Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/193

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

De locis Si principijs aequali motui Solis praefigendis. Cap. xix. N effluxo igitur ab Alexandri Magni dcceffu ad Hipparchiobferuationem tpe,funtanniCLXXVI, dies CCCLX 1 i.fcru. xx v 11 .s.In quibus medius mo> ______ tuseft fecundum numerationem part. cccxi i.fcru. XLIII.Quae cumreiecfta fuerint a gradibus CLXXVIII. ferup. xx.Hipparchicacobreruationis accommodatis ccCLX.circuli gradibus,remanebitadprincipium annorum Alexandri Ma* gnidefun(fhlocus,inmeridieprimacdici menfis Thoth pri* mi .Aegyptiorum part.ccxxv.fcrup.xxxvii.Idcpfub meridi anoCracouienfiatqjFruenburgenfinoftrae obferuationis lo* ci.Hinc ad principium annorum Romanorum Iulf) Cacfaris in annis ccLXxvui.diebuscxvm.s.mediusmotuseft poft co* pietas reuolutiones partium xLvufcrup.xxvu.Qux Alexan drinilocinumerisappofitacolligunt Cacfaris locum in media nocflead Calend.Ianuarrj,undeRomaniannos Scdies aufpica rifolent,part.ccLXxii.fcrup.im. Deinde in annis XLV.diea bus xu.fiueab Alexandro Magno in annis cccxxm.diebus cxxx.s.coiurgit locus Chriftiin part.ccLxxn.fcrup. xxxi Cumfcg natus fit Chriftus Olymp. exemi. anno eius tertio, qcolligut a principio primae Olympiadis annos DCCLXXV. dies xn.s.admediamnoftemante Calcnd.Ianuarrj, referunt fimiliter primae Olympiadis locum part. xcvi.fcrup.xvi. in meridie primi dieimenfis Hecatombaeonos,cuius dieinucan niucrfarius eftin Calend.Iulrj fecudum annos Romanos. Hoc modo fimplicis motus Solaris principia funt conftituta,ad no errantium ftellarum fphaeram .CompoGta quoq? loca acquino «ftialiu praecefsionum adie&ionc fiuntacinftar illorum, Olym piadicus locus part. xc. ferup. LIX. Alexandri part. ccxxvr. fcrup.xxxvm.Cacfarispart. CCLXXVI. ferup. LIX. Chrifti part.cc LXX vi 11.ferup. 11. Omnia haec ad meridianum, ut di* ximus,relataCracouienfcm» z ij Defecun