu componi,& ex ecqualibus reciprocu 62 inaequalem, quod erat demon lirandum. E quibus etiam fequitur,quod G H reda linea femper erit ad angulos redos ipli A B: rectum enim angulum in femicirculo DHG iinea comprsehendent. Et idcirco G H femifsis erit fubcendentis duplam A G circumferentiam ,&DH altera fe= mifsis fubcendentis duplum eius,quod fuperefi: ex A G quadran tis orculi,eo quod A.G B circulus duplus exiftat ipfi H G D fecun- dum diametrum. Inaequalitatis anticipantium aequinoctiorum 62 obii* quitatis demonftratio, Cap. v, AM obeaulam uocare poflumusmotum hunc circii li in latitudincm,hoc eft in diametrum,cuius tamen periodum 82 aequalitatem in circumcurrente:at di* menfionem in fubtenfis lineis accipimus,ipfum pro pterea inaequalem apparere,62 uelociorem circa centrum, ac t