Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/159

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


tamenipforumICKHKpolifaepiusexiftantextraBF circulum immiicentc Te motu dcclinatiois,uti uiium eft in hypothcfi: fcd ob modicam ualde diftantiam,qua: cum maxima fuerit cccct, partem rccfli non exccdit,utimur illis tanquam redis ad fenfum angulis:nullus enim propterea error apparebit. Quoniam igis tur in triangulo x B C .angulus i B G datur part. LXV i.fcrup. x x. quoniam reliquus a redoD B Apart.erat xxni.ferup. x L.angn lus mediteobliquitatisfigniferi,&BGi rectus,atcjj etiam qui fubBic fere ecqualis ipfiiBD:&latus i B ferup. L. datur ergo & B G circumferentia diftand<£ polorum medij 8t apparetis a:qua» lis ferup. xx. Similiter in triangulo BHK, duo anguli B H K , 8C H B K,duobus I B G & IG B funt a:quales;& latus B K , lateri Bi,ar« qualis etiam erit B H ipii B G ferup. x x. Sed quonia haec omnia circa minima uerfantur,utpote qua:zodiaci fefqu/gradum non attingunt,inquibus fubtcnfa: recta: linea: fuis circumferentias propemodumcoequantur,uixc^ in teriqsaliquadiuerfitasre* peritur.nihil erroris committemus, fi pro circumferentiis re* dis utamur lineis.Sit ipfa portio circuli fignorum A B C , in quo sequinodium medium fit B,quofumpto polo deferibatur femicirculus ADC ,qui fe cet circulum fignorum in A C figni*:dedu* catur et iam a polo zodiaci c B ,qui etiam bi fariam fecabit deferiptum femicirculum in D,fub quo fummus tarditatis limes intel ligatur}Si augmeti principium.ln A D qua drante capiatur D B circumferentia part. XLV.fcrup. xvn.s.Si per E fignum^ polo zodiaci defeendat EV,fitfpBFfcrupuIorum L.propofitumeftex his inucnirctota B F A . Manifeftum eft igitur,qu6d dupla B F fubtendit duplum DEfegmentu,ficutautemBFpartiu7jo7. ad A F B partes ;oooo; ita o ipfius B F fcrupula ad A F B 70.datur ergo A B gradus unus fcrup.x.& tanta eft medi) apparentis^ motus tcquinodiorum maxima differenda quam quaerebamus, quamcp fequitur ma- xima polorum defledio fcrupulorum xxvm.