Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/167

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Cleopatrae occafum,habent annos x v.dies CCXL vi.s.in me ridic primae diei menfisThoth.qui Romanis erat tertius ante Kal.Septembris.Quamobrem ab Augufto ad annos Clirifli a Januario fimiliter incipientes, funt anni fecundum Romanos xxvii. fecundum Agyptiosautcmanni eorum xxix.dies cxxx.s.Hincadfecudum Antoniniannu,quoC. Ptolc. ftclla ruIocaafeobferuatadefcripfit,funtanni Romani cxxxvm. dies L v.qui anni addunt .rEgyptijs dies xxxim.Colliguntur a prima Olympiade ufcphucanni Dccccxm.dies ci.Sub quo quidem temporearquinoifliorumantecefsio aequalis, eftgra* dusxn.fcrup.prima XLIIII. Anomalia:fimplicisgrad.xcv. ferup. x L 1111. Atqui anno fecundo Antonini,ut proditum eft' aequinoctium uernum primam ftellarum,qua: in capite Arietis funt,praecedebat vi.grad. # XL. ferup. Et cum effet anomalia duplex partium xLii.s.fuitarqualisapparentiscp motusdiffe* rentia ablatiua fcrup.xL vi 11, quae dum reddita fuerit apparen ti motuipart. vi.ferup.XL.coIligitipfummedium arquinocftrj ucrnilocugrad. vn.fcrup.xx vm. Quibus ficccLx. unius cir culi gradus addiderimus,# a fumma auferamus grad. x i i.fcru pu. x L II 11, habebimu s ad primam Olympiadem,qua: ccepit a meridieprimaediei meniis Ecatombaeonos apud Athenienfcs medium arquinofffijuernilocumgrad.cccM m.fcrup.xL mi, nempe quod tunc fequebatur primam ftcllam Arietis grad.v» fcrup.xvi.Similimodofiagrad.xxi.fcrup.xv.anomalie fim plicisdemanturgrad. xcv. lcrup.XLV,remanebunt ad idem Olympiadum principium,anomaIia: fimplicis locus grad. cc. uxxxv.fcrup.xxx.Ac rurfus per adieihonem motuum fa* tflam penes diftantiam temporum,reiccflis femper CCCLX. gra dibus quoties abundauerint,habebimus loca fiue radices Ale* xandri,motus aequalis,grad.unum,ferup. 11, anomali* fimplis cis grad. cccxxxn.fcrup.Lii.Caefaris medium motum grad. 1111.ferup. v.anomaliae Gmplicisgrad, 11.ferup. 11. Chrifti loeu medium grad. v.fcrup. XXXII. Anomalia: gradus vi. ferup. XLV.aciicdc ca:teris ad quclibct temporis fumpta prindpia ra dices motuum capiemus *