Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/164

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

uulo circulo redis lineis pcrfimilcs exi flant. Erit igitur FDO cir- cumferentia pare. xc. ferup xxxv. quarum circuli A D C E (une cccLx.aufcrcs a medio motu M N pariem unii,ferup. xL.quai^ ABCCII parc.ii.fcrup.xx.&c; EP partiucLv. ferup. xxxtni. adijeiens M O partem unam,ferup. ix.quo circa & reliqua, pare, ex 111.icrup. LI.PA F,reliquam o N addet ferup. xxx r. quarum fimiliter clt A B ferup. L xx.Cum uero iota DGCEP circumfcren tia fuerit partium cc.fcrup. L r.s.Si E P exceifus fcmicirculi para lium xx.fcrup.n.s. Erit igitur B O tanquam reda per Canonem fubtenfarum in circulo Ii nearum par.3fe?.quarum cft A B,;ooo.fcd qua rum A B fcrupulortim eft Lxx.crit B O ferup. xxni i.fere,SC B M pofita eft ferup. L.Tota igi tur M B o fcrupulorum eft Lx x 1111. Si reliqua N ofcrup.xxvi.Sed inprcftrudiseratw BO pars i.fcrup.ix.Si reliqua N O ferup. xxxi. defunt hic ferup. v.qux illic abundant.Reuoluendus eft igitur AD CE circulus, quoufcp partis utriufcjj fiat copenfatio. Hoc au tem fadum erit,ii D O circumferentia capiamus partium XLI I.S. ut in reliqua DFlintpart. XLVIII. ferup.v. Per hoc enim us tricjj errori uidebitur eft e fatisfadu,ac exteris omnibus. Quo= niam a fummo limite tarditatis D fumpto principio,erit anoma lix motus in primo termino tota DGCEPAF circumferentia par tium cccxi.fcrup.Lv.InfecundoDG part.XLii.s. In tertioDO c E p.partium e xc vu i.ferup. 111 i.Ec quibus A B fuerit fcrupulis Lxx.erit in primo termino BN profthaphxreiisadiediria ius X'a prxhabitasdemonftrationes fcrupulorum LII . In fecundo M B ferup. xi vi i.s.ablariua.Atcp in tertio termino rurfus adie «friua B o fcnip.ferc xxi.Tota igitur M N colligitinprimointer uallo partem unam,fcrup.x L.tota quocp M B O in fecundo inter uallo partem unam,ferup. ix.qux fatis exade conucniuncob* feruatis. Quibus etiam patet anomalia fimplex in primo icrmi no part.CLv.fcrup.Lvn.s.Infecundo part. xxt. ferup.xv.In tertio part. xc i x, ferup, n.quod erat declarandum.