Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/189

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

xix.Quibusficprxftrudisrepetatur ABCDc/rcuIus.SitcjjA fi gnum,a quo Sol apparuerit Vernus xquinodiaIis,p, unde Au tumnalexquinodium confpiciebatur,c medium Scorpij.Cou iunganturAB,CD,fecames fefein F centro So* lis,8i fubtendatur A C. Quoniam igitur cogni* ta eft c Bcircumferetia.part.enim xum, feru , pu.xxxvii.&proptercaangulus qui fub B A / c datur , fecundum quod CCCLX. funt duo p redi:et qui fub B F C angulus motus apparen* \ fis eft part. xiv. quibus CCCLX. funt qua* c tuorredqfed quatenus fuerint duo redi, erit ipfe B F c partium xc. hinc reliquus ACD, qui in A D circumferentia partium XL v.fcrup. XXHI. Sed totum A CBfegmentum partium eft CLxxvi.fcrup*xix.demptaBC, re manet A c partium cxxxi. ferup. XLII. qux cum ipfa AD colli gitCAD circumferentiam part.CLXxvn.fcrup.v.s. Cum igi* tur utrumcp fegmentum ACB,KCAD femicirculo minus exiftat, perfpicuum eft in reliquo B D circuli centrum contincri,lTtq; ip* fum B.atcpper F dimetiens agatur L E F G, & fit L apogeu, G peri geum:excitetur B K perpendicularis ipfi c F D. Atqui dataru cir* cumferentiarum funt etiam fubtenfx datx per Canonem A C part j82.494.atcp c F D partium 799934.quarum dimetiens po= nitur 100000,Trianguliquocp ACFdatorum angulorum,erit per primum planorum data ratio laterum ,&CF partiu 97967. quibuscratAcpart.;82494,obidc^ dimidius exccflusfuperF D,8i eft F K partium earundem 2000.Ec quoniam c A D fegmen* tum deficit d femicirculo partibus n.fcrup. LIIII.S. quarum fub tenfx dimidia xqualis ipfi E K partium eft 2^34. Proinde in tri angulo B F K duobus lateribus datis F K , K B , redum angulum comprehendentibus,datorum erit laterum K angulorum E F partium 323 fere.qualium eft E L,joooo.&anguIus EFK partiu LI.& duarum tertiarum,quibus ccCLx.funtquatuor redi, to= tusergOAFL partium eft xcvi.8i duarum tertiarum:8ireli* quusBFLpart.Lxxxin.8itertia:partis,qualiumautem EL fu critpartium Lx.eritB F pars una, Lvi.fcrup.proxime.Hxce* rat Solis i centro orbis diftatia,uix trigefima prima iam fada,