Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/169

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

ipfam medio motui,& quod ita collectum refiduumue fuerit,ue ramapparctcmc^praxefsionemccquinotftij Verni continebit, fiue quatum uiciisim prima ftclla Arietis ab ipfo Verno arqui» notflio fuerit tunc elongata.Quod fi cuiuluis alterius ftellelocu quefieris,numerum cius in dcfcriptione ftellarfr adfignatum ad dito.Quoniam ucro qutc opere conii fiunt, exemplis apertiora fieri confucucrunt,propofitum nobis fit ad xvi. Kal.Mai)an¬no Chrifti M.D.xxv.locuuerum acquinocttj Verni inuenirc una cum obliquitate zodiaci,# quantum Spica Virginis ab eo dem trqnotfiio diftet. Patet igitur, q» in annis Romanis M. D. xxini.diebuscvi.aprincipioannoriiChriftiad hoc tempus intercalati funtdies cccLxxxi.qui in annisparilibusfaciunt AI. n. xxv. #diescxxn. funtep annorum fexagena» xxv. Si an. xxv.Dutvquocjjfcxagena: dierum cu duobus diebus. An« norumautem fexagenis xxv.in tabulamedrj motus refpon* dent gradus xx.fcrup.prima Lv.fccunda n. Annis xxv.fcru. prima xx.fccundai-v.Dierum fexagcnisduabusfcrup.fecuda xvi.reliquorum duorum funtin tertqs.Hxcomnia cum radi* ecqua: erat grad. v. ferup. prima xxxir. colligunt gradus xxvi. ferup. x L v i II. mediam pra:cefsionc V erni tcquinortrj. Similiter anomalia: fimplicis motus habet in fexagenis annor u xxvduasfexagenasgraduum,#grad.xxxvii.fcrup. prima xv.fccuda m.ln anniscjqj xxv.grad.u.fcru.prima xxxvir. fecunda xv.In duabus fexagenis dieru ferup. prima II. fecunda IIII. ac in totidem diebus fecunda II. Htecquocpcu radice quae eftgrad.vi.fcrup.prima XLV. faciuntSexa.ii.gradus XLVI. fcrup.xL.anomaliafimpliccm.perquaintabula diucrfitatisul timo loco fcrupula proportionu occurrctia in ufum perquirens dx obliquitatis feruabo,# reperitur hoc loco unum folum. De inde cu anomalia duplicata, qua: habet Scxa. v.grad. x xxi i r. ferup. xx.inucnio profthaphaerefin,fcrup.xxxii.adiectiua, eo quod anomalia maior eft femicirculo,quec cum addatur mc dio motui,prouenitueraapparenscpprcccefsio «cquinotftij uer ni grad. xxvn.fcrup.xxr. cui fi dcnicpaddamcLXX.gradus, quibus Spica Virginis diftat a prima ftella Arietis, habebo