Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/150

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


M N,quam o A,qua:fub aequalibustemporum interuallisdclm ptre intell igucur per polos terree, fecundum A E S^B E anomalia; circumferentias crquaIe3,quod erat dcmonftrandum. V crunta mcncum adeo modica iit differentia inter maximam mini* mamq; obliquitatem,qua: non cxccdit duas quimas unius gra dus terit quoq? inter AH ccuruam,&ADC retffam differentia infenfibilis,ut nihil erroris emergat,!! fipiplicitcr per A D C line* am:X fcmicirculum A B e,operati fuerimus. Idem fere accidit cir ea alterum motum polorum, qui tcquinotffia rcfpicit. Quoniii nec ipfc ad medium gradiim afccndir,ut apparebit inferius. Sit denuo circulus A BCD, per polos figniferi 81 aequinoctialis me* drj,qucm Colurum Cancri medium poffu* mus appellare. Medietas zodiaci fit D EB, a?quinocffiaIism.cdiusAEC,lccantcs fc inui cem in E figno,in quo erit gquinodium me dium.Polusautem a-quinocflialis fit F, per quemdefcribaturcircufus magnus FET,C* ritpropterea&ipfe colurus arquinotflioru mediorum fiue xqualium. Separemus iam facilioris ergo dcmonftrationis libratione ccquinoiftiorum ab obliquitate figniferi, fumpta in E F coluro circumferentia F G,pcr quam auulfus intel* ligatur G polus apparens ecquinodtialis ab F polo medio,& fii* pero polumdcfcribaturALKc femicirculus aequinoctialisap* parentis,qui fecabit zodiacum in L.Erit igitur ipfuin L fignum aequinoctium apparens,diftans i medio per L H circumferenti* am,quam efficit E K ecqualis ipfi F G.Qudd fi in K fatfto polo de* fcripferimus circulum A G C,& intelligatur quod polus arquir.os ctiaiisintemporequoFG libratio fieret, uerus interim polus non manferit in e figno,fed alterius impulfii librationis abierit in obliquitatem figniferi per G O circumferentiam.Mancntc igi tur B E D zodiaco,permutabitur aequinoctialis uerus apparens penes o poli tranlpoficionem.Et erit fimiliteripfius fcctionisi, apparentis aequinocti) motus concitatior circa e medium,lentif fimus in extremis,proportionalis fere librameco polorum iam dcmonftrato ♦ Quod operaeprecium cratanimaducrtiflc.

De