Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/210

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

uocantur.Neqj enim funt alia figna utrifcg communia circulis pnerer ha?c,in quibus Solis Lunacq? defctftus pofsint accidere. In alqs enim locis digrefsio Luna? facit,ut minime fibi inuicem obfint luminibus,fed pra?tereuntes non impediunt fefe. Fertur etiam hic orbis Luna: obliquus cumquatuor illis cardinibus fuis circa centrum terra: aequaliter,cotidie tribus fere fcrupulis primis unius gradus,decimonono anno fuam complens reuo* iutionem.Sub hoc igitur orbe,& ipfius plano, Luna femper in confequentia moucri cernitur, fed aliquando minimum,ali* quando plurimum.Tanto enim tardior,quanto fublimior, ue locior autem quo terra: propinquior. Quod in ea facilius, cp in alio quouis fidere ob eius uicinitatem difeerni potuit. Intel* lexerunt id igitur per epicydum fieri,quum Luna illum arcum currens,in fuperna circumferentia detraheret aequalitati, in in= ferna autem promouercteandcm.Porro quae per epicydum fi unt,etiam per ecccntrum fieri poffedemonftratum cft. Sed cie gerunt epicydum, eo qudd duplicem uiderctur Luna diuerfi* tatem admittere.Cum enim in fumma uelinfima abfide epicy* dijexifteret,nullaquidemapparuitaba?quali motu differen* tia. Circaucro cpicydij contactum non uno modo, fed longe maiorin diuidua crefcente SC decrefcente,quam fi plena uel fiti* ens effct,& hoc certa SC ordinaria fuccefsione, Quamobrcm ar* bitrati funt orbem,in quo epicydium mouetur, non cfle homo centrum cum terra, fed eccentrepicyclum in quo Luna feratur ea lege,ut in omnibus oppofitionibus coiun&ionibusfcj? medi* is Solis Si Lunae epicydium in apogeo fit eccentri,in mcdrjs ue* ro circuli quadrantibus in perigeo eiufdem. Binos ergo motus inuicem contrarios imaginati funt in cctro terra: aequales, nem pe epicydum in confequentia,8C eccentri cetrum 81 abfideseius in praecedentia moueri,linea medif loci Solaris inter utrumqj femper mediante. Atcp per huc modum bis in menfe epicydus cccentrum percurrit. Qua: ut oculis fubrjciantur. Sit homo* centrus terra: circulus obliquus Lunae ab c d quadrifariam dif fccftus dimetientibus a e c,& b e d,centrum terra: e,fuerit autem in a c linea coniundlio media Solis SC Luna:,atep in eodem loco Si tempore apogeum eccentri,cuius centrum fit f,centrum^