Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/192

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


abcodiffat.quifubBDAjfcdanguIusBHD partium eft CXilil* fcrup.xxx. critBDA part.cxvM.lcrup.xL. & per hoc locus So Iis medius flue aequalis a capite Arietis hxarum fphxra; parti u e LXX vi i i.fcrup.xx. Huic comparauimus Autumni aequino «fiiumanobis obferuatuin Frutiburgo lubeodem meridiano Cracouicnfi,anno Chrilfinati M. D.XV. dccimooifiauo Cal. Otflobris,ab Alexandri morte anno /Egyptioru M. DCCC.XL. fexta dic Phaophi menfis fecundi apud xXgyptios,dimidiabo ra poli ortum Solis. In quo Autumnalis acquino&q locus fc= eundum numerationem ac obferuata , erat in adhaerentium flcllarumfphxraparr.CLii.ferup.XLv.diftansa fummaab(i= dciuvta prxccdcnrcm dcmonftrationem , LXXXill. part. 8C ferup. xx. Coliicuatur ia angulus qui fubs EA part. LX xxm. fcrup.xx.quarum CLXXX. luntduo rc<?li,&duoirianguli Ia* rcra data fune B D part. JOOOO.D n part.325.erit per quartam de* monltrationcm triangulorum planorum D B E angulus partis unius.fcrup.L.quafi.Quoniam fi circumfcripferit triangulum B o E circulus,erit B D B angulus in circumferentia part. CLXVI. ferup. XL.quarum ccCLX.funt duo rccfri, & r. D fubtcnfa part. 79S64. quarum dimetiens fuerit 20000.& fecundum rationem ipfius B D ad D E datamrdabitur ipfa D E longitudine earundem partium 6q.2.fereJquac fubtcndic angulumDBEadcircumferentiain part. m. fcrup.xL.ad centru uero partis unius,fcrup. L.Et hxcerat profthapherefisae differentia ccqualitatis 6i apparctix,qux cum fuerit ad* dita B ED angulo,qui partui erat LXXXIII. fcrup.xx. habebimus angulum B DA,ac A B circumferentia par tium LXXXV. ferup. x.diflanria abapogcoxqualc.&fic mc= dium Solis locum in adhxrentiu flclfarum fphera part. CLIIIT» fcrup.xxxv. Sunt igitur in medio ambarum obferuationum nnni/Egyptrj M.DC.LXII. dies XXXVII. ferup. prima xvm. lecunda XLv.Si medius xqualiscp motus praeter integras reuo Iutiones,quc funt M.DC.LX. gradus.cccxxx vi.fcru.fere x v, colcntaneus numero,que expofu/mus in tabulis xqliu motuu.