Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/208

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


circa meridiem no&cmuc mediam, uel interfuerint eis, qua: i primo locoucro ad fecundum ucrum. Nam fi aequales fuerint illis,qui utrocp loco medio interfuntgradibus,erit tue tempus atTumptum apparens icquale mcdiocri.Qudd fi partes tempo* ralcscxccfrerint.excciTus ipfe apponatur tempori dato: fi uero dcfecerint,ipfedcfciftus tempori apparenti fubtrahatur. Hoc enim facicmcs,ex ijs qua: collctfla reliflaue fuerint, habebimus tempus in arqualitatem commutatum,capiendo pro qualibet parte temporali quatuor ferup.hora:,uel x.fcrup.fecunda unis us fexagefiroa: dici. Atqui fi tempus arquale datum fuerit,nof* fccpuelis, quatum tempus apparens illi fuppctat,e contrario fa ciendum cft.Habuimus autem ad primam Olympiadem loeu Solis medium ab arquinocftio Verno medio in meridie prima: diei menfis primi fecundum Athenienfcs Hccatombconos gra dus xc.fcrup.Lix.6i ab xquinoAio apparete gradus o. ferup. xxxvi.Cancri. Ad annos autem Chrifti medium Solis motu vin.gradus,ii.fcrup.Capricorni. Verum motum vm. grad. XLvm.fcrup.eiuldc.Afcendut igiturin re<ffafpha:ra a o grad. xxxvi.ferup.Cancri,ad viii.xlviii.Capricorni, tempora CLxxxvin.Liiu.exccdentiamediorumlocorum diftantiam in temporibus i. mi.Qua: faciunt unius hora: ferup. vu.s. Et ficdecaxeris, quibus exadlifsime polsit examinari curfus Lu< nae,de qua fequenti libro dicetur. Nicolai