Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/187

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

nit ab xquinodio Verno ad folftitium dies compraehendi xcim.s.afolfticio ad acquinodium Autumnale diesxcu.s. Erat igitur pro ratione temporis in primo interuallo medius aequalisq? motus partium xcm.fcrup.ix.In fecundo part.xci fcrup. x i. Hoc modo diuifus anni circulusfit A B c D, in E cen* tro,capiatur AB pro primo temporis fpacio part.xci II. fcrup. IX.B C pro fecundo part, xci.fcrup. xi. Et ex A V ernu (pedetur xquinodlu,ex B M. fliua couerfio.ex c Autumnale xqno dium,& quod reliquum eft ex D Bru ma.Conedantur AC^Djquaefe inui* cem fecentad redos angulos in F, ubi Solem coftituimus. Quoniam igitur ABC circuferemia e fi: femicirculo mas ior,ma ior quocp AB(^B c:intellexit Ptolemxus ex his E centru circuli inter B F & F A lineas contineri,St apogcum inter xquinos dium VcrnUj&tropcn Solis -£ftiua, Agaturiam per E centru i B G ,ad A F c,qux fecabit B F D in v, atcp HEK ad B F D, qux fecec AF in M.Conftituetur hoc modo i, BM Fparallelogrammum res dangulum5cuius dimetiens F E in redam extenfa, lineam F E st indicabirmaximam terra: a Sole longitudinem,&apogei locu inN.CumigiturABc circuferemia part.fit CLXxxmi.fcrup, xx.dimidium eius A H part.xcu.fcrup.x.fi elcuctur ex G B,re=» linquit exceffum H B fcru. L ix.Rurfus H G quadratis circuli par tes dcmptx ex A H.relinquut A G partes i i.fcrup.x.Semifsis au* tcm fubtendentis duplum A G partes habet 37S.quarum quae ex centrocftjoooo.&eftxqualis ipfiLF. Dimidium uerofubtcn* dentis duplam B H.cftq? partiu earundem jjri.Duobus ergo tri anguli lateribus BLF datis, erit fubtenfa E F fimiliu parriu 4 jf. uigefimaquarta fere pars eius qua: ex centro N B . Vt aute E F ad EL-,ficNB,quxexcentroad femifsim fubtendentis duplum n H.IgituripfaNHjdaturpart.xxmi.s.&fecundumiftas partes >1 BH angulus,cui etiam xqualised LF E angulus apparentiae* Tato igitur fpacio fumma abfis ante Ptolemju prccedcbat xfti uam Solis conuerfionem, At quoniam 1 K eft quadrans