Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/171

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

finiendus temporalis annus a fiderco. Naturale quippe feu tem poralem uocamus annu,qui nobis quaternas uicifsitudines tem perat annuas,Sidercuuero eum,qui ad aliqua ffcllarumnoner rantiu reuoluitur.Quod aut annus naturalis,quem etia uerten® tem uocat,imcqua!is exiffit, prifeorum obferuata multipliciter declarant. Nam Calippus, Arift archus Samius, 8£ Archimedes Syracufanus,ultra dies integros ccc L X v.quartam diei partem continere definiunt,ab xftiua coucrfionc principii! anni fumer» tesmore Athenienfiu. Verum C. Ptolemaeus animaduertens difficilem efl"c,& fcrupulofam folfficioruapprarhenfione,haud fatis cofifus eft illoru obferuatis,contulitq?fepotius ud Hippar chum,qui no tam Solares conuerfioncs,qua etiam tcquinoiffia in Rhodo notata poff fercliquit,&prodiditaIiquantulu deefi» fe quartae diei. Quod poff ea Ptolemxus decrcuit clTc trecentcli mam partem diei,hocmodo.A(fumitenim Autumni arquino* <ffium, qua accuratifsime ab illo obferuatu Alexandric,poff ex» cefTum Alexandri Magni,anno CLXXVII.tertio intercalarium dic fecundi! Agyptios in mediano(ffe,quam fcquebatur quar¬tus intercalariu.Deindefubiungit Ptolemaeus ide aequinotftiu a fe obferuatum 'Alcxandriae anno tertio Antonini, qui crati morte Alexandri annus ccccLXin.nona dies menfis Athyr AlgyptioR:,terti) una hora fere poft ortum Solis.Fuerunt inter hac crgo,& Hipparchi cofideratione anni ^gyptii CCLXXXV dies LXX, hora; vu.&quinta pars unius hora:, cudebuifTent effe LXxi. dies,& fex horae,fi annus uertensfuiffet ultra dies in tegros quadra te diei. Defecit igitur in annis cCLXxxv.diesu» nus minus uigefima parte diei. Vndefequitur,ut in annis ccc. intercidatdiestotus.SimiIemquocpabarquino<flio Verno fu mit conietff ura. Nam quod ab Hipparcho annotatu meminie AlcxadriannocLXXvm.die xxvn.Mechirfexti mefis R* gyptioruinortuSolis,ipfein anno eiufdc CCCCLXIII. repent leprimo die mefis Pachonnonifecudu i?Egyptiospoff meridie una hora,& paulo plus,atqj itidc in annis cc LXXX v.die unum dccffe minus uigefimagte diei. Hifce Ptolem jus adiutus indici is.dcfiniuitannu uertente effe dieru CCCLX v.fcrup.primoru XIII i.fecudoru x L viiuPoft hjc Machometus in Areca Syrij,