Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/166

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

fcrup.X3CVin.Hinc etiam quaxuncp mediar contingunt indi* nationes horum circulorum, eadem ratione, quemadmodum circa praecisionem cxpofuimus,inuentuntur. De locis ecqualium motuum aequino<ftiorum,& anomaliae conltiiuendis. Cap. x t. Is omnibus fic expeditis,fupcrcft,ut ipforum motu um aequinoctij uerni loca conftituamus,quae ab ali quibus radices uocatur,a quibus pro tempore quo= cunq? propolito deducuntur fupputationes. Huius rei fupremum fcopum conftituit Ptolemaeus,principium regni NabonafTarijCaldeorum,quod apud hiftoriographos in baU manaflar Caldeorum regem cadit. Nos aute notiora tempora fecutijfatiseflcputauimusjlia prima Olympiade exorfifueri* mus,quae xxvm.annis NabonalTariospracefsiiTercperitur, abaeftiuaconuerfioncfumptoauipicio.quo tempore Canicula Graecis exortum faciebat,& Agon celebrabatur Olympicus, ut Cenforinusacalq probati autores prodiderunt. Vndcfecundu exadiorem fupputationem temporum, quae in motibus caele* Itibus calculandis eli necelTana,a prima Olympiade d meridie primae diei menfis Ecatonbaeonos Graecorum adNabonaflar ac meridiem primae diei menfis Thoth , fecundum ^Egyptios liintanni xxvn.&dies ccxLVii.Hincad Alexandri deceflum anni^gyptp ccccxxim. amorteaute Alexandri ad initium annorululqCffaris, amii x*Egyptq cCLXxviii.diescxvin.s. ad mediam nodem anteKal.lanuarii.undcIuliusCaefarannid leconftituti fecit principium,Qui Pont.Max.fuotcrtio, &M. iEmylrj Lepidicofulatuannu ipfuminfiituit.Exhoc anno ita d Iulio Caefare ordinato caetcri deinceps Iuliani lunt appellati, ciqjexquarto Caefaris confulatu ad Odauianum Auguftum Romanis quidem anni x vin. perindeKal. Januarii, quamuis ante die x vi Kal.Februarij Iulrj Carfaris diui filius Imp. Augu=* ftus fententia Numatfi Planci a Senatu caetcristp ciuibus appel latus fuerit.fe feptimo,&M. Vipfano Conss.Sed iEgyptiJ, q> biennio ante in poteftaiem uenerint Romanoru, poli Antonij