Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/170

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Si xxi.fcru.Libra:,ubi fere tgeobferuatioisnoftra: reperiebar. Obliquitas autem zodiaci Si declinationes eam habent ra* tionem, quod cum fcrupula proportionum fuerint LX.cxcef- fus in Canone declinationum funt appofiti, differentiae inqua fub maxima minimaq? obliquirate,in folidum adduntur fuis partibus declinationum. Hoc autem loco unitas illorum kru* pulorum addit obliquitari tantummodo fecunda xxn n.Qua¬re declinationes partium figniferi in Canone politae,ut funt,du rant hoc tempore propter minimam obliquitatem iam nobis appetentem,mutabilis alias euidentius. Quemadmodum uerbi gratia.fi anomalia fimplex fuerit xci x partium, qualis erat in annis Chrifti DCCCLXXX. JEgyptrjs, dantur per ipfam ferup. proportionumxxv.Atficut LXferup.adxxm{.differentiae maxima: Si minima: obliquitatis, ita xxv.ad x.qua* addita xx vni.colligit obliquitatem pro eo tempore exiftetempart. xxni.fcrup.xxxvni.Si tunc quocp alicuius partis zodiaci, utpotc terti) gradus Tauri,qui funt ab xqnotflio grad. xx x i u declinationem nolfe ue!im,inucnio in Canone partes x i i.fcru. XXXII. cum exceffu fcrupuloru xn.Sicut autem LX ad xx v. ita xn.ad v. quae addita partibus dcdinationisfaciuntpartes XII.ferup. XXXVII.pro xxxm.gradibus zodiaci. Eodemo do circa angulos fedionis zodiaci Si aequino<ftialis,ac afccnfio* nes reiflas facere poffumus.fi non magis placeat per rationes tri anguioru fpharricorum, nifi qudd addere illis femper oportet, his adimere,ut omnia pro tempore prodeant examinatiora. De anni Solaris magnitudine Si differentia. Cap. xnr.

Vod autem praxefsio acquinoflioru conucrfionu fiefe habeat,qua: ab inflexione axis terra:,uti dixi* mus,motus quoqj annuus centri terra:, qualis circa Solem apparet,de quo iam differendu nobis eft,co firmabit,fcqui nimiru oportet,ut cum annua magnitudo ad al - terum ajquinodlioruuelfblfticiorum fuerit collata,fiat injequa lis,propter inaequale ipforu terminoru permutatione: funt cin haec cohacretia inuicem.Quamobrefeparadus cft nobis,ac des finiendus