Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/191

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

profthapha:refis,ac differentia squalitatis & apparetis, quas differentias etiam mutari neceffe eft, propter H D lateris muta- tionem , ut iam diftum eft. De examinatione motus squalis fecundum longitudinem, Cap. xvm. Aie de annua Solis insqualitate funt expofita, At non per fimplicem,ut apparuit,differentiam,fed mi xtamad huc illi, quam patefecit temporis longitu* do. Eas quidem pofthac difeernemus a fe inuicem. Interea medius squaliscp motus cetri terrs,eo certioribus red detur numeris,quo magis fuerit ab insqualitatis differctqs fe paratus,ac longiori temporis interuallodiftans.Id autem con- ftabit hocmodo. Accepimus illud Autumni arquino<ftiu,qiiod ab Hipparcho obferuatum erat Alexadria:,tertia Calippi peri odo,anno eius xxxi 1.qui erat a morte Alexandri annus,ut fu perius recitatum eft, centefimus feptuagefimus feptimus,poft diem tertium quinq? intercalarium in inedia noefie, quam fc* quebatur dies quartusrfecundum uero quod Alexadria longi* ludineCracouiamadorictemfequiturperunam fere horam, erat una hora fere ante medium no&is.Igitur fecundum nume rationem fuperius traditam,erat Autumnalis squinotftij locus fub fixarum fphsraa capite Arietis in partibus CLxxvi.fcru. x’& ipfe erat Solis apparens Iocustdiftabat autem $ fumma ab fide parr. cxn II.S. Ad hoc exemplum defignetur CjrCulus, que defcripfit centrum terrs ABC, fuper centro D, di* metiens fit AD c,Siin eo Sol capiatur,qui fit B,apo geum in A,perigeu in c. At B fit unde Sol Autum* nalis apparuerit in squinotftio, & connetftantur reftac lines B D,B E. Cum igitur angulus D E B,fe- cundum quem Solabapogeodiftareuidcturpar tiumfic Cx 1111* s.fueritcg tunc DE partium quarum B D eft joooo.Triangulum igitur B D E per quartum planorum,datorum fit angulorum,SC an gulus qui fubo B B partium iu ferup. x. quibus angulus BEO,