Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/209

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
NICOLAI COPERNICI
REVOLUTIONUM
LIBER QUARTUS.

CUM in praecedenti libro, quantum no* ftra mediocritas potuit, expofuerimus qua; propter motum terra: circa Solem u* dcrentur, fitq? propoiitum noftrum per eandem occalionem ftcllarum errantium omnium motus difcernerc,nunc interpei* lat curfus Lunae,idq; neceflario,qu6d per eam,qux diei nodtisq; particeps eft, loca quaecuncp ftellarum praecipue capiuntur & examinantur: dein drqudd ex omnibus lola reuolutiones fuas,quamuis etiam dia ucrfas ad centrum terra: fummatim conferar,fit(}? terra: cogna* ta maxime,Et propterca quantum in ipfa eft,non indicat aliqd de mobilitate terreftri.nifi forfican dc cotidiana , quin potius crediderunt eam ob caufam.terram cfle centrum mundi, com* mune omnium reuolutionu.Nos quidem in explicatione cur* fus lunaris no differimus a prifeorum opinionibus in eo quod circa terram fit. Attamen alia quaedam adducemus , quam qua: a maioribus noff ris accepimus,magisq? confona, quibus luna» remquoqj motum quantupofsibile eft certiore constiuemus

Hypotheses circulorum lunarium opinione priscorum. Caput I.

LUniaris igitur curfus hoc habet, quod mediu figno rum circulum non fe(ftatur,fcd proprium inclinem, qui bifariam fecat illum, uicifsimqj fecatur,aquo tranfmigratinutramcp latitudinem. Qua: ferme fc habent,ut in annuo motu Solis conuerfiones, nec mirum,quo* niamquod Soli annus,hoc Luna: eft menfis.Media ueroloca fetffionum eclypticadicuntur,apud alios nodi. Et coiumflioncs oppofitionesq} Solis SC Luna: in his contingentes eclypticae