Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/168

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

De pra?cc fsionis arquinocfHj ucrm',5C obliqui «= tatis iiipputationc. Cap. xiu Pjj Vaiidocunqj igitur locum tcquinodq ucrni capere j uoiuerimus,fi abaflumpto principio ad datutem* pus anni fuerint inaequales,quales Romanoru iunt quibus uulgo utimur,eos in annos a;quales fiue gyptiosdigeremus, Necp enim alijs in calculatione motuum cqualium utemur quam JEgyptijs annis,propter caufam quam diximus, Ipfum uero numerum annorum,quatenus fexagena* rio maior fuerit,in fexagenas diftribucmus, quibus fexagenis, dum tabulas motuu ingrefli fuerimus,primulocuin motibus occurrentem tanquam fupernumerarium tunc praeteribimus, & a fecundo incipientes loco graduum, fexagenas fi qu? fuerint cum exteris gradibus Si. lcrupulis qua; fequuntur accipiemus. Deinde cum reliquis annis fecundo introitu,& a primo loco ut iacent capiemusfcxagenas,gradus,& fcrupula occurrentia.Si= militer in diebus faciemus,61 in fexagenis dierum, quibus cum srquales motus per tabulas dierum $£ fcrupulorutr. adiungere uoluerimus, Quamuis hoc loco fcrupula dierum noiniuriaco temneretur, fiue etiam dies ipfiobiftorum motuu tarditatem, cum in diario motu non nifi dc tertrjsfecundisuefcrupulisaga cur. Ha?c igitur omnia cum aggregauerimus cum fua radice, ad dendo fingula fingulis iuxta fpecies fuas,reie<flisq; fex graduu fexagenis fi excreuerint,habebimus ad tempus propofitum !o« cum medium a’quinodtq uerni,quo primam ftcliam Arietis an tecedir,fiueipfiusfteIla:£rquino<fiiumfequentis.Eodcmmodo & anomaliam capiemus. Cum ipfa autem anomalia fimplici in tabula diuerfitatis ultimo locopofita fcrupula proportionum inueniemus,qua; feruabimus ad partem . Deinde cum anoma* lia duplicata in tertio ordine eiufdem tabula; inueniemus pro* fthaphxrcfim,id cftgradus &fcrup. quibus ucrus motus dif# fert a medio,Ipfamcj$ profthapha:refim, fi anomalia duplex fue rit minor fetnicirculo,fubtrahernusS medio motu.Sin autem fe micircultiexceflerit,plushabens axxx, gradibus, addemus