Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/186

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

uagantibus eccentrepicyclos accomodauit. Ex his etiam facile demondratur,maximam differentiam aequalitatis Si apparen* tix tuc uideri, quiido fidus apparuerit in medio loco inter fum mam infimamqt abfidem,fecundum ccccntri modum/ccundu ucro cpicyclium in cius contadu, ut apud Ptolemxum.Per ec* centrum hoc modo. Sii ipfe A B C D in centro E,dimetiens A E C per F Solem extra centrum. Agatur autem redis angulis per F, v linea B F D,8d conedantur BE,BD; apogeum fit A.perigeum e,a quibus B nfint media apparen tia.Manifedum ed, qudcl angulus A E B exteri or motum comprxhcndit aequalem, Interior autem E F B apparentem , cdq; ipforum diffc» rentia E B F angulus. Aio qudd neutro ipforii B D angulorum maior in circumcurrente fupra lineam E F conditui potcd.Sumptiscnim ante 8£ pod B fignis G Htconiungantur GD,GE,GF: Item H E,H F(H D.Cum igitur F G , qux propior centro,longior fit quam D F,erit angulus G D F,ipfi D c F maior. Sed aequales funt qui fub E D G ,& E G D,dcfccndentibus ad ba* fim xquahbus E G & E D latcribus.Igitur Si angulus E D B aequa lis ipfi E B F,maior ed angulo E G F.Similiter quoc£ D F longior cft F H:S£ angulus FH D maior quam F D H,totus autem EHD to* ti E D H aequalis,aequales enim funt E H , E Dtreliquus ergo E D F aequalis ipfi E BF, reliquo etiam EKF maior ed.Nufquamigi* tur quam in B & D fignis fupra E F lineam,maior angulus condi tuetur. Itacg maxima differentia aequalitatis & apparenda: me* dio loco inter apogeum Si perigeum confidit. De apparente Solis inaequalitate. Cap. xvu J£C quidem in genere demondrata funt, quae non tam Solaribus apparentrjs,quam etiam aliorum fi* derum inaequalitati polium accomodari. Nuc qug Solis Si terrae propria funt tradabimus,acprimu ca qua: a Ptolemaeo Si alqs antiquioribus accepimus, deinde qua: reccntior xias 8C experientia nos docuic.PtoIemaeus inue nit ab